กรองกระแส / กระแสจุดติด การแก้ไขรัฐธรรมนูญ จากพลังเยาวชน

กรองกระแส

 

กระแสจุดติด

การแก้ไขรัฐธรรมนูญ

จากพลังเยาวชน

 

ไม่ว่าท่าทีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ว่าท่าทีของนายพรเพชร วิชิตชลชัย ต่อเสียงเรียกร้องและข้อเสนอในเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

ถือว่าเป็นท่าทีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในด้านดี

อย่างน้อยทั้ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และนายพรเพชร วิชิตชลชัย ก็ยอมรับต่อบทบาทและความหมายของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษา วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560

ขณะเดียวกัน แม้กระทั่งคณะกรรมาธิการเองก็มีการปรับท่าทีใหม่

จากที่ก่อนหน้านี้มีกรรมาธิการจากพรรคพลังประชารัฐบางคนบอกว่าจะได้บทสรุปก็ในเดือนกันยายน แต่ล่าสุดประธานกรรมาธิการสามารถได้คำตอบภายในต้นเดือนสิงหาคม

คำถามก็คือท่าทีที่เปลี่ยนไปในทางดีเช่นนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร

คำตอบ 1 เกิดจากกระแสการเคลื่อนไหวและข้อเรียกร้องอันร้อนแรงที่มาจาก “เยาวชนปลดแอก” คำตอบ 1 เกิดจากการกดดันอย่างทรงพลังภายในคณะกรรมาธิการเอง

กระแสจาก “เยาวชนปลดแอก” ต่างหากที่สำคัญ

 

นิยามรัฐธรรมนูญ

ออกแบบเพื่อพวกเรา

การที่จะทำความเข้าใจต่อกระบวนการอันนำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญจำเป็นต้องทำความเข้าใจต่อรากฐานอันเป็นที่มาของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560

1 มาจากกระบวนการของการรัฐประหาร

ขณะเดียวกัน 1 ซึ่งสำคัญเป็นอย่างมากมาจากความมุ่งมั่นและการวางแผนอย่างรัดกุมของ คสช.เพื่อสร้างรัฐธรรมนูญอันนำไปสู่การสืบทอดอำนาจ

ที่ว่า “รัฐธรรมนูญฉบับนี้ DESIGN มาเพื่อพวกเรา” นั้นถูกต้อง

รูปธรรมเห็นอย่างเด่นชัดนับแต่ก่อนและภายหลังการเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคม 2562 เห็นได้ผ่านบทบาทของ “องค์กรอิสระ” ในการหนุนเสริมอำนาจ คสช.สกัดขัดขวางฝ่ายตรงกันข้าม

ทุกพรรคการเมืองยกเว้นพรรคพลังประชารัฐล้วนเสียเปรียบ

ในทางยุทธศาสตร์ลึกๆ แล้วทุกพรรคการเมืองล้วนต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มีก็แต่กลุ่ม คสช.และเครือข่ายเท่านั้นที่ต้องการอนุรักษ์รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 เอาไว้

เพราะนี่คือเครื่องมือในการสืบทอดและรักษาอำนาจทางการเมือง

 

ท่าทีและความคิด

แก้ไขรัฐธรรมนูญ

แม้ว่าทุกพรรคการเมืองยกเว้นพรรคอันเป็นเครือข่ายของ คสช.ล้วนต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่ธรรมชาติหนึ่งในทางการเมืองก็แสดงออกอย่างเด่นชัด

เด่นชัดว่ามีความโน้มเอียงเอนไปสู่การแอบอิงกับอำนาจ

ความโน้มเอียงเช่นนี้เองทำให้พรรคพลังประชารัฐได้รับการสนับสนุน ความโน้มเอียงเช่นนี้เองทำให้บางพรรคการเมืองเมื่อได้เป็นรัฐบาลก็มีลักษณะหลอกลวงมากยิ่งขึ้น

เป็นการหลอกลวงที่จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของอำนาจ

แม้กระทั่งบางพรรคอย่างพรรคประชาธิปัตย์แม้จะมีเงื่อนไขในการเข้าร่วมรัฐบาลแต่ก็มิได้จริงจังอย่างเพียงพอที่จะผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญในสถานะอันเป็นนโยบาย “เร่งด่วน”

