ทองยังเป็นขาขึ้น ปรับลงแค่ระยะสั้น | เลื่อนส่งเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มิ.ย. | โควิดใหม่พ่นพิษสายการบิน

เลื่อนส่งเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มิ.ย.

น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังได้ออกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดประเภทธุรกิจ ระยะเวลา และเงื่อนไขให้ลูกจ้างหรือนายจ้างหยุดหรือเลื่อนการส่งเงินสะสม หรือเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพในท้องที่ที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ สาธารณภัย หรือเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 ซึ่งได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ถือเป็นมาตรการขยายระยะเวลาการช่วยเหลือนายจ้างและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้สามารถหยุดหรือเลื่อนการนำส่งเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (กองทุนฯ) เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่งวดนำส่งเงินของเดือนมกราคม 2564 จนถึงงวดนำส่งเงินของเดือนมิถุนายน 2564 โดยนับอายุการเป็นสมาชิกกองทุนฯ ต่อเนื่อง และคงสมาชิกภาพไว้ จากเดิมผ่อนผันให้จนถึงงวดนำส่งเงินของเดือนธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ภายใต้หลักการและแนวปฏิบัติเดิม เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของลูกจ้างและนายจ้างที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน

เลื่อนใช้สิทธิเราเที่ยวด้วยกัน รร.ได้เงินคืน

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า จากการระบาดโควิด-19 ทำให้การท่องเที่ยวต้องชะลอไป จนต้องมีการเลื่อนเวลาการจอง หรือการยกเลิกการจองที่พัก ซึ่งใช้สิทธิจากโครงการเราเที่ยวด้วยกันนั้น ขณะนี้ ททท.ได้หารือร่วมกับสมาคมโรงแรมไทย (ทีเอชเอ) ให้เร่งดำเนินการแจ้งไปยังสมาชิกทุกคนให้ร่วมกันช่วยเหลือผู้ที่จองห้องพักในโครงการที่ต้องการจะยกเลิกหรือเลื่อนเวลาการจองออกไป โดยให้ทุกโรงแรมรับการเลื่อนจองของประชาชนไว้ก่อน โดยอาจจดเป็นรายละเอียดหลักฐานเอาไว้ เพราะขณะนี้ระบบกำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุง ทำให้ยังไม่สามารถทำการเลื่อนผ่านระบบได้ หากเกิดปัญหาขึ้นภายหลัง ททท.พร้อมรับผิดชอบแทน โดยเฉพาะเงินส่วนต่างที่โรงแรมจะได้รับ 40% จากรัฐบาล

“ในการเลื่อนจองใช้สิทธิ เบื้องต้นขอให้เลื่อนการจองได้เฉพาะผู้ที่ได้จองที่พักในจังหวัดที่อยู่ในประกาศพื้นที่ควบคุมสูงสุดที่รัฐบาลประกาศออกมาก่อนเท่านั้น เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบไม่สามารถเดินทางไปได้ และการเลื่อนการจองก็ขอให้เลื่อนได้สิ้นสุดในช่วงเดือนเมษายนนี้เท่านั้น ตามระยะเวลาของโครงการ ส่วนการเลื่อนจองที่พัก หากเลื่อนไปตรงกับช่วงเทศกาลที่ราคาที่พักเพิ่มขึ้นจากช่วงที่จองไปก่อนหน้านั้น เบื้องต้นประชาชนต้องจ่ายส่วนต่างของราคาที่เพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งขณะนี้ระบบการจองที่พักจะแจ้งว่า ต้องการเลื่อนจองผ่านเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น ซึ่งยังอยู่ระหว่างการปรับปรุงจากทางธนาคารกรุงไทย ในช่วงระหว่างนี้ก็ให้โรงแรมรับทำเป็นแบบแมน่วลไปก่อน เมื่อระบบดำเนินการปรับปรุงเสร็จใน 2-3 สัปดาห์นี้ จึงมาแจ้งในระบบอีกครั้ง และในระหว่างนี้ ททท.จะรับประกันให้” นายยุทธศักดิ์กล่าว

 

