จรัญ พงษ์จีน : มหกรรมรุมสกรัม “ร่างรธน.ฉบับประชาชน”

จรัญ พงษ์จีน

การประชุมร่วม “รัฐสภา” ครั้งที่ 1 สมัยสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน ก่อนรับ-ไม่รับหลักการจำนวน 6 ฉบับ ตามที่กรรมาธิการได้พิจารณาแล้วเสร็จ

และพิจารณาเรื่องด่วน 7 ญัตติ แบ่งเป็นญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลเสนอ 1 ฉบับ เป็นญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ ส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้านเสนอ 5 ฉบับ

กับสิทธิเสรีภาพที่งอกเพิ่มขึ้นมาใหม่ คือญัตติที่กลุ่มโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน หรือ “ไอลอว์” กับภาคประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 98,041 คนร่วมเข้าชื่อเสนอ อีก 1 ฉบับ

“ข้อสอบรั่ว” ออกมาล่วงหน้าก่อนการประชุมร่วม จะระเบิดเถิดเทิงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รู้กันตั้งแต่บางอ้อ ยันบางคอแหลมแล้วว่า ฉบับไหนผ่านไม่ผ่าน การอภิปราย ใครเคยดูยี่เก หรือละครเวที มายังไงมันก็ยังงั้น

การเมืองไทยยังจมปรัก ดักดาน ไม่ทำให้เกิดสุนทรีย์ มีมิตรไมตรี ความสามัคคี “ประชาธิปไตย” เป็นเรื่องที่ดี แต่ถูกหยิบใช้โดยพวกน่ารังเกียจ ปากมีไว้กินกับพูด แต่ไม่ใช่พูดส่งเดช ตอแหลเหลวไหลไปวันๆ

“ในความขัดแย้งการปรองดองเหนือสิ่งอื่นใด และการปรองดองจะสำเร็จได้ มันอยู่กับคู่ขัดแย้ง”

ดูการประชุมร่วมของ “ผู้ทรงเกียรติ” 2 วันเต็มๆ แล้ว …บอกได้คำเดียวว่า “ยากกว่าหาทางไปสวรรค์”

สรุป “รัฐสภา” รับหลักการจากเสียงส่วนใหญ่ เฉพาะ “ร่างที่ 1” ที่เสนอโดย “พรรคฝ่ายค้าน” และ “ร่างที่ 2” เสนอโดยพรรครัฐบาล 2 ฉบับ “หวยล็อก” มีหลักการที่คล้ายคลึงกัน นั่นก็คือ

ให้แก้ไข “มาตรา 256” เพื่อตั้ง ส.ส.ร.มาทำการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยไม่แตะต้อง “หมวด 1” และ “หมวด 2” แตกต่างกันเพียงเล็กน้อยในรายละเอียดถึง “ที่มา ส.ส.ร.”

โดยของ “ฝ่ายค้าน” ให้มี ส.ส.ร.จำนวน 200 คน มาจากประชาธิปไตยทางตรง โดยประชาชนพลเมืองเป็นผู้เลือกทั้งหมด ขณะที่ร่างของรัฐบาล ให้ ส.ส.ร.มีจำนวน 200 คนเท่ากัน แต่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน 150 คน อีก 50 คนมาจากการเลือกตั้งโดยอ้อม หรือ “กระบวนการสรรหา”

ส่วน “ร่างที่ 7” ฉบับเจ้าปัญหา “เจ้าภาพจงเจริญ” ผู้ชงเสนอคือ “ไอลอว์” ซึ่งเป็นองค์กรเอกชน หรือเอ็นจีโอ ที่เกาะติดการชุมนุมของนักเรียน นักศึกษา ประชาชนในนาม “กลุ่มราษฎร” หรืออื่นๆ อย่างใกล้ชิดมาตลอด รวมทั้งติดตามการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารมาอย่างต่อเนื่อง ได้ร่วมเสนอ “ร่างที่ 7” พร้อมแนบรายชื่อประชาชน อีกทางออกเพื่อคลี่คลายวิกฤต โดยเสนอ “ธง” 6 แนวทางไว้กว้างๆ

อาทิ

1. ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตกรุงเทพฯ ทุกเงื่อนไข

2. ยุติการดำเนินคดีและปล่อยตัวผู้ชุมนุมทั้งหมดอย่างไม่มีเงื่อนไข

3. เปิดพื้นที่พูดคุยเรื่องสถาบันอย่างปลอดภัย สำหรับคนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย สามารถเปิดใจพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาได้ โดยรัฐต้องเว้นการปิดกั้นจับกุม ดำเนินคดี

4. พล.อ.ประยุทธ์ต้องลาออก พรรคร่วมรัฐบาลต้องถอนตัว

5. เปิดประชุมรัฐสภา เร่งดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

6. ปิดสวิตช์ ส.ว. ใช้สภาผู้แทนราษฎรเลือกนายกรัฐมนตรีจากพรรคลำดับที่ 1 หาก พล.อ.ประยุทธ์ลาออกก่อนการแก้ไขรัฐธรรมนูญเสร็จสิ้น ต้องเลือกนายกฯ คนใหม่ตามกลไกลที่มีอยู่เดิม

 

“ร่างไอลอว์” ถือว่าเป็นไฮไลต์ แม้การเสนอจะยลตามช่องมาตรา 256 เสนอแก้รัฐธรรมนูญโดยประชาชน 50,000 ชื่อ สามารถเข้าชื่อเพื่อเสนอแก้ไขได้ ซึ่งไอลอว์ใช้ช่องทางนี้ มีผู้เข้าชื่อรับรองถูกต้องท่วมท้น

แต่ถูก “ฝ่ายต่อต้าน” รุมกินโต๊ะกันมาก ระบุว่า “ไอลอว์” เป็นองค์กรเอกชน หรือเอ็นจีโอที่ได้รับเงินสนับสนุนจากต่างชาติ ซึ่งก็คือ “จอร์จ โซรอส” พ่อมดทางการเงิน

ที่เป็นประเด็นก็คือ รัฐธรรมนูญไทยระบุเอาไว้เรื่องการดำเนินการของพรรคการเมือง ห้ามมิให้สมาชิกหรือพรรคการเมืองรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลที่มิใช่สัญชาติไทย นิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจหรือกิจการ หรือจดทะเบียนสาขาอยู่ในหรือนอกราชอาณาจักร

โดยสรุป ตามรัฐธรรมนูญมีข้อห้ามมิให้พรรคการเมือง หรือนักการเมืองรับเงินจากต่างชาติ ไม่ว่าผ่านวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดที่สามารถดำเนินการได้ เพื่อไม่ให้การดำเนินการทางการเมืองถูกแทรกแซง หรือครอบงำจากต่างชาติ ไม่ว่าจะด้วยตัวบุคคลหรือนิติบุคคล หรือองค์กรหรือตัวแทนใดๆ ได้

ประเด็นของ “ไอลอว์” แม้ไม่ใช่พรรคการเมือง แต่เป็นองค์กรที่รับเงินต่างชาติเข้ามาเคลื่อนไหวทางการเมือง จึงถูกโจมตีว่าเปิดช่องให้ต่างชาติเข้ามาแทรกแซงหรือครอบงำ ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ

เหนือสิ่งอื่นใด คือร่าง “ไอลอว์” เปิดประตูกว้าง ในการแก้ไขหมวดที่ 1 และหมวด 2 ขณะที่ “ร่างที่ 1-ร่างที่ 2” ของพรรคฝ่ายค้านและรัฐบาล ไม่แตะต้อง

นอกจากนั้นแล้ว ในรายละเอียดของ “ร่างไอลอว์” ยังถูกทะลวงไส้ตั้งข้อสงสัยว่า เมื่อลากลายแทงต่อจิ๊กซอว์ดูให้ดีๆ มี “วาระอื่นซ่อนเร้น” แฝงนัยยะ คือการเสนอล้างป่าช้า พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ร.ป.ว่าด้วยการตรวจสอบเงินแผ่นดิน ทลายห้าง ศาลรัฐธรรมนูญ และองค์กรอิสระทุกภาคส่วนชุดปัจจุบัน นำเข้ากระบวนการสรรหา แต่งตั้งใหม่ทุกชุด

สรุป ร่างไอลอว์ถูกโจมตี รูปลักษณ์ไม่หล่อ ยังเจ้าชู้ยักษ์อีกต่างหาก เพราะเมื่อเอ็กซเรย์ดูดีๆ แล้ว ผู้ที่จะได้รับอานิสงส์หากร่างผ่านคือ เครือข่ายที่โดนคดีทุจริตต่างๆ ในอดีต จากองค์กรอิสระที่แล้วๆ มาจะได้รับการอนุเคราะห์ ล้างไพ่ใหม่ทั้งหมด

ตาบอดกำถั่ว รู้ว่า หวยจะออกที่พา “ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” ที่สัญจรไพรอยู่ดูไบ กลับบ้านประเทศไทยได้ในท้ายที่สุด

วัวบางตัวฉลาดกว่าที่เราคิด จึงไม่ควรจับวัวไปไถนาทั้งหมด

คนฉลาดกว่าวัวหลายขุม ย่อมรู้เท่าทัน เลยร่วมด้วยช่วยกัน เขี่ย “ร่างไอลอว์” ตกขอบจอ

ชัยชนะตกเป็นของผู้ทำตามกฎ

“เอวัง” ก็มีด้วยประการฉะนี้แล พี่น้องเอ๋ย

คือถูกทาสีเป็นแผนพาทักษิณ-ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร กลับบ้านอย่างแยบยล เท่านั้นแหละ

บทความก่อนหน้านี้ศัลยา ประชาชาติ : การกลับมา ของฝุ่นมลพิษ PM 2.5 รัฐเงื้อง่าแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ
บทความถัดไปอุรุดา โควินท์ / ทางรอดอยู่ในครัว : ความรักของแม่บุญธรรม