สมุนไพรมหิดล : ผักเสี้ยนผี

ผักเสี้ยนผี Cleome viscosa L. CLEOMACEAE

ไม้ล้มลุกปีเดียว สูงได้ถึง 1 เมตร

ใบ ประกอบแบบฝ่ามือ เรียงสลับ ใบย่อย 3-5 ใบ รูปไข่กลับหรือรูปไข่ โคนใบรูปลิ่ม ปล่ายใบรูปแหลมหรือมน เส้นใบ 5-6 คู่

ดอกช่อ
กระจะ ออกที่ปลายยอด กลีบเลี้ยงและกลีบดอก 4 กลีบ สีเหลือง ผลเป็นแบบผลแห้งแตก รูปทรงกระบอก

ยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ พ.ศ.2556 ใช้เป็นตัวยาช่วย สำหรับยาถ่ายพยาธิตัวกลม

ส่วนในบัญชียาหลักแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2554 ใช้เป็นยาแก้ลมอัมพฤกษ์ ในรูปยาชงในโรงพยาบาล

2ผักเสี้ยนผี3 2 ผักเสี้ยนผี1 1 ผักเสี้ยน3 1 ผักเสี้ยน1