วางบิล/เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ /ศูนย์อาชีพและธุรกิจมติชน MATICHON ACADEMY

เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์

วางบิล/เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ 

ศูนย์อาชีพและธุรกิจมติชน

MATICHON ACADEMY

 

เรื่องแบ่งปันความรู้ไม่เพียงแต่หนังสือเท่านั้น ยังมีการจัดอบรมอาชีพและพาไปท่องเที่ยวแหล่งโบราณคดีกับเกษตรสัญจรด้วย “ทัวร์ตามแหล่งโบราณคดี วัด และฟาร์มเกษตรทั้งเรือกสวนพืชผลไม้ พร้อมวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ความคิด ครบถ้วน” ในความรับผิดชอบของ “มติชนอคาเดมี”

เป็นกิจกรรมให้บริการคุณภาพ นับแต่จัดการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ แบบมีเอกลักษณ์เชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม คือทัวร์ศิลปวัฒนธรรม พาไปเรียนรู้และสัมผัสแง่มุมประวัติศาสตร์ด้วยตาตัวเอง ผ่านการบอกเล่าจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีชั้นแนวหน้าของเมืองไทย อาทิ ศรีศักร วัลลิโภดม นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่ยังเกาะติดและเจาะลึกทั้งประวัติศาสตร์และโบราณคดีนับแต่อดีตถึงปัจจุบัน

รวมอีกรายการหนึ่งซึ่งเป็นที่สนใจจากผู้อ่านศิลปวัฒนธรรม คืองานสโมสรศิลปวัฒนธรรมเสาวนาจัดเป็นประจำทุกเดือน จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่นำเสนอ ทั้งการบรรยาย การนำเสวนา การพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็น

อาทิ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก จัดเสวนาเป็นวาระพิเศษ จากความร่วมมือกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

 

เพื่อให้ครบถ้วนกระบวนความ นิตยสารศิลปวัฒนธรรมยังจัดพิมพ์หนังสือฉบับพิเศษ เป็นความร่วมมือระหว่างกองบรรณาธิการกับสำนักพิมพ์มติชน ในการคัดเลือกบทความที่ตีพิมพ์ในนิตยสารศิลปวัฒนธรรม หรือต้นฉบับอื่นที่พิจารณาเห็นว่ามีเนื้อหา สาระ และข้อมูลที่น่าสนใจ จัดทำหนังสือศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ ในรูปเล่มพ็อกเก็ตบุ๊ก เช่น ราชสำนักรัชกาลที่ 6 โดยวรชาติ มีชูบท ชันสูตรประวัติศาสตร์ เมื่อคราวสวรรคต โดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์เอกชัย โควาวิสารัช พระเจ้าตาก กษัตริย์นักการค้า และธนบุรีศรีมหาสมุทร โดยกำพล จำปาพันธ์ เป็นต้น

ทั้งยังมีบุคคล หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เสนอให้กองบรรณาธิการศิลปวัฒนธรรมเป็นผู้จัดทำหนังสือพิเศษในหลายวาระ เช่น บันทึกประวัติศาสตร์การประกันภัย (พ.ศ.2552) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ประวัติศาสตร์ชัยนาท (พ.ศ.2558 ของจังหวัดชัยนาท กฐินพระราชทาน วัดบรมวงศ์อิศวรวรารามวรวิหาร (พ.ศ.2559) ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ประวัติศาสตร์จังหวัดตราด ของนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ (พ.ศ.2561)

นอกจากนั้น ยังจัดทัวร์เกษตร ผลไม้ตามฤดูกาลตลอดทั้งปี และทัวร์อาหารการกินแหล่งอาหารในจังหวัดที่มีชื่อเสียง เช่น จังหวัดจันทบุรี ฤดูทุเรียน เงาะ ฯลฯ

 

การอบรมอาชีพ เมื่อแรกเริ่ม ครั้งที่ประพันธ์ ผลเสวก เริ่มงาน “มติชนบท เทคโนโลยีชาวบ้าน” ร่วมกับกรมการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) จัดอบรมอาชีพทำภาชนะจากใบไม้ และอื่นๆ อีก อาทิ อาหาร จากผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารประจำวัน อาทิ ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ้น ก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาเจ้าดังมาเผยเคล็ดลับความอร่อย รวมไปถึงข้าวมันไก่ ข้าวหมูแดง หมูกรอบ หมู่ย่าง จากหมู่บ้านเมืองทองธานี

ส่วนที่เป็นอาชีพช่าง เช่น กรอบหน้าต่างมุ้งลวด ช่างทำกุญแจ กรอบรูปภาพ ช่างซ่อมรองเท้า สารพัดอาชีพที่เรียกว่า “สารพัดช่าง” มาเรียนมาฝึกระยะสั้นเพียงวันสองวัน รวม 16 ชั่วโมง กลับไปประกอบอาชีพได้ ไม่ว่าจะเป็นงานอดิเรกหรืออาชีพประจำ เป็นการปรับเปลี่ยนอาชีพจากเดิม เช่น รับราชการ มาเป็นอาชีพอิสระ เป็นนายจ้างลูกจ้างตัวเอง มีเวลาเป็นของตัวเอง มีรายได้มากกว่ารับราชการ หรือเป็นลูกจ้างเขานักต่อนัก

