รายงานพิเศษ / โชคชัย บุณยะกลัมพ/New Normal วิถีชีวิตปกติใหม่ บนทางรอด

รายงานพิเศษ/โชคชัย บุณยะกลัมพ

https://www.facebook.com/ChokCyberAIEntertainment/

New Normal

วิถีชีวิตปกติใหม่ บนทางรอด

 

วิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal ความปกติใหม่, ฐานวิถีชีวิตใหม่ รูปแบบการดำเนินชีวิตอย่างใหม่ที่แตกต่างจากอดีตอันเนื่องจากมีบางสิ่งมากระทบ จนแบบแผนและแนวทางปฏิบัติที่คนในสังคมคุ้นเคยอย่างเป็นปกติ และเคยคาดหมายล่วงหน้าได้ต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่วิถีใหม่ภายใต้หลักมาตรฐานใหม่ที่ไม่คุ้นเคย มีปัญหาทั้งด้านสาธารณสุขและเศรษฐกิจควบคู่กันไป

พฤติกรรมของคนในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ถือกำเนิดขึ้น ส่งผลให้รูปแบบการใช้ชีวิตของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไป

การเปลี่ยนแปลงในช่วงที่ยังมีการระบาดของโรคโควิด-19 ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งส่งสัญญาณให้รู้ว่าเราทุกคนยังต้องอยู่กับโรคโควิด-19 กันไปอีกระยะหนึ่ง แล้วเราจะทำมาหากินใช้ชีวิตแบบไหนให้ได้รับผลกระทบน้อยสุด

บางคนเริ่มเหนื่อยล้ากับสถานการณ์ที่มีการปิดสถานบริการ มีการบังคับ มีกฎเกณฑ์มากมาย เพื่ออยู่ร่วมกับโควิด-19

 

สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้เกิดความลำบากในการการเดินทางของผู้คน กิจกรรมเชิงการท่องเที่ยว แรงงานข้ามประเทศ แม้กระทั่งกิจกรรมการงานต่างๆ

โดยปกติความสัมพันธ์ทางสังคมแต่เดิมของคนไทยจะเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่มีคนหมู่มากคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกัน จะเปลี่ยนรูปแบบไปเป็นการรักษาระยะห่างทางกายภาพเพิ่มขึ้น

มาตรการการกักตัว 14 วันเมื่อไปต่างถิ่น สวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกจากบ้าน ไม่ทักทายด้วยวิธีสัมผัสร่างกายหรือจับมือ ต้องวัดไข้ สวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน การจัดโต๊ะนั่งทำงานถูกปรับเปลี่ยนให้มีระยะห่างกัน และนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมนำมาช่วยในเรื่องสร้างระยะห่างในการทำงานที่บ้าน หรือ Work from Home

หลังจากเกิดการระบาดของโรคโควิด-19 เศรษฐกิจเริ่มซบเซา ความหวังที่จะกระตุ้นระบบเศรษฐกิจให้กลับคืนมาบางส่วน ด้วยการคลายล็อกดาวน์ ย่อมแลกมาด้วย “ความเสี่ยง” ที่จะมีแหล่งแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้น

นั่นเป็นเหตุผลทำให้ประเทศไทยอาจจำเป็นต้องมีแนวทางที่ชัดเจน ทำได้จริง เพื่ออยู่ร่วมกับโควิด-19 ขึ้นอยู่กับมาตรการและความร่วมมือของประชาชน โรงพยาบาลไม่ควรเป็นด่านแรก ควรเป็นด่านสุดท้าย

หากทุกคนไม่ให้ความร่วมมือ โรคระบาดก็อาจอยู่ทำลายเศรษฐกิจไปอีกนาน

 

หลังล็อกดาวน์ผ่านไปสักระยะหนึ่ง คนเริ่มเบื่อและตั้งใจปฏิบัติตามมาตรการลดน้อยลง และมีความคาดหวังในการเปิดเมืองสูงมาก ควรต้องมีมาตรการผ่อนปรนมาตรการบางอย่าง โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยซึ่งยอมเสี่ยงออกไปหารายได้ หาทางออกจากความอดตาย

มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เว้นระยะห่างในการพูดคุยมีปฏิสัมพันธ์กัน ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบในแง่การใช้ชีวิต การดำเนินธุรกิจ การทำงาน การเรียน ไปจนถึงภาคสังคม ความท้าทายของมนุษยชาติ เริ่มก้าวสู่โลกใหม่ที่ไม่เหมือนเดิม ขยายวงกว้างเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

การปรับตัวเช่นนี้ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ทำให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้คน

แล้วเราจะต้องปรับตัวอย่างไรในยุค “New Normal”

อาหารเป็นอีกส่วนหนึ่งในการปรับเปลี่ยนนับว่าเป็นสิ่งสำคัญ ควรกินอยู่อย่างไทยตามหลักชีวิตวิถีใหม่ พืชผักผลไม้สุขภาพมีประโยชน์หลากหลาย ใช้ความเรียบง่าย ดูแลพฤติกรรมสุขภาพ ปลูกพืชผักสมุนไพรในครัวเรือน ลดค่าใช้จ่าย

New Normal เทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นสิ่งที่ต้องกังวลคือ ทุกคนไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ใช้แรงงาน ครอบครัวที่ยากจน สร้างความเหลื่อมล้ำการอยู่รอดของอนาคต สมดุลแห่งวิถีการดำรงชีวิต

 

ระบบการเรียนออนไลน์ ซึ่งต้องใช้อินเตอร์เน็ตและอุปกรณ์เครื่องมือ

มีนักเรียนจำนวนมากที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบการเรียนออนไลน์ได้

สร้างความแตกต่างระหว่างนักเรียน-โรงเรียนในตัวเมืองกับพื้นที่ชนบท

เกิดความเหลื่อมล้ำขึ้นในการจัดการมาตรฐานเดียวกัน

ความกังวลของผู้ปกครองที่มีต่อลูกหลานเรียนผ่านจอทีวี ไม่อยากให้ลูกนั่งติดจอนานๆ ส่งผลต่อสุขภาพระยะยาว

การเรียนออนไลน์แบบทั้งวันส่งผลต่อเศรษฐกิจครอบครัวผู้ปกครองก็ไม่สามารถอยู่กับบุตรหลานได้ตลอดต้องไปทำมาหากินเลี้ยงชีพ

การดำเนินชีวิตเพื่อปรับตัวสถานการณ์ปัจจุบันที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้น

และระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงจะกลายเป็นเครื่องมือพื้นฐานที่มนุษย์ต้องใช้ในชีวิตประจำวัน เกิดวิธีคิด วิธีเรียนรู้ วิธีสื่อสาร วิธีปฏิบัติและการจัดการ การใช้ชีวิตแบบใหม่เกิดขึ้น

หลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวง ประชาชนต้องพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีมากขึ้น

ซอฟต์แวร์ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตจะยังคงถูกคิดค้น และจะถูกพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ

เพื่อตอบสนองความต้องการด้านต่างๆ ของชีวิตมนุษย์

 

ทั้งนี้ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสังคมไร้เงินสด เมื่อเราต้องโอนเงิน หรือรับเงินเยียวยาจากผลกระทบการระบาดของโรคโควิด-19 ชำระบิล ทำธุรกรรมออนไลน์พร้อมๆ กันหลายล้านคนต่อวินาที

แอพพลิเคชั่นของธนาคารต่างๆ มีความพร้อมที่จะรองรับ Transection นี้หรือไม่

และมีความปลอดภัยเพียงพอหรือเปล่า รวมถึงการสั่งอาหารมารับประทานทางแอพพลิเคชั่นต่างๆ และเชื่อว่าวิถีชีวิตปกติใหม่ (New Normal) นี้จะทำให้ธุรกิจกลับมาเติบโตมากขึ้นเช่นกันกับการศึกษาออนไลน์ การซื้อสินค้าออนไลน์

ทั้งหมดเหล่านี้ทำให้มนุษย์จำเป็นต้องป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อให้มีชีวิตรอดด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การดำรงชีวิตที่ผิดไปจากวิถีเดิมๆ โดยสร้างเสริมปรับหาวิถีการดำรงชีวิตแบบใหม่เพื่อให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อ ทำให้มนุษย์ต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบันมากกว่าจะธำรงรักษาวิถีดั้งเดิมหรือหวนหาถึงอดีต พฤติกรรมของคนในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในแบบที่ไม่ย้อนกลับมาเป็นแบบเดิม

เมื่อเวลาผ่านไปจนทำให้เกิดความคุ้นชินก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตปกติของผู้คนในสังคม ถ้าคนทำงานที่ไหนก็ได้ ไม่ต้องเข้าออฟฟิศ ก็หมายความว่าไปเที่ยวก็ทำงานได้ วิกฤตเป็นแค่สิ่งชั่วคราว ไม่ได้อยู่ตลอด

สิ่งที่เราต้องทำคือ เตรียมพร้อมสำหรับโอกาสใหม่ที่จะมีเข้ามา

 

พิเศษ! สมัครสมาชิกนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์, ศิลปวัฒนธรรม และเทคโนโลยีชาวบ้าน ลดราคาทันที 40% ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิ.ย. 63 เท่านั้น! คลิกดูรายละเอียดที่นี่

บทความก่อนหน้านี้จดหมาย/ฉบับประจำวันที่ 29 พ.ค. – 4 มิ.ย. 2563
บทความถัดไปอาทิตย์ละมื้อ/ “คนข้างครัว” / ข้าวผัดสับปะรด