โฟกัสพระเครื่อง/โคมคำ/เหรียญหลวงพ่อปู่รุ่นแรก มงคลวัตถุวัดโกรกกราก ‘หลวงปู่กรับ’ จัดสร้าง

หลวงปู่กรับ ญาณวัฑฒโน

โฟกัสพระเครื่อง/โคมคำ [email protected]

เหรียญหลวงพ่อปู่รุ่นแรก

มงคลวัตถุวัดโกรกกราก

‘หลวงปู่กรับ’ จัดสร้าง

 

 

“พระครูธรรมสาคร” หรือ “หลวงปู่กรับ ญาณวัฑฒโน” อดีตเจ้าอาวาสวัดโกรกกราก ต.โกรกกราก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร และอดีตเจ้าคณะตำบลมหาชัย เขต 2 พระเกจิทรงวิทยาคม และเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวมหาชัย

วัตถุมงคลที่สร้างขึ้นมีหลายรุ่นด้วยกัน ล้วนแต่ได้รับความนิยม

โดยเฉพาะเหรียญหลวงพ่อปู่ วัดโกรกกราก รุ่นแรก ปี พ.ศ.2502

ลักษณะเป็นเหรียญทรงเสมา มีหูในตัว จัดสร้างด้วยกัน 2 เนื้อ คือ เนื้อเงิน และเนื้อทองแดงกะไหล่ทอง

ด้านหน้า จำลองรูปพระประธานในพระอุโบสถวัดโกรกกราก หรือหลวงพ่อปู่วัดโกรกกราก ประดิษฐานบนฐานบัว ด้านล่างมีเลขไทย “๒๕๐๒” ปีที่สร้าง

ด้านหลัง มีอักขระยันต์เฑาะว์ ใต้ยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า “หลวงพ่อปู่วัดโกรกกราก”

หลวงปู่กรับเป็นพระเถระที่ทรงวิทยาคมสูง จนมีผู้กล่าวขวัญกันว่า “ถ้ามีเหรียญหลวงปู่กรับแขวนคอแล้วจะแคล้วคลาดจากภยันอันตรายทั้งปวง ถึงจะตกระกำลำบากอยู่ที่ใด ก็จะได้กลับบ้านอย่างปลอดภัย”

จัดเป็นพระที่หายาก เพราะน้อยมาก อีกทั้งจำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

หลวงพ่อปู่ วัดโกรกกราก

 

มีนามเดิมว่า กรับ เจริญสุข เกิดเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2436 ตรงกับวันเสาร์ ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 2 ปีมะเส็ง จุลศักราช 1255 สมัยรัชกาลที่ 5 ที่บ้านบางปิ้ง ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เป็นบุตรนายไข่ และนางลอย ไข่ม่วง มีพี่น้องต่างมารดา 2 คน ร่วมมารดาเดียวกัน 11 คน

เมื่ออายุครบบวช เข้าพิธีอุปสมบทที่พัทธสีมาวัดราษฎร์ รังสรรค์ ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ตรงกับวันที่ 12 มีนาคม 2456 มีพระครูสมุทรคุณากร วัดตึกมหาชยาราม เป็นพระอุปัชฌาย์, พระอธิการโต วัดโกรกกราก เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระอธิการชิด วัดราษฎร์รังสรรค์ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับนามฉายาว่า ญาณวัฑฒโน

จำพรรษาศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมอยู่ที่วัดราษฎร์รังสรรค์ จากนั้นย้ายมาจำพรรษาอยู่ที่วัดโกรกกราก จนกระทั่งในปี พ.ศ.2463 จึงได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส

ริเริ่มพัฒนาวัดให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง และในปี พ.ศ.2485 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลมหาชัย เขต 2 ต่อมาในปี พ.ศ.2513 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูชั้นเอกในราชทินนาม พระครูธรรมสาคร

 

กล่าวสำหรับวัดโกรกกราก สันนิษฐานว่าเป็นวัดเก่ามีมาแต่โบราณไม่ปรากฏชื่อ สร้างเมื่อปี พ.ศ.2375 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ.2423 ตรงกับสมัยของรัชกาลที่ 2 ในสมัยพระอธิการโต อดีตเจ้าอาวาส เกิดเพลิงไหม้เสนาสนะต่างๆ จนหมดสิ้น เหลือแต่อุโบสถเท่านั้น หลักฐานต่างๆ ของวัดจึงถูกเพลิงเผามอดไหม้ไปด้วย

เดิมบริเวณนี้เป็นที่อยู่อาศัยของชุมชนชาวจีน สิ่งปลูกสร้างของวัดที่น่าจะเป็นเครื่องยืนยันได้คืออุโบสถไม้สักหลังคาแอ่น คล้ายเก๋งจีน เสาระเบียงเฉียงออกทั้งสี่ด้าน

