กรินทร์ จิรัจฉริยากูล : นกกินปลีอกเหลือง

นกกินปลีอกเหลือง Olive-backed Sunbird Cinnyris jugularis

นกขนาดเล็กมาก คอและอกตอนบนสีดำเหลือบน้ำเงินเขียวเป็นมัน

ท้องถึงโคนหางด้านล่างสีเหลืองสด ปลายทางด้านล่างสีขาว

ปากสีดำเรียวยาวโค้ง มีลิ้นเป็นหลอดยาว สำหรับยืดออกมาเวลาดูดน้ำหวานจากดอกไม้

ตัวเมียสีจางและไม่มีสีดำเหลือบที่คอ ชอบอยู่เป็นคู่ กินน้ำหวานและแมลงที่เกาะดอกไม้

รวมฝูงเล็กๆ 4-6 ตัว ตามต้นไม้ดอกที่กำลังบานสะพรั่ง