เริ่มต้นฝึกอบรมร่วมกับหน่วยราชการ เช่น กระทรวงแรงงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กระทั่งเติบโตมาเป็น “ศูนย์อาชีพและธุรกิจมติชน” มติชนอคาเดมี นับแต่ปานบัว บุนปาน เข้ามากำกับดูแลหน่วยงานนี้ ปรับเปลี่ยนผู้อำนวยการศูนย์มาหลายคน ปัจจุบันคือ สกุณา ประยูรศุข

ศูนย์อาชีพและธุรกิจมติชนเป็นสถาบัน “มุ่งสร้างอาชีพและรายได้ให้ประชาชน” ทั้งเห็นความสำคัญของ “คน” ที่ต้องการมีความรู้ ความสามารถ ในการพัฒนาตนเอง สร้างอาชีพและรายได้ยกระดับตนเองและครอบครัวให้อยู่ดีกินดีในสังคม

ขณะเดียวกันไม่เป็นภาระของประเทศชาติ เพราะเราเชื่อว่า หากทุกคน “รู้จักวิธีตกปลา” ย่อมเป็นหนทางแห่งการสร้างอาชีพและรายได้ของตนได้อย่างมั่นคง แท้จริง และยั่งยืน

 

หลักสูตรวิชาชีพอาหาร งานช่าง งานฝีมือ ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาแต่ละปีให้ทันสมัย ทันกระแสสังคม ตอบโจทย์ความต้องการของผู้มาใช้บริการได้เป็นอย่างดี เช่น เรื่องอาหาร มีเชฟประจำศูนย์และเชฟที่มีความเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ รวมทั้งเป็นเจ้าของกิจการที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจอาหารมาสอนด้วยตัวเอง พร้อมแนะนำการตลาด และเคล็ดความสำเร็จในการประกอบอาชีพ

เมื่อสำเร็จแล้วผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการอบรม นำไปประกอบอาชีพต่อไป

ปัจจุบันมีผู้ผ่านการอบรมจากมติชนอคาเดมีไปแล้วกว่าหนึ่งแสนคน

พื้นที่ของศูนย์อาชีพและธุรกิจมติชนมีมากถึง 2,500 ตร.ม. มีอุปกรณ์ห้องครัวปฏิบัติการ ห้องครัวสาธิต ห้องครัวเบเกอรี่ ติดตั้งอุปกรณ์ทันสมัย มีคุณภาพและได้มาตรฐาน พร้อมสิ่งอำนวยประโยชน์ครบครัน สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดี รวมทั้งห้องจัดอบรม ประชุม สัมมนา และพื้นที่อเนกประสงค์ส่วนกลางที่สามารถจัดกิจกรรมได้หลากหลายประเภท

ให้บริการทั้งภาครัฐและเอกชน ครอบคลุมไปถึงกิจกรรมทางการตลาดในทุกรูปแบบ

ติดต่อศูนย์อาชีพและธุรกิจมติชนทางเว็บไซต์ www.Matichonacademy.com เผยแพร่ความรู้และข้อมูลข่าวสาร คอนเทนต์ด้านอาหาร งานช่าง งานฝีมือ รวมถึงเป็นช่องทางในการส่งเสริมการขายและสร้างการรับรู้กิจกรรมทั้งหมดของมติชนอคาเดมี ผ่าน Facebook 2 Twitter 2 Instagram และ [email protected] 2 แอ็กเคาต์ ได้แก่ Line @มติชนอคาเดมี ซึ่งเป็นช่องทางสำหรับกลุ่มสนใจคอร์สอบรมด้านอาหาร งานฝีมือ และ Line @ทัวร์ สำหรับกลุ่มลูกค้าทัวร์ศิลปวัฒนธรรม

ทั้งเป็นการตอกย้ำแบรนด์ “มติชนอคาเดมี” ไปยังคนรุ่นใหม่และลูกค้าที่สนใจติดตามข้อมูลผ่านนิวมีเดียอย่างทั่วถึง

วันนี้การสื่อสารแบบดิจิตอลซึ่งเป็นการขยายกลุ่มผู้อ่านเพิ่ม เมื่อปีที่ผ่านมา Facebook มียอดไลก์ประมาณ 250,000 คน Website มียอดผู้ชมประมาณ 45,000 UPI/วัน ทวิตเตอร์มียอดผู้ติดตาม 7,552 คน อินสตาแกรมมียอดผู้ติดตาม 1,400 คน

นอกจากนี้ ได้เพิ่มช่องทางใหม่ในส่วนของยูทูบเพื่อกระตุ้นยอดผู้ชม

บทความก่อนหน้านี้คุยกับ “ครูใหญ่ ขอนแก่น” พระชุมนุมทางการเมืองได้หรือไม่? การโกนคิ้ว เท่ากับโซตัสพระ
บทความถัดไปเทศมองไทย : ถอดบทเรียน “อำนาจนิยม” จาก “โดนัลด์ ทรัมป์”