โฟกัสพระเครื่อง / โคมคำ/พระสมเด็จเกศมงคล 2497 หลวงพ่อฑูรย์ อัตตทีโป วัดโพธินิมิต บางยี่เรือ

หลวงพ่อฑูรย์ อัตตทีโป

โฟกัสพระเครื่อง/ โคมคำ [email protected]

พระสมเด็จเกศมงคล 2497

หลวงพ่อฑูรย์ อัตตทีโป

วัดโพธินิมิต บางยี่เรือ

“พระโพธิสังวรเถร” หรือ “หลวงพ่อฑูรย์ อัตตทีโป” อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธินิมิตสถิตมหาสีมาราม แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ เป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง

ศิษย์โปรดของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (นวม) วัดอนงคาราม เขตคลองสาน กรุงเทพฯ

พระสมเด็จเกศมงคลรุ่นแรก พ.ศ.2497 เหตุที่ได้ชื่อว่า “เกศมงคล” เพราะผสมเส้นเกศาของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (นวม) ลงไปด้วย

นอกจากนี้ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ ยังมอบผงวิเศษทั้งห้าที่ท่านทำไว้ และยังมอบผงวิเศษของหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า ที่เก็บไว้นานให้อีกด้วย

อีกทั้งยังได้ผสมผงวิเศษของหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ ลงไปด้วยจำนวนมาก

การจัดสร้างได้ฤกษ์กำหนด ในปี พ.ศ.2484 จึงกำหนดให้มีการจัดปริมณฑลอย่างถูกต้องตามตำรา และเริ่มนำมวลสารทั้งหมดผสมกับน้ำในสระศักดิ์สิทธิ์คลุกเคล้าให้เข้ากันดี เริ่มลงมือกดพิมพ์พระ หากเป็นพระภิกษุ-สามเณรจะต้องชำระศีลให้สะอาดเสียก่อน และที่เป็นฆราวาสต้องสมาทานศีลห้า ขณะที่กดพิมพ์จะบริกรรมภาวนาไปด้วย

เนื่องด้วยจำนวนพระที่จัดสร้างมีจำนวนมากนับหมื่นองค์ ประกอบกับฤกษ์อันเป็นมงคลในแต่ละปี ซึ่งมีไม่กี่ครั้ง ทำให้การกดพิมพ์พระใช้เวลายาวนานหลายปี จนกระทั่งเสร็จสิ้นเมื่อปี พ.ศ.2497 หลังจากนั้นสมเด็จพระพุฒาจารย์ (นวม) ได้สั่งให้หลวงพ่อฑูรย์นำแม่พิมพ์ไปทิ้งลงในแม่น้ำเจ้าพระยา

ด้านการปลุกเสก สมเด็จพระพุฒาจารย์ (นวม) ประกอบพิธีปลุกเสกเป็นกรณีพิเศษ เมื่อปลุกเสกเสร็จ จากนั้นนำออกแจกครั้งแรกในงานทำบุญฉลองอายุครบ 90 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (นวม) เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2497 จำนวนหนึ่ง

ส่วนที่เหลือนำกลับไปวัดโพธินิมิตรและเก็บไว้ เพื่อทำวัตรเช้า ทำวัตรเย็น และปลุกเสกเดี่ยว ทำเช่นนี้ทุกวันหลายเดือน จึงนำออกมามอบให้แก่ผู้ร่วมบุญ

ปลุกเสกเพิ่มเติมจากพระเกจิอาจารย์อีกหลายรูป อาทิ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี, หลวงพ่อเส่ง วัดกัลยาณมิตร, หลวงพ่อสา วัดราชนัดดา, หลวงพ่อถิร วัดป่าเลไลยก์ ฯลฯ

ถือเป็นวัตถุมงคลที่มีชื่อเสียงที่สุดของหลวงพ่อฑูรย์

พระสมเด็จเกศมงคล หลวงพ่อฑูรย์

 

เกิดในสกุลรัตนวราภรณ์ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2453 ตรงกับวันอาทิตย์ เดือนแปด แรม 10 ค่ำ ที่บ้านหมู่ที่ 2 ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

