Hey! teachersleave them kids alone สร้างปรากฏการณ์ไม่เอาเผด็จการ / ฉบับประจำวันที่ 21-27 สิงหาคม 2563

Hey! teachersleave them kids alone
ประโยคฮิต จากเพลง Another Brick in the Wall
ของวง Pink Floyd
เยาวชน นักเรียน นักศึกษาในปัจจุบันส่วนใหญ่อาจไม่รู้จัก
แต่สิ่งที่ “นักเรียนมัธยมทั่วประเทศ” สร้างปรากฏการณ์ชู 3 นิ้วร้องเพลงชาติ พร้อมกับนัดการผูกโบขาว แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ไม่เอาเผด็จการ และเรียกร้องการทลายกำแพงที่ปิดล้อมการศึกษาไทย นั้น
ดูจะปลุกชีพเพลงนี้ขึ้นมาอีกครั้ง
อีกครั้งกับการ ขบถ ของนักเรียน ที่ทลายกำแพงออกมาสู่อิสรภาพทางการศึกษา

ปรากฏการณ์ชู 3 นิ้วร้องเพลงชาติ พร้อมกับนัดการผูกโบขาว แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ไม่เอาเผด็จการทั้งในโรงเรียนและการเมืองข้างนอกของนักเรียนมัธยมครั้งนี้ อาจถือเป็นการ “ขบถ” ที่สร้างความตื่นตกใจให้กับ “ครู” หรือ “ผู้ใหญ่” เป็นอย่างมาก
เนื่องจากไม่เคยปรากฏมาก่อนและไม่คิดฝันว่าจะเกิดขึ้น
แต่เมื่อเห็นกับตา จึงเกิดอาการช็อก
และครูหลายโรงเรียนได้แสดงปฏิกิริยาทางด้านลบต่อนักเรียน ทั้งทางวาจาด้วยการดุด่า และรวมถึงการลงไม้ลงมือด้วย
ยิ่งนำไปสู่การต่อต้าน และมีการนำคลิปออกมาเปิดเผยอย่างมากมายในโลกโซเชียลมีเดีย
สะท้อนภาวะ “อำนาจ” นิยมในโรงเรียนที่ฝังตัวมาอย่างยาวนานต่อเนื่อง
แต่ตอนนี้กลับถูกเปิดโปงอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน

มีการพยายามจะอธิบายว่า เด็กนักเรียนเหล่านี้ถูกหลอก ถูกบังคับ หรือไม่มีวุฒิภาวะวินิจฉัยเรื่องต่างๆ อย่างไม่เพียงพอ จึงไปรับเอาสิ่ง “แปลกปลอม-แปลกแยก” เข้ามาในรั้วโรงเรียน
และมีความพยายาม “บิดความ” ว่าการชู 3 นิ้ว เป็นวิธีการการเคารพของลูกเสือ
ลูกเสือที่ต้องยึดมั่นคำปฏิญาณ 3 ข้อ
ข้อ 1 ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ข้อ 2 ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ
ข้อ 3 ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ
ถือเป็นการช่วงชิงความหมายของการชู 3 นิ้ว
ที่เหล่าเยาวชนชูขึ้น เพื่อสื่อความหมายตามการชู 3 นิ้วของนางเอกในภาพยนตร์ดังเรื่อง The Hunger Games แสดงออก ที่แสดงการต่อต้านผู้ที่มีอำนาจ และเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ของสันติภาพ เสรีภาพ และภราดรภาพ

คงไม่ต้องตอบว่า”ผล”เป็นไปตามความคาดหมายที่ฝ่ายรัฐบาลต้องการหรือไม่
ตรงกันข้ามอาจซ้ำรอยกับสิ่งที่รัฐบาลโดยเฉพาะในห้วงการปกครองคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่พยายามปลูกฝังเยาวชนของชาติ ให้ยึดค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
เพราะเอาเข้าจริง
มีเยาวชนคนไหนเชื่อและจดจำค่านิยมเหล่านั้นได้บ้าง
ตรงกันข้าม เหล่าเยาวชนกลับไปสมาทานความเชื่ออื่น
ที่สร้างความตื่นตะลึง ด้วยมันไปย้อนแย้งกับค่านิยม 12 ประการ ที่พยายาม “ฝังหัว” เสียเอง
แถมสิ่งที่เยาวชน ลุกขึ้นมา”ขบถ”มีแรงหนุนอย่างอุ่นหนาฝาคั่งและขยายตัวออกไปอย่างต่อเนื่อง
จนอาจไปเขย่าระบบการศึกษาครั้งใหญ่ของประเทศก็ได้
จึงอย่าแปลกใจ หากเสียงกู่ร้อง Hey, teachers leave them kids alone จะหวลกลับมาดังกระหึ่มขึ้นอีกครั้ง
——————