ต่อเมื่อความเรียกร้องต้องการในการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาจาก “เยาวชนปลดแอก” นั้นหรอก

จึงส่งผลสะเทือนไม่เพียงแต่สร้างความคึกคักให้กับพรรคร่วมฝ่ายค้าน หากแต่ยังทำให้บางส่วนภายในพรรคร่วมรัฐบาลได้เปิดพื้นที่ให้กับพลังประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น

กระทั่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็ยืนยันว่าเห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

 

เยาวชนปลดแอก

บทบาท ความหมาย

แม้ในทางเป็นจริง ปรากฏการณ์การชุมนุมบนถนนราชดำเนินเมื่อตอนค่ำของวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม จะสะท้อนถึงความต่อเนื่องของแฟลชม็อบเมื่อเดือนกุมภาพันธ์

แต่ปรากฏการณ์ที่นำโดย “เยาวชนปลดแอก” ก็มีลักษณะ “พัฒนา”

1 เป็นการจุดประกายที่มีลักษณะต่อต้านต่อความศักดิ์สิทธิ์ของ พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินโดยตรง

และด้วยการออกจาก “มหาวิทยาลัย” มายัง “ท้องถนน”

ขณะเดียวกัน 1 เป็นการชุมนุมที่มีข้อเสนอในทางการเมืองที่โดดเด่นเริ่มจาก 1 หยุดคุกคามประชาชน 1 แก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตย 1 ยุบสภาเพื่อมอบโอนอำนาจให้ประชาชน

จุดเด่นเป็นอย่างมากก็คือได้รับการขานรับอย่างคึกคัก กว้างขวาง

จากนั้นได้เกิดแฟลชม็อบไม่ว่าจะเป็นที่เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน เชียงราย ไม่ว่าจะเป็นที่อุบลราชธานี มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ไม่ว่าจะเป็นที่ปัตตานี สงขลา นครศรีธรรมราช ไม่ว่าจะเป็นที่นครปฐม ราชบุรี

กระแสการแก้ไขรัฐธรรมนูญจึงกลายเป็นกระแสในทางสังคม

 

กระแสการเมือง

พลังของเยาวชน

มีความเด่นชัดอย่างเป็นรูปธรรมว่า การเคลื่อนไหวที่มีเยาวชนเป็นกองหน้าครั้งนี้เป็นการเคลื่อนไหวที่แสดงออกทั้งด้านลึกและด้านกว้าง

มิได้มีแต่นิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย หากลงไปถึงระดับนักเรียน

ขณะเดียวกัน การเคลื่อนไหวที่มีทั้งภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ครอบคลุมอย่างกว้างขวางทั่วประเทศ

นำเสนอรูปแบบใหม่ กระบวนการใหม่ๆ อย่างสดใสงามตา

เพราะการเคลื่อนไหวที่มีความต่อเนื่องและดำเนินไปอย่างกว้างขวางเช่นนี้เองจึงก่อพลานุภาพกระทั่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็จำเป็นต้องออกมายอมรับและขานรับข้อเสนอ

กระนั้น ท่าทีของรัฐบาล ของรัฐสภา ก็จำเป็นต้องทำความเข้าใจ

ทำความเข้าใจทั้งลักษณะหลอกลวง ทั้งลักษณะปราบปราม ทั้งลักษณะสกัดขัดขวาง ที่ปรากฏมาในหลายรูปแบบเพื่อที่จะรับมือได้อย่างรู้เท่าทัน

  ที่สำคัญก็คือ จะต้องหล่อเลี้ยงกระแสให้ต่อเนื่องและพัฒนาไปเป็นลำดับจนบรรลุเป้าหมา

บทความก่อนหน้านี้จดหมาย/ฉบับประจำวันที่ 7-13 สิงหาคม 2563
บทความถัดไปขอแสดงความนับถือ/ฉบับประจำวันที่ 7-13 สิงหาคม 2563