ชีวิตวัยเยาว์ค่อนข้างยากลำบาก เรียนหนังสือจบชั้น ป.4 ที่โรงเรียนในหมู่บ้าน จากนั้นออกมาช่วยครอบครัวหาเลี้ยงชีพ

เมื่ออายุ 17 ปี บรรพชาเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2470 ตรงกับวันศุกร์ขึ้น 3 ค่ำ เดือนแปด ปีเถาะ ณ วัดสุวรรณภูมิ ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

อีก 3 ปีต่อมาจึงเข้าพิธีอุปสมบท เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2473 ตรงกับวันศุกร์ ขึ้น 2 ค่ำ เดือนแปด ปีมะเมีย ที่วัดอนงคาราม ต.สมเด็จเจ้าพระยา อ.คลองสาน จ.ธนบุรี (ในสมัยนั้น) มีพระโพธิวงศาจารย์ (นวม) วัดอนงคาราม เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับฉายาว่าอัตตทีโป

ด้านวิทยฐานะ เมื่อปี พ.ศ.2473 สอบได้นักธรรมชั้นโท ที่สำนักเรียนวัดอนงคาราม

ต่อมา พ.ศ.2493 ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดโพธินิมิตสถิตมหาสีมาราม

 

วัดโพธินิมิตสถิตมหาสีมาราม เขตธนบุรี กรุงเทพฯ เดิมเป็นที่ดินกรรมสิทธิ์ของนายโพ-นางมิ บิดา-มารดาของสมเด็จพระวันรัต (แดง สีลวัฑฒโน) อดีตเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม

เมื่อถึงแก่กรรมแล้วที่ดินแปลงนี้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของสมเด็จพระวันรัต และได้อุทิศสร้างเป็นพระอาราม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรับไว้เป็นพระอารามหลวง

ครั้นเมื่อพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงจัดชั้นและประเภทของพระอารามหลวง วัดโพธินิมิตสถิตมหาสีมาราม ถูกจัดอยู่ในชั้นตรีประเภทสามัญ

เป็นผู้มีอุปนิสัยใจคอเยือกเย็น มักน้อย ถ่อมตน ดำรงชีวิตด้วยความสมถะ วัตรปฏิบัติของหลวงพ่อฑูรย์ถือการเดินจงกรมและนั่งสมาธิภาวนาทุกวัน

ด้วยเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เคร่งครัดพระธรรมวินัย เปี่ยมด้วยเมตตาธรรม ทำให้ชื่อเสียงของท่านเป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็ว

ในแต่ละวันมีผู้เดินทางมากราบนมัสการ รับฟังธรรมสะเดาะเคราะห์ และประพรมน้ำพระพุทธมนต์อย่างไม่ขาดสาย

สำหรับปัจจัยที่ได้นำมาพัฒนาเสนาสนะและสิ่งปลูกสร้างภายในวัด

นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญทางด้านการศึกษาของพระภิกษุ-สามเณร เนื่องจากผู้บวชเรียนส่วนใหญ่ล้วนมาจากครอบครัวที่ยากจน ให้การสนับสนุนโดยบริจาคปัจจัยเป็นทุนการศึกษาทุกปี

 

ลําดับงานปกครอง พ.ศ.2522 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะแขวงตลาดพลู

และเมื่อปี พ.ศ.2524 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะแขวงบางยี่เรือ

ลำดับสมณศักดิ์ พ.ศ.2494 เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาส พระอารามหลวง ราชทินนามที่ พระครูไพโรจน์วุฒิคุณ

พ.ศ.2501 รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะสามัญ ที่ พระโพธิวรคุณ

และ พ.ศ.2517 เป็นพระราชาคณะวิสามัญที่ พระโพธิสังวรเถร

มรณภาพเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2535 เวลา 17.59 น. สิริอายุ 82 ปี

 

 

บทความก่อนหน้านี้เทศมองไทย : “พันธมิตรชานม” จากฮ่องกง-ไทเป ถึงกรุงเทพฯ
บทความถัดไปต่างชาติไม่เชื่อมั่นรัฐบาลไทย! โฆษก พท.เผย หลังประชาคมโลกแถลงการณ์ให้ รบ.รับประกันสิทธิผู้ชุมนุม