บริเวณด้านหน้ามีเจดีย์สององค์ มีเรือสำเภาจีนสร้างด้วยคอนกรีต องค์ละ 1 ลำ ลักษณะคล้ายกับเรือสำเภาจีนของวัดยานนาวาในกรุงเทพมหานคร แต่เล็กกว่า กาลต่อมาสูญหายไปหมดเหลือแต่องค์เจดีย์

ในจดหมายเหตุการเสด็จประพาสต้นของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพปรากฏชื่อวัดโกรกกราก โดยเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2448 เรือพระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจอดเทียบท่าวัดโกรกกราก เมื่อครั้งเสด็จประพาสต้นล่องเรือมาจากบ้านแหลม จ.เพชรบุรี แวะซื้ออาหารที่บ้านท่าฉลอมและนำมาปรุงที่ศาลาท่าน้ำวัดโกรกกราก

โดยสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพขึ้นมาบนวัดเพื่อให้พระรดน้ำมนต์ เนื่องจากเมาเรือ

เหรียญหลวงพ่อปู่ วัดโกรกกราก รุ่นแรก

 

วัดโกรกกรากมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คือ “หลวงพ่อปู่” ซึ่งประดิษฐานเป็นมิ่งขวัญของชาวลุ่มน้ำมหาชัยและใกล้เคียงมาอย่างยาวนาน

ซึ่งมีเอกลักษณ์เด่นเป็นที่กล่าวขวัญด้วยการสวมแว่นตาดำ

องค์พระพุทธรูปมีการใส่แว่น ทั้งแว่นดำ แว่นแฟชั่น และแว่นสายตา รวมทั้งรูปหล่อหลวงปู่กรับ อดีตเจ้าอาวาสวัดโกรกกราก ก็สวมแว่นตาสีดำเช่นเดียวกัน

พระครูวิสุทธิ์สิทธิคุณ หรือหลวงพ่อพระมหาสัมฤทธิ์ วิสุทธสีโล เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน บอกเล่าว่า การถวายแว่นแก้บน เกิดขึ้นเมื่อเกือบร้อยปีมาแล้ว เกิดโรคตาแดงระบาด ชาวบ้านจึงบนบานให้หายจากโรคตาแดง

ปรากฏว่าหายป่วยทั้งหมู่บ้าน ชาวบ้านจึงแห่กันมาปิดทองที่ดวงตาของหลวงพ่อปู่ เพื่อแก้บนกันยกใหญ่

อย่างไรก็ตาม หลวงปู่กรับเกรงพระเก่าแก่จะเสียหายและขาดความสวยงาม ได้ออกอุบายนำแว่นตามาใส่แทน

ชาวบ้านและผู้ศรัทธาเห็นเข้าก็ยึดถือปฏิบัติตั้งแต่นั้นมา

 

ครั้งหนึ่ง มีคนร้ายได้ลักลอบเข้าไปเจาะช่องท้องพระพุทธรูป หลวงปู่กรับลงไปทำวัตรในอุโบสถ พบเข้าจึงนำทองคลุกยางรักอุดรอยเจาะนั้นไว้และทำพิธีบวงสรวงสักการะ ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือนอ้าย (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 1)

และในวันนี้ของทุกปี จึงเป็นที่มาของวันไหว้หลวงพ่อปู่ เรียกวันดังกล่าวว่า “วันแซยิดหลวงพ่อปู่” ทางวัดจัดงาน มีดนตรีและมหรสพให้ดูฟรีตลอดงานทุกปี

หลวงปู่กรับละสังขารอย่างสงบ เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2517 สิริอายุ 81 ปี พรรษา 61

วัดโกรกกรากหล่อรูปเหมือนไว้ให้ลูกศิษย์และผู้เลื่อมใสศรัทธาได้กราบไหว้สักการะ โดยมีผู้นำแผ่นทองมาปิดองค์ท่านจนเหลืองอร่าม และนำแว่นตามาถวายเช่นเดียวกับหลวงพ่อปู่

โดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องตา มีความเชื่อว่าจะช่วยให้ดีขึ้นด้วยบารมีของทั้งสองท่าน

 

บรรยายภาพ

1.หลวงปู่กรับ ญาณวัฑฒโน

2.หลวงพ่อปู่ วัดโกรกกราก

3.เหรียญหลวงพ่อปู่ วัดโกรกกราก รุ่นแรก

บทความก่อนหน้านี้อธิบดี สถ. มอบนโยบายการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บทความถัดไป“ปิยะ” เชื่อไม่มี ตร.ร่วมชุมนุม บช.น.เปิดเส้นทางกระทบ-เลี่ยงม็อบแยกราชประสงค์