จดหมาย/ฉบับประจำวันที่2-8 ตุลาคม 2563

จดหมาย

 

0 นักโทษร้องขอ

กระผม นักโทษเด็ดขาดชายพลพจน์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 54 ปี

ผมเป็นผู้ต้องราชทัณฑ์ ในคดีความผิดของ พ.ร.บ.ยาเสพติด

ผมไม่ได้ข้องเกี่ยวกับการทำผิดนี้ เพียงเพราะเข้าไปอยู่ร่วมในเหตุการณ์เท่านั้น

ผมสู้คดีแล้วแพ้

คดีนี้เกิดขึ้นเมื่อ 28 ธันวาคม 2553 ศาลพิพากษาโทษจำคุก 33 ปี 4 เดือน และปรับ 600,000 บาท

ขณะถูกจับกุม จนมาถึงปัจจุบัน ผมใช้ชีวิตตามกฎเกณฑ์ของทางเรือนจำกำหนด

ขณะนี้เหลือโทษจำคุกอีก 16 ปี 2 เดือน

กระผมได้ติดตามข่าวของการแก้ไขกฎหมายยาเสพติด เมื่อเดือนกันยายน 2563 นี้

กระผมได้ทราบว่า ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายยาเสพติดในสภา

ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง กระผมไม่สามารถหาข้อมูลได้เลย

กระผมจึงได้เขียนจดหมายนี้ขอความเมตตา

ช่วยตรวจสอบว่าการแก้ไขกฎหมายยาเสพติดนี้ ครั้งนี้เป็นการแก้ไขเรื่องยาเสพติด ชนิดเมทแอมเฟตามีน ยาบ้า หรือเปล่า

พอจะส่งรายละเอียด แบบร่างให้แก่กระผมได้หรือไม่ ที่เรือนจำกลางชลบุรี แดน 5

เพราะนับเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะจะทำให้กลับไปใช้ชีวิตหาเลี้ยงครอบครัวได้เร็วขึ้น หากมีการปรับโทษลง

จึงขอควาเมตตาได้ช่วยอนุเคราะห์ด้วย จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง

ด้วยความเคารพ

พลพจน์

 

ขออนุญาตให้พื้นที่ผู้ไร้อิสรภาพมากสักหน่อย

ข้อมูลที่ทราบ

วันที่ 1 กันยายน 2563

ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา มีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. … ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด

และร่าง พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติด

คณะรัฐมนตรี (ครม.) เป็นผู้เสนอ

 

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ชี้แจงว่า ร่าง พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. … ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด มีหลักการสำคัญคือการรวบรวมบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวกับยาเสพติดที่กระจายอยู่ในกฎหมายหลายฉบับ กระจายอยู่ในความรับผิดชอบของหลายหน่วยงาน

โดยจะต้องยกเลิกกฎหมายที่เกี่ยวกับยาเสพติด 24 ฉบับ

และนำมารวบรวมไว้ในรูปแบบประมวลกฎหมาย

จะทำให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดมีการประสานสอดคล้องกัน

ทำให้เกิดประสิทธิภาพ

และทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจและเข้าถึงกฎหมายได้มากขึ้น

จะมีการปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

กำหนดให้มีระบบอนุญาตเพื่อการควบคุมและการใช้ประโยชน์จากยาเสพติดในทางการแพทย์ ทางวิทยาศาสตร์และทางอุตสาหกรรม

มุ่งเน้นการป้องกันแพร่กระจายยาเสพติด

โดยเฉพาะการแพร่กระจายสู่กลุ่มเยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ

รวมทั้งต้องมีการกำหนดคณะกรรมการ ที่ประกอบด้วยบุคลากรที่มีความหลากหลายทั้งจากภาครัฐและเอกชน

เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายต่างๆ

ทั้งการปราบปราม การป้องกันและการควบคุมยาเสพติด

รวมถึงการบำบัด รักษาและฟื้นฟูให้แก่ผู้ติดยาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ในส่วนของร่าง พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติด

จะมีการบัญญัติเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของ ป.ป.ส.

รวมถึงกำเนิดอำนาจในการยึดยาเสพติดและการเก็บรักษา

รวมทั้งปรับบทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

และให้สอดคล้องกับประมวลกฎหมายยาเสพติด

เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

อีกทั้งยังกำหนดบทบัญญัติการแสดงตนของจำเลยต่อเจ้าพนักงานศาลในขณะยื่นอุทธรณ์ และการยื่นขออนุญาตฎีกาและการฎีกา

ให้สอดคล้องกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ที่ประชุมได้ลงมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. … ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด และร่าง พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติด

598 ต่อ 0 เสียง

ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่าง จำนวน 35 คน

ระยะเวลาพิจารณาแปรญัตติ 15 วัน

 

โดยสรุป ร่างกฎหมายที่ว่ายังไม่เสร็จ ต้องรอพิจารณาวาระที่ 2 ที่ 3

จะเกี่ยวข้อง หรือกับการลดโทษกรณีเมทแอมเฟตามีน ยาบ้า หรือไม่

ยังไม่ชัดแจ้ง

คงต้องรอให้เสร็จสมบูรณ์ก่อน

และถ้าพลพจน์และผู้ต้องโทษอื่นๆ สนใจ ติดตามมากๆ

ทีมงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รวมถึงกรมราชทัณฑ์

น่าจะแจ้งข่าวสารให้ผู้ต้องขังได้รับทราบโดยกว้างขวาง

โดยเฉพาะผลกระทบต่อ “อิสรภาพ” ของพวกเขา

คงไม่เหลือบ่ากว่าแรง

และคงจะสร้างความซาบซึ้งให้กับผู้ไร้อิสรภาพอย่างสูง

บทความก่อนหน้านี้‘ชัชชาติ’ ชี้น้ำท่วมต้องแก้ตั้งแต่ระบบท่อ-สูบน้ำ แถมพบขยะจำนวนมาก มี’อุโมงค์’ ก็ไร้ประโยชน์
บทความถัดไปรายงานพิเศษ / โชคชัย บุณยะกลัมพ/Robotics Vision 60 จักรกลสุนัข พร้อมรบในสงครามยุคใหม่