โควิดใหม่พ่นพิษสายการบินเลิก 30 ไฟลต์

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย รองอธิบดีกรมทางหลวง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) เปิดเผยถึงสถิติการให้บริการเที่ยวบินและปริมาณผู้โดยสารที่เข้ามาใช้บริการในสนามบินของกรมท่าอากาศยานจำนวน 20 แห่งที่มีการขอทำการบิน จากทั้งหมดทั่วประเทศ 28 แห่ง ว่า ในช่วงหยุดยาวปีใหม่ที่ผ่านมา มีปริมาณเที่ยวบินที่ใช้บริการเฉลี่ย 160 เที่ยวบินต่อวัน แต่หลังจากนั้นปริมาณเที่ยวบินได้ปรับลดลงอย่างต่อเนื่องกว่า 40% ปัจจุบันเหลือเพียงวันละ 100 เที่ยวบิน ผลกระทบจากปัญหาการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ทำให้ประชาชนไม่กล้าเดินทาง

รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม ระบุว่า สายการบินเริ่มแจ้งขอยกเลิกเที่ยวบินมาเป็นจำนวนครั้งละมากๆ เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 6 มกราคมที่ผ่านมา ได้แจ้งยกเลิกเที่ยวบินจำนวนรวม 30 เที่ยวบิน (ไฟลต์) วันที่ 7 มกราคม แจ้งยกเลิกเที่ยวบินรวม 30 เที่ยวบิน ส่วนปริมาณผู้โดยสารพบการปรับลดลงมาถึง 60% มีปริมาณเฉลี่ยวันละ 1.2 หมื่นคน จากวันละ 3 หมื่นคนในช่วงก่อนหน้า

ร่วมศึกษา – กลุ่ม ปตท. โดย ปตท. และไออาร์พีซี มุ่งสร้างความมั่นคงทางด้านอุตสาหกรรมทางการแพทย์และด้านสาธารณสุขให้แก่ประเทศ โดยร่วมกันศึกษาการผลิตผ้า Melt Blown ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักสำหรับผ้าชั้นกรองหน้ากากอนามัย (PPE) หน้ากาก N95 ชุดกาวน์ และแผ่นกรองอากาศ และ Nitrile Butadiene Latex (NBL) ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตเป็นถุงมือไนไตร หรือถุงมือทางการแพทย์ เพื่อลดการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ โดยเมื่อวันที่ 11 มกราคม กฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และกรรมการบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และบุรณิน รัตนสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร กลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย และดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ บริษัท อินโนบิก (เอเชีย) จำกัด อีกตำแหน่งหนึ่ง ร่วมลงนาม

ทองยังเป็นขาขึ้น ปรับลงแค่ระยะสั้น

น.ส.ฐิภา นววัฒนทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (YLG) ตัวแทนซื้อ-ขายสัญญาซื้อ-ขายล่วงหน้าในตลาด TFEX เปิดเผยว่า ราคาทองที่ปรับลดลงค่อนข้างมากเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงต้นสัปดาห์นี้จนหลุดแนวรับสำคัญไปแตะระดับต่ำสุดที่ 1,817 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ ก่อนจะดีดกลับมาที่ 1,856 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นั้น เป็นการปรับตัวลงระยะสั้นจากที่สินทรัพย์เสี่ยง เช่น ตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นขานรับการเตรียมถ่ายโอนอำนาจจากประธานาธิบดีสหรัฐ นายโดนัลด์ ทรัมป์ สู่นายโจ ไบเดน และเป็นผลจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ อายุ 10 ปีปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งระยะยาวเทรนด์ทองคำยังเป็นขาขึ้นจากความคาดหวังมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหญ่ของนายโจ ไบเดน ที่จะออกมาจะทำให้มีเม็ดเงินไหลเข้าระบบมหาศาล เป็นตัวเร่งให้เงินเฟ้อสูงขึ้น ส่วนข่าววัคซีนเริ่มมีใช้แล้วในหลายประเทศก็ยังมีความไม่แน่นอนสูง ระบบเศรษฐกิจกว่าจะกลับมาปกติต้องใช้เวลา 1-2 ปี อัตราดอกเบี้ยจึงยังทรงตัวระดับต่ำต่อไป ทองคำจึงยังคงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ

สำหรับราคาทองคำในประเทศตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาจนถึงวันที่ 11 มกราคม ยังคงมีแรงเทขาย จนราคารับซื้อทองรูปพรรณเหลือเพียง 25,832.64 บาทต่อบาททองคำ ส่วนวันที่ 12 มกราคม ราคาทองคำปรับขึ้นได้นิดหน่อย เพิ่มขึ้น 100 บาทต่อบาททองคำ