สมศักดิ์ (โกหงวน) กิตติธรกุล นายก อบจ.กระบี่ 7 สมัย คนแรกและคนเดียว / รายงานพิเศษ – มงคล วัชรางค์กุล

รายงานพิเศษ
มงคล วัชรางค์กุล

สมศักดิ์ (โกหงวน) กิตติธรกุล
นายก อบจ.กระบี่ 7 สมัย
คนแรกและคนเดียว

ขอแนะนำให้รู้จัก สมศักดิ์ กิตติธรกุล หรือโกหงวน ผู้ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) กระบี่สมัยที่ 7 แบบไร้คู่แข่ง
เป็นคนแรกและคนเดียว ยิ่งใหญ่ ยืนยง ยาวนานที่สุดในเมืองไทย
ผมเรียนหนังสือที่เดียวกับโกหงวน คือที่โรงเรียนสวนกุหลาบฯ เมื่อปี 2504-2506 เป็น OSK 80 รุ่นเดียวกัน โกหงวนเรียนกับผม 3 ปีแล้วไปต่อที่อื่นจนจบ ม.ศ.5
จากนั้นสมศักดิ์ กิตติธรกุล ไปจบปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจจาก Southern Louisiana University, Hammond อเมริกา
กลับจากอเมริกา โกหงวน สมศักด์ ลูกชายกำนันชิ้น กิตติธรกุล อดีตกำนัน ต.อ่าวนาง และอดีตประธานสภาจังหวัดกระบี่ ก็ได้เริ่มบุกเบิกการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ โดยได้สร้างโรงแรมพีพี ไอส์แลนด์ คาบาน่า ขึ้นเป็นแห่งแรกบนเกาะพีพี เมื่อปี 1990 (พ.ศ.2533) และยังดำเนินกิจการอยุ่ถึงปัจจุบัน
โรงแรมพีพี ไอส์แลนด์ คาบาน่า เป็นโรงแรมขนาด 4 ดาว มีห้องพัก 162 ห้อง
พร้อมกันนั้นโกหงวนได้ก่อตั้งสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวกระบี่ ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2535 โดยโกหงวนเป็นนายกสมาคมคนแรก นำความเจริญด้านการท่องเที่ยวมาสู่จังหวัดกระบี่เป็นอย่างมาก
มีการจัดเรือรับ-ส่งจากกระบี่ไปหมู่เกาะพีพี และจัดวิ่งนำเที่ยวไปเกาะไวกิ้ง เข้าไปดูการปีนเก็บรังนกและนำเที่ยวหมู่เกาะต่างๆ พร้อมการดำน้ำ สร้างกระบี่ให้มีชื่อเสียงระดับโลก อ่าวมาหยาเป็นโลเกชั่นของหนังฮอลลีวู้ดเรื่อง The Beach แสดงนำโดย Leonardo DiCaprio
ต้องนึกภาพว่า ในห้วงช่วงเวลานั้น ถนนหนทางยังไม่เจริญ การเดินทางมาท่องเที่ยวยังจังหวัดกระบี่นั้นนักท่องเที่ยวต้องใช้ความตั้งใจเป็นอย่างมาก เพราะเดินทางมาจังหวัดกระบี่ได้ทางรถยนต์อย่างเดียว ไม่มีรถไฟและยังไม่มีสนามบิน
ต่อมาการท่องเที่ยวทางเรือมีชาวบ้านนำเรือมาให้บริการมากขึ้น โกหงวนจึงยกเลิกการเดินเรือท่องเที่ยว ปล่อยให้ชาวบ้านทำมาหากิน
หันมาบุกเบิกทำเรือโดยสารขนส่งกระบี่-พีพี-ภูเก็ต ต่อมาวิ่งตรงกระบี่-ภูเก็ต ไป-กลับโดยไม่อ้อมไปพีพี ทำให้ขนส่งคนโดยสารและสินค้าเชื่อมต่อสองจังหวัดให้สะดวกรวดเร็วขึ้น
นอกจากนี้ โกหงวนยังทำกิจการด้านการเกษตรคือทำสวนยางพาราและสวนปาร์มน้ำมันในเวลาต่อมาควบคู่ไปด้วย

