กรองกระแส / อุบัติ แห่ง โลกใหม่ กับ ประยุทธ์ จันทร์โอชา เกาะติด กับโลกเก่า

กรองกระแส

 

อุบัติ แห่ง โลกใหม่

กับ ประยุทธ์ จันทร์โอชา

เกาะติด กับโลกเก่า

 

การเคลือนไหว “19 กันยา ทวงอำนาจ คืนราษฎร” จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มายังท้องสนามหลวง และมุ่งตรงไปยังทำเนียบองคมนตรีในเช้าวันที่ 20 กันยายน

ให้บทเรียนในทางความคิด ในทางการเมืองอย่างอเนกอนันต์

ประชาชนได้เห็นการหลั่งไหลของมวลมหาประชาชนทั้งที่เป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ทั้งที่เป็น LGBTQ อันมาพร้อมกับรุ้งหลากสี

ทั้งที่เป็นเคยชุมนุมเมื่อปี 2553 ที่มาพร้อมกับ “ธงแดง”

ขณะเดียวกัน ประชาชนได้รับฟังการคาดคำนวณจากด้านความมั่นคงของรัฐบาลที่ยืนยันด้วยความมั่นใจว่ามีประชาชนเข้าร่วมไม่น่าจะเกิน 20,000 คน

แม้ว่าการไลฟ์สดจะสะท้อนความคึกคักหนักแน่นอย่างมหึมา มหาศาล

เมื่อผ่านพ้นการชุมนุมวันเสาร์ที่ 19 เข้าวันที่ 20 กันยายน จึงได้รับการประเมินผลจากมุมมองอันแตกต่างกันเป็นอย่างสูง มุมหนึ่งล้มเหลว มุมหนึ่งได้ชัยชนะงดงาม

นี่คือการดำรงอยู่ของโลก 2 โลกอันแตกต่างกัน

 

เสียง ความล้มเหลว

แตกแยก ไม่มีเอกภาพ

แม้หน่วยงานด้านความมั่นคงจะประเมินว่า น่าจะมีคนเข้าร่วมถึง 50,000 คน โดยวางพื้นฐานจากที่เคยชุมนุมเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ณ ธรรมศาสตร์ วันที่ 16 สิงหาคม บนถนนราชดำเนิน

แต่แล้วก็มีความเห็นตรงกันในภายหลังว่าน่าจะไม่เกิน 20,000 คน

ทั้งยังสะท้อนให้เห็นความขัดแย้งแตกแยกที่มวลชนจาก “เยาวชนปลดแอก” น้อยลง สัดส่วนของนักเรียน นิสิต นักศึกษาจึงน้อยกว่าสัดส่วนของคนเสื้อแดง

ทั้งยังสะท้อนการปฏิเสธเป็น “ท่อน้ำเลี้ยง” จากบางพรรคการเมือง

ทั้งยังประเมินการปราศรัยบนเวทีแตกกระจายไม่มีความเป็นเอกภาพ มวลชนถอนตัวเมื่อเน้นโจมตีในแบบทะลุเพดานทำให้ยิ่งโดดเดี่ยวและหมดพลัง

กระนั้น เมื่อมองภาพการสนธิกำลังของเจ้าหน้าที่รัฐกลับไปอีกทาง

เพราะไม่เพียงแต่ระดมกำลังพลจากทั่วประเทศ หากแต่ยังจัดตั้งป้อมปราการผ่านบังเกอร์พร้อมกับติดลวดหนามหลายชั้นเพื่อสกัดมิให้ไปยังทำเนียบรัฐบาลได้

การกล่าวหาให้ร้ายจึงสวนกับความเป็นจริงทางการปฏิบัติ

 

โลกเสมือนจริง

โลกที่เป็นจริง

ไม่ว่าจะมองจากทางด้านของรัฐบาล ไม่ว่าจะมองจากทางด้านของนักเรียน นิสิต นักศึกษา การปะทะและขัดแย้งอันเกิดขึ้นในทางความคิดในทางการเมือง

จึงเป็นการปะทะระหว่างโลก 2 โลก

เหมือนกับเป็นโลกแห่งความเป็นจริง แต่ความเป็นจริงนั้นก็ดำรงอยู่บนฐานแห่งความเชื่อทั้งที่แตกต่างกันและดำเนินไปในลักษณะไม่ได้สัมผัสกับความเป็นจริง

แม้กระทั่งในเรื่องของ “หมุดคณะราษฎร”

ไม่ว่าจะเป็น “หมุดคณะราษฎร 2475” อันเคยฝังอยู่ที่ลานพระบรมรูปทรงม้า ไม่ว่าจะเป็น “หมุดคณะราษฎร 2563” อันเพิ่งได้รับการฝังอยู่ในพื้นที่ของท้องสนามหลวง

ในความเป็นจริงถูกทำให้ “หาย” ไปแล้วจากจุดที่ฝังเอาไว้

กระนั้น ในความเป็นจริงทางด้าน “ความคิด” ไม่ว่า “หมุดคณะราษฎร 2475” ไม่ว่า “หมุดคณะราษฎร 2563” กลับดำรงอยู่ในจินตภาพอย่างสมบูรณ์และครบถ้วน

โลกเสมือนจริงจึงเข้ามายึดครองเหนือโลกที่เป็นจริง

 

กระบวนการรัฐธรรมนูญ

รัฐสภา 24 กันยายน

การประชุมรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ในวันที่ 24 กันยายน ได้กลายเป็นเวทีแห่งการต่อสู้อันแหลมคมยิ่งในทางการเมือง

ไม่ว่าผลจะออกมาในด้านเห็นชอบ ไม่ว่าผลจะออกมาในด้านปฏิเสธ

เพราะว่าการดำรงอยู่ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ถูกปฏิเสธอย่างคึกคักกว้างขวาง แม้จะผ่านการลงประชามติมาแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2559 ก็ตาม

เนื่องจากเห็นตรงกันว่าเป็นเครื่องมือในการสืบทอดอำนาจ

อำนาจอัน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มาจากการเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคม 2562 เป็นผลจากอภินิหารทางกฎหมายจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้

การลงมติจะแก้ไขหรือไม่ก็สำคัญ แต่ที่สำคัญกว่าคือจะแก้อย่างไร

ไม่ว่าผลการลงมติจะออกมาอย่างใด ความรับผิดชอบทั้งหมดจะอยู่ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และจะมีผลชี้ทิศทางในอนาคตของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นี่คือผลสะเทือนจากรัฐธรรมนูญอันเป็นผลไม้พิษนี้

 

การปะทะ ขัดแย้ง

ความคิด การเมือง

มีความขัดแย้งแตกแยกดำรงอยู่จริงในสังคมประเทศไทย เริ่มจากความขัดแย้งในทางความคิดและส่งผลสะเทือนอย่างรุนแรงไปเป็นความขัดแย้งทางการเมือง

ระหว่างโลกเก่า กับโลกใหม่

ระหว่างความต้องการในการรักษาโลกเก่า ความรุ่งเรืองในอดีต กับความต้องการที่จะสร้างโลกใหม่เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

โลกของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นโลกเก่า

โลกของนักเรียน นิสิต นักศึกษาและขบวนการประชาชนเป็นโลกใหม่ เป็นความเรียกร้องต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลง

        โลกหนึ่งไม่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลง อีกโลกหนึ่งต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงพัฒนา