แฟ้มข่าวเศรษฐกิจ

มอบ 3 ล้านช่วยเหลือ 20 องค์กร - 5 พันธมิตรอุตสาหกรรมเหล็ก ประกอบด้วย บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (SSI) บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) (TCRSS) บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด (NS BlueScope) บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด (NS-SUS) และบริษัท เจเอฟอี สตีล กัลวาไนซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (JSGT) มอบเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล ฅนเหล็กเวอร์ชวลรัน 2020 จำนวน 3,000,000 ล้านบาทให้แก่มูลนิธิที่ช่วยเหลือกลุ่มผู้ด้อยโอกาส จำนวน 20 แห่ง เพื่อนำไปส่งเสริมโอกาสด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต อาชีพรายได้ และการศึกษา ซึ่งจากการจัดงานรวมทั้งหมด 13 ครั้ง กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล ฅนเหล็กมีเงินรายได้สะสม ที่นำไปบริจาคให้มูลนิธิเพื่อผู้ด้อยโอกาสต่างๆ รวมเป็นจำนวนเงิน 31.9 ล้านบาท

ส.แสดงสินค้าไทยชี้ยอดจองวูบ 60%

 

นายทาลูน เท็ง กรรมการผู้จัดการ รอยัล พารากอน ฮอลล์ นายกสมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) หรือ TEA เปิดเผยว่า หลังจากเกิดการระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ขึ้น ตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคม 2563 ธุรกิจการจัดแสดงสินค้า (เอ็กซิบิชั่น) เริ่มเห็นการเลื่อนจัดงานออกไปอีก 2 เดือน (มกราคม-กุมภาพันธ์) ส่งผลให้ 2 เดือนแรกของปี 2564 ตลาดการจัดแสดงสินค้าหยุดชะงัก แม้ขณะนี้จะยังคงจัดงานได้ แต่ผู้จัดงานหลายรายกังวลกับสถานการณ์โควิด-19 ว่าจะทำให้จำนวนผู้เข้าชมงานแสดงสินค้าลดน้อยลง จึงเลื่อนการจัดงานออกไปก่อน ส่งผลให้ตัวเลขการจองจัดงานแสดงสินค้าเหลือศูนย์

นายเท็งกล่าวว่า สำหรับแนวโน้มตลาดจัดแสดงสินค้าในประเทศไทยปี 2564 ถือว่ามีความท้าทายน้อยกว่าปี 2563 เพราะมีความหวังเรื่องวัคซีน ทำให้เริ่มเห็นทางออก และเชื่อว่าความปกติวิถีใหม่ หรือนิวนอร์มอล จะกลายเป็นความปกติธรรมดาในที่สุด ซึ่งผู้ประกอบการต้องเตรียมตัวให้พร้อมรอรับงานใหม่ที่จะเข้ามา เรียนรู้การทำตลาดออนไลน์ และการเพิ่มทักษะให้กับบุคลากรมากขึ้น โดยมองว่าแม้การปฏิบัติจะเปลี่ยนแปลงไป แต่ธรรมชาติของงานธุรกิจจัดแสดงสินค้า นักธุรกิจ ยังต้องเจรจากันแบบเห็นหน้าพบปะกัน ขณะที่นักท่องเที่ยวทั่วไปคาดว่าจะเริ่มเดินทางเข้าไทยไตรมาสที่ 3/2564

 

คมนาคมชงสำนักงบฯ ขอ 3.24 แสน ล.

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ที่ประชุมรับทราบแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2565 วงเงินลงทุนประมาณ 324,945 ล้านบาท จำนวน 50 โครงการ ซึ่งได้ส่งแผนให้สำนักงบประมาณกลั่นกรองอีกครั้งวันที่ 15 มกราคม และให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ติดตามปัญหาอุปสรรคทุก 3 เดือน ซึ่ง 50 โครงการที่ของบฯ จะลงทุนระบบขนส่งทั้งทางราง-บก-น้ำ-อากาศ ซึ่งมีโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพฯ-หนองคาย ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา (เวนคืน) วงเงินประมาณ 34,192 ล้านบาท รวมอยู่ด้วย คาดว่าช่วงไทม์ไลน์การจัดทำงบประมาณปี 2565 จนถึงขั้นตอนเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้

 

3 อุตฯ ห่วงโซ่โอกาสเสี่ยงสูง

น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า ตามที่จีนประกาศยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบวงจรคู่ขนาน นโยบายหลักในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 5 ปี (2564-2568) เป็นการวางเป้าหมายระยะยาว เพื่อสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากจีนเล็งเห็นว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยพึ่งพาภาคเศรษฐกิจระหว่างประเทศ มีความเสี่ยง สงครามการค้าสหรัฐ-จีน และความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ ทำให้หลายประเทศพยายามลดการพึ่งพาห่วงโซ่อุปทานจีน ส่งผลให้จีนมีข้อจำกัดมากขึ้น ในการเข้าตลาดประเทศต่างๆ

น.ส.พิมพ์ชนกกล่าวต่อว่า ยุทธศาสตร์ดังกล่าว จีนต้องการลดการพึ่งพาภาคเศรษฐกิจระหว่างประเทศ โดยมุ่งขยายตลาดในประเทศจากเดิมเน้นผลิตเพื่อส่งออก รวมทั้งลดการพึ่งพาการนำเข้าและหันมาผลิตเองมากขึ้น ซึ่งจากประชากรกว่า 1,400 ล้านคน การบริโภคภายในประเทศ สามารถเป็นกลไกสำคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของจีน จากการศึกษาวิเคราะห์ของ Economist Intelligence Unit (EIU) เห็นว่ามี 3 อุตสาหกรรมที่จีนมีความเสี่ยงสูงจากการพึ่งพาการนำเข้า และมีแนวโน้มที่จีนจะลดการพึ่งพาการนำเข้าในอุตสาหกรรมเหล่านี้ ได้แก่ 1.อุตสาหกรรมเทคโนโลยี 2.อุตสาหกรรมพลังงาน และ 3.อุตสาหกรรมอาหาร

 

ธุรกิจการบินลุ้น รบ.จัดการโควิดเร็ว

รายงานข่าวจากบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) ระบุว่า ปัจจุบันสถานการณ์เที่ยวบินเข้า-ออก และผ่านน่านฟ้าไทย ยังคงได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 แม้ว่าภาพรวมของสถิติเที่ยวบินในประเทศจะเพิ่มขึ้น แต่เป็นอัตราการเพิ่มแบบชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเที่ยวบินระหว่างประเทศ และเที่ยวบินผ่านน่านฟ้า ยังคงต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปี 2562 ประมาณ 70-80% ซึ่งในเดือนธันวาคม 2563 วิทยุการบินฯ ให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศ รวมทั้งสิ้น 39,506 เที่ยวบิน เมื่อเปรียบเทียบกับพฤศจิกายน 2563 มีเที่ยวบินเพิ่มขึ้น 4,068 เที่ยวบิน หรือเพิ่มขึ้น 11.5%

รายงานข่าวแจ้งต่อไปว่า การคาดการณ์และแนวโน้มสถานการณ์ทางการบินในปัจจุบัน ยังคงมีความไม่แน่นอน ซึ่งขึ้นอยู่กับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ โดยต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดว่าจะส่งผลกระทบยืดเยื้อ หรือจะสามารถควบคุมให้กลับมาเป็นปกติได้ในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงนโยบายรัฐบาลที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของปริมาณเที่ยวบินอีกด้วย

 

ลุ้นรัฐคุมโควิดดันลงทุนไทยไปต่อ

นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า แนวโน้มการลงทุนไทยปี 2564 มีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้น สอดคล้องกับที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) คาดการณ์ว่าการลงทุนของภาคเอกชนในปีนี้จะขยายตัว 4.2% ฟื้นตัวจากปี 2563 ที่ลดลง 8.9% ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ก็คาดว่าการส่งออกในปีนี้จะขยายตัว 4% แต่มีเงื่อนไขสำคัญคือ ไทยต้องสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 รอบใหม่ให้อยู่ในวงจำกัดให้ได้

นายนฤตม์กล่าวว่า นอกจากนี้ ผลจากการที่รัฐบาลเร่งผลักดันการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญให้เป็นไปตามแผน โดยเฉพาะในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ทั้งรถไฟความเร็วสูง การขยายท่าเรือและสนามบิน การพัฒนาโครงการเขตนวัตกรรมเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซีไอ) และเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (อีอีซีดี)

รวมทั้งโครงข่าย 5 จี ในพื้นที่จะมีส่วนสำคัญที่สร้างความเชื่อมั่นในการตัดสินใจลงทุนมากยิ่งขึ้น