สมศักดิ์ กิตติธรกุล โกหงวนลงเล่นการเมืองท้องถิ่นครั้งแรกโดยได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาจังหวัดกระบี่และเป็นประธานสภาจังหวัดกระบี่อีกตำแหน่งในปี พ.ศ.2538
ต่อมาเมื่อมีการตราพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดขึ้นในปี พ.ศ.2540 สมศักดิ์ โกหงวน ก็ได้รับเลือกเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เป็นคนแรกในปี 2540
พร้อมกับได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารจังหวัด (อบจ.) กระบี่ต่อเนื่อง 6 สมัย 24 ปี ท่ามกลางความพยายามแข่งขัน “โค่น” โกหงวนจากพรรคการเมืองที่โด่งดังของภาคใต้ แต่ไม่สามารถ “ล้ม” คุณงามความดีและแรงศรัทธาที่มีต่อโกหงวน นายก อบจ.ขวัญใจชาวกระบี่ลงได้
เป็นนายก อบจ.ที่อาวุโสสูงที่สุดในประเทศไทย
ในระหว่างหลายปีที่ดำรงตำแหน่ง โกหงวนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์และได้รับรางวัลจากสถาบันต่างๆ มากมาย เช่น
รางวัลพระปกเกล้าทองคำ 2 ครั้ง
โล่รางวัลพระปกเกล้า 4 ครั้ง
รางวัลด้านการป้องกันการทุจริตจาก ป.ป.ช.
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจากสำนักงาน ป.ป.ช.
รางวัลกินรีด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวจาก ททท.
ปี 2560 โกหงวนได้เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขารัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย มีมติเลือกสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายก อบจ.กระบี่เป็นนายกสมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย ตำแหน่งนี้มีวาระ 2 ปี ซึ่งโกหงวนยังดำรงตำแหน่งอยู่ถึงปัจจุบัน
ในฐานะนายกสมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย โกหงวนต้องทำหน้าที่เป็นผู้นำ อบจ.ทั่วประเทศในห้วงเวลาสำคัญ ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นยุคปฏิรูป มีกฎหมายหลายฉบับที่อยู่ในวาระการดำเนินการตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
ซึ่งมีประเด็นสำคัญทั้งในเรื่องของโครงสร้างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น การกำหนดอำนาจหน้าที่ การจัดหารายได้ การจัดเก็บภาษี การบริหารงานบุคคล รวมทั้งการรวบรวมปัญหาอุปสรรคในการทำงานของ อบจ.ในช่วงที่ผ่านมา นำเสนอเพื่อออกกฎหมายและระเบียบมารองรับ เพื่อจะได้ไม่มีปัญหากับฝ่ายตรวจสอบ และเรื่องอื่นๆ

เดิม จ.กระบี่มีสนามบินท้องถิ่นที่สร้างกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 เปิดให้เครื่องบินขนาด 18 ที่นั่งลงเมื่อปี พ.ศ.2529 แต่ไม่ประสบความสำเร็จ
ต่อมารัฐบาลจึงมีมติในการจัดสร้างท่าอากาศยานกระบี่ โดยให้กรมการขนส่งทางอากาศ สำรวจออกแบบ จัดซื้อที่ดิน และดำเนินการก่อสร้างท่าอากาศยานตั้งแต่ปี พ.ศ.2536 เป็นต้นมา
ในห้วงช่วงเวลานั้น โกหงวนได้มีส่วนร่วมประสานงานในการก่อสร้างสนามบินกระบี่ จนเป็นสนามบินนานาชาติกระบี่ มีสถิติเป็นสนามบินที่มีเที่ยวบินมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของกรมการขนส่งทางอากาศ
ปี พ.ศ.2563 รัฐบาลมีโครงการพัฒนาสนามบินกระบี่ ก่อสร้างอาคารบินหลังที่สามเพื่อรองรับผู้โดยสาร 8 ล้านคนต่อปี และก่อสร้างลานจอดเครื่องบินสามารถจอดเครื่องบินโบอิ้ง 737 ได้ 40 ลำ
นั่นเป็นโครงการก่อนที่จะเกิดวิกฤตโควิด-19

