กรินทร์ จิรัจฉริยากูล : นกเงือกหัวแรด

นกเงือกหัวแรด Rhinoceros Hornbill Bucerus rhinoceros

ลําตัวดำ ปีกดำ ท้องขาว หางขาวมีแถบดำดาด ปากยาวใหญ่สีเหลืองอ่อน

มีโหนกแข็งขนาดใหญ่เหมือนเขาสัตว์ หรือนอแรด ส่วนหน้างอนขึ้นสีเหลือง ส่วนท้ายสีแดง

อาศัยป่าดิบชื้น ชอบเกาะกิ่งไม้ใต้เรือนยอด

ทำรังตามโพรงไม้สูง

หรือโพรงที่สัตว์อื่นทำไว้ก่อนทิ้งร้าง