ขอแสดงความนับถือ/ฉบับประจำวันที่ 22-28 มกราคม 2564

ขอแสดงความนับถือ

 

สิ่งที่ฐากูร บุนปาน ผลักดันสื่อในเครือมติชน-ข่าวสด อันหมายรวมถึง “มติชนสุดสัปดาห์” อย่างเต็มที่และเด็ดเดี่ยว

ทั้งที่ระหว่างเป็นกรรมการผู้จัดการ และรองประธานกรรมการ บริษัท มติชน (จำกัด) มหาชน

หรือเมื่อป่วยและผ่องถ่ายภารกิจมายัง “ปานบัว บุนปาน” ก็ยังได้ร่วมกันผลักดัน

ให้รับมือกับการเปลี่ยนภูมิทัศน์สื่อ

จากโลกเก่า คือ สื่อกระดาษ

ไปสู่สื่อใหม่ สื่อดิจิตอล

และการเปลี่ยนรุ่น จากคนรุ่นเก่า

สู่คนรุ่นใหม่ ที่เติบโตมาจากเทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมใหม่

ด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกล ว่า หาก “สื่อไม่ปรับตัว”

มีโอกาสที่จะถูกดิสรัปชั่น และไปไม่รอด

ในช่วง 4-5 ปีหลัง เครือมติชน-ข่าวสด จึงมุ่งหน้าสู่สื่อแพลตฟอร์มใหม่อย่างเต็มที่

พร้อมกับเปิดรับกระแสคนรุ่นใหม่ เพื่อลดช่องว่างระหว่างผู้ผลิตและผู้เสพสื่อ ลงให้มากที่สุด

 

“มติชนสุดสัปดาห์” เองก็ไม่พ้นจากกระแสเปลี่ยนแปลงอันเชี่ยวกรากนี้

แม้เราจะอยู่ในภาวะลดธงครึ่งเสา อาลัยการจากไปของฐากูร บุนปาน

แต่ในอีกด้านเราก็ต้องเร่งสนองสิ่งที่ฐากรู บุนปาน ผ่องถ่ายภารกิจมายัง “ปานบัว บุนปาน” คู่ขนานกันไปด้วย

ดังนั้น นับตั้งแต่ “มติชนสุดสัปดาห์” ฉบับนี้

เราจะเปิดพื้นที่ให้กับคลื่นลูกใหม่ พร้อมๆ กันถึง 3 คน

รศ.ดร.ป๋วย อุ่นใจ

 

คนแรก รศ.ดร.ป๋วย อุ่นใจ แห่งภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรนิยมอันดับหนึ่ง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปริญญาโท อณูพันธุศาสตร์และพันธุวิศวกรรมศาสตร์ (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

เคยมีประสบการณ์ที่ Postdoctoral Researcher Postdoctoral Fellow, Life Science Division, Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley, CA, USA.

แม้จะดูเป็นสายวิทยาศาสตร์เข้มข้น

แต่ป๋วย อุ่นใจ มีความสามารถรอบตัว

เป็นนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ นักเขียน ศิลปะและกวี มีผลงานมากมาย

ในมติชนสุดสัปดาห์ ป๋วย อุ่นใจ เปิดคอลัมน์ “ทะลุกรอบ”

นำวิทยาศาสตร์ทะลุออกไปสู่สังคม

ปฐมฤกษ์ในมติชนสุดสัปดาห์ เขาทลายกรอบความน่ารักของ “แพนด้า” ด้วยงานวิจัยใหม่จากแดนมังกรที่ชี้ว่า

แพนด้าไม่ได้ชอบพอกโคลน แต่ชอบพอก…หยึยยย

ทำไมต้องหยึยยย…ต้องอ่าน

ดร.ชาตรี ประกิตนนทการ

 

คนที่สอง ศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี ประกิตนนทการ

เป็นศาตราจารย์ที่ “หนุ่ม” ที่สุดคนหนึ่งของวงวิชาการไทย

ปัจจุบัน ประจำอยู่ภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

สนใจการเมืองและสังคมในศิลปสถาปัตยกรรมเป็นพิเศษ

มีผลงานวิจัย หนังสือ และบทความวิชาการมากมาย

ไม่ว่าคณะราษฎรฉลองรัฐธรรมนูญ : ประวัติศาสตร์การเมือง หลัง 2475 ผ่านสถาปัตยกรรม “อำนาจ”

โครงการวิจัยเพื่อจัดทำแผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาชุมชนบ้านไม้โบราณ “ป้อมมหากาฬ”

การเมืองและสังคมในศิลปสถาปัตยกรรม สยามสมัย ไทยประยุกต์ ชาตินิยม

พระพุทธชินราช ในประวัติศาสตร์สมบูรณาญาสิทธิราชย์

ศิลปะ-สถาปัตยกรรมคณะราษฎร : สัญลักษณ์ทางการเมืองในเชิงอุดมการณ์

สถาปัตยกรรม

รื้อ-สร้าง ศาลฎีกา : เอกสารประกอบการสัมมนาข้อเสนอแนะและจดหมายเปิดผนึกถึงประธานศาลฎีกาต่อโครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารศาลฎีกาใหม่

การเมืองในสถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่ 1

สถาปัตยกรรมไทยหลังรัฐประหาร 19 กันยา 49 ฯลฯ

“พื้นที่ระหว่างบรรทัด” คือคอลัมน์ที่ชาตรี ประกิตนนทการ จะเขียนประจำให้ “มติชนสุดสัปดาห์”

ทำไมต้องเป็นพื้นที่ระหว่างบรรทัด โปรดหาคำตอบ

 

คนที่สาม คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล ใจจริง

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คงไม่ต้องแนะนำอะไรมากสำหรับ ณัฐพล ใจจริง

เพราะเขาเป็นนักวิชาการที่ “ร้อนแรงที่สุด” ในแวดวงคนรุ่นใหม่ตอนนี้

ด้วยผลงาน “ขุนศึก ศักดินา และพญาอินทรี : การเมืองไทยภายใต้ระเบียบโลกของสหรัฐอเมริกา 2491-2500”

ขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อ : ความเคลื่อนไหวของขบวนการปฏิปักษ์ปฏิวัติสยาม (พ.ศ.2475-2500)

กบฏบวรเดช : เบื้องแรกปฏิวัติสยาม 2475

ตามรอยอาทิตย์อุทัย : แผนสร้างชาติไทยสมัยคณะราษฎร

จบปริญญาเอก : รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ร.ด.) (การเมืองเปรียบเทียบ) (วิทยานิพนธ์ดีมาก) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) การปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี : รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) การเมืองการปกครอง (เกียรตินิยมอันดับสองและรางวัลทุนภูมิพล ปีการศึกษา 2536) มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์

My Country Thailand คือชื่อคอลัมน์ของณัฐพล ใจจริง ในมติชนสุดสัปดาห์

โดยงานปฐมฤกษ์

“คนละโลก” : “โลกของเด็ก” ในสายตาผู้นำและผู้ใหญ่ (สลิ่ม)

และ “โลกของผู้ใหญ่” (สลิ่ม) ในสายตาเด็ก

เป็นที่ถูกใจของคนรุ่นใหม่ แน่นอน!!

บทความก่อนหน้านี้จดหมาย/ฉบับประจำวันที่ 22-28 มกราคม 2564
บทความถัดไปสุดารัตน์ มองไบเดนสะท้อนการเมืองไทย หัวใจคือ รธน. พร้อมแย้มนโยบาย #กลุ่มสร้างไทย ที่กำลังจะเป็นพรรคใหม่