ผมเจอกับโกหงวนในโอกาสที่ไปเยือนกระบี่เมื่อหลายปีก่อน ในการต้อนรับแสนอบอุ่นในบรรยากาศสบายๆ โกหงวนมารับผมจากโรงแรมไปยังร้านอาหารพื้นบ้านแสนโอชาด้วยรถกระบะที่ใช้งานแบบธรรมดา มีน้องๆ โกหงวนมาร่วมสนทนาด้วย
โกหงวนเล่าถึงการบริหารงานเพื่อรับใช้ชาวกระบี่เข้าถึงทุกชนชั้นด้วยนโยบาย “ติดดิน”
ตัวโกหงวนเดินทางไปไหนมาไหนได้อย่างสะดวกสบาย ไม่ต้องเกรงภยันตราย และไม่ต้องคุ้มกัน
เป็นที่รักและศรัทธาของชาวกระบี่และข้าราชการผู้ร่วมงานทุกคน
โกหงวนเคยพูดคุยกับเพื่อน OSK 80 คนหนึ่งในคืนพระจันทร์เต็มดวงหน้าหาดพีพี คาบาน่า ปี 2539 ว่า
เขาจะทำงานรับใช้ชาติ รับใช้ประชาชนชาวกระบี่ ทำความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ให้เหมือนรัชกาลที่ 9 พระราชทานให้ประชาชน (ซึ่งในสมัยนั้น พระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 ประชาชนยังไม่มีโอกาสรับรู้กว้างขวางนัก)
ด้วยความที่มีเชื้อสายจีน โกหงวนรวบรวมบรรดาชาวจีนที่เข้ามาทำมาหากินในจังหวัดกระบี่ ที่เป็นตระกูลทางแม่ รวมคนใกล้ชิด 66 สาย (ตระกูล) ร่วมพูดคุยกัน มีคนมารวมกันนับพันคน ตั้งเป็นตระกูลแซ่เตียวก๊ก รวบรวมชาวจีนให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และร่วมมือช่วยเหลือราชการไทย
ด้านการช่วยเหลือชาวบ้าน โกหงวนเล่าว่าในหน้าน้ำหลาก มีหลายตำบลของกระบี่ที่โดนกระแสน้ำหลากไหลบ่าเข้าท่วมบ้านเรือน โกหงวนจัดงบประมาณจัดสร้าง “ฝาย” ทดน้ำ พร้อมอธิบายให้ชาวบ้านเข้าใจว่าฝายจะช่วยป้องกันน้ำท่วมได้อย่างไร ในระหว่างการก่อสร้างชาวบ้านจัดข้าวปลาอาหารมาร่วมงาน
การส่งเสริมการศึกษาเป็นลิ่งที่สมศักดิ์ โกหงวน เน้นหนัก จัดสร้างโรงเรียนของ อบจ.คัดนักเรียนที่หัวดีมาให้การศึกษา เรียนรู้ในห้องแอร์ จัดครูที่มีคุณวุฒิมาสอน เด็กกินนอนอยู่ในโรงเรียนจนจบมัธยมปลาย
นักเรียนเหล่านี้สอบเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐได้ทุกคน ทุกรุ่น
มีทุนการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยให้นักเรียนทุกคน เป็นทุนของ อบจ. และทุนส่วนตัวของโกหงวน โดยมีสัญญาว่าผู้รับทุนทุกคนจะต้องกลับมาทำงานช่วยกันพัฒนาจังหวัดกระบี่
ขณะนี้ หมอ พยาบาล นักวิทยาศาสตร์และนักวิชาการอื่นๆ รุ่นแรก กำลังจะสำเร็จการศึกษากลับมาพัฒนาจังหวัดกระบี่แล้ว
ด้านกีฬาฟุตบอล ต้องบันทึกว่าในบรรดาเหล่านักเรียนเก่าสวนกุหลาบฯ (OSK) ที่เป็นเจ้าของทีมฟุตบอลในเมืองไทยนั้น นอกจากเนวิน ชิดชอบ OSK 90 เจ้าของทีมบุรีรัมย์ ยูไนเต็ดแล้ว
ยังมีโกหงวน OSK 80 เป็นเจ้าของทีม “กระบี่ เอฟซี” อีกคนหนึ่ง
โกหงวนเล่าว่า ทีมกระบี่ เอฟซี มีสปอนเซอร์หลักคือโรงแรมพีพี ไอส์แลนด์ คาบาน่า งบประมาณทำทีมปีละ 30 ล้านบาท (ในสมัยนั้น)
โกหงวนยังบอกอีกว่า ขณะนั้น ทีมกระบี่ เอฟซี อยู่ในดิวิชั่น 2 ยังไม่อยากขึ้นชั้นดิวิชั่น 1 หรือไทยลีก เพราะสนามแข่งในจังหวัดกระบี่ยังไม่ได้มาตรฐาน หากขึ้นชั้นจะต้องไปใช้สนามเหย้าที่ จ.ภูเก็ต จะเป็นการไม่สะดวก
นอกจากความเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันใน OSK แล้ว ตระกูล “กิตติธรกุล” ยังมีความสนิทสนมกับเนวิน ชิดชอบ มาแต่สมัยก่อนที่เนวินยังโลดแล่นในการเมือง
ปัจจุบัน “โกสุทธิ์” สฤษฎ์พงษ์ เกี่ยวข้องเป็นน้องเขยโกหงวน เป็น ส.ส.กระบี่ พรรคภูมิใจไทย

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว กกต.ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายก อบจ.ทั่วประเทศที่เลือกกันเมื่อตอนปลายปี ซึ่งโกหงวน สมศักดิ์ กิตติธรกุล วัย 74 ปี ลงสมัครเลือกตั้งเป็นสมัยที่ 7 เป็นผู้สมัครคนเดียว ไร้คู่แข่ง ไม่มีใครหาญต่อกรด้วย
โกหงวนได้ 162,356 คะแนน
โกหงวนยังนำทีม “รักกระบี่” ลงพื้นที่หาเสียงสมาชิกสภา อบจ.อย่างแข็งแรงทุกพื้นที่ 8 อำเภอ 24 เขตเลือกตั้ง เพื่อหวังให้ลูกทีมได้รับเลือกตั้งเข้ามาทุกเขต สมศักดิ์ โกหงวน บอกว่า การที่ไม่มีคู่แข่งลงสมัครชิงนายก อบจ.กระบี่คราวนี้เป็นเพราะตลอดหลายปีที่ทำหน้าที่นายก อบจ.กระบี่ ได้ลงมีอทำงานอย่างจริงจังทุกพื้นที่ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชน มีผลงานเป็นที่ประจักษ์
การลงเลือกตั้ง ถึงแม้จะไม่มีคู่แข่งขัน แต่ก็ต้องเอาชนะตัวเอง คือต้องได้คะแนนจากประชาชนในระดับที่ยอมรับได้
กลุ่ม “รักกระบี่” เข้าถึง เข้าใจ และรู้ปัญหาทุกพื้นที่ของจังหวัดกระบี่ พัฒนาทุกระบบ รับฟังทุกปัญหา แก้ไขทุกอย่างที่ชาวบ้านเดือดร้อน
ภายใต้นโยบาย
“มั่นคง จริงใจ โปร่งใส และติดดิน”
ขอแสดงความยินดีต่อ
สมศักดิ์ “โกหงวน” กิตติธรกุล ราชาอันดามัน แชมป์นายก อบจ. 7 สมัย รายแรก หนึ่งเดียวของประเทศไทย