กรินทร์ จิรัจฉริยากูล : นกรัฟ

นกรัฟ Ruff Philomachus pugnax

นกชายเลนขนาดกลาง หัวเล็กตัวป้อม ตัวผู้มีขนาดใหญ่กว่าตัวเมีย

ในฤดูผสมพันธุ์ ตัวผู้จะผลัดขนชุดใหม่ที่สวยงาม มีพู่บนหัว และขนเป็นแผงรอบคอเหมือนสุ่ม

สีสันลวดลายของแต่ละตัวจะแตกต่างกันหลากหลาย

ตัวผู้จะมารวมตัวกันบนพื้นที่โล่ง ท่ามกลางกอหญ้าเพื่อให้ตัวเมียเลือก

แข่งกันเกี้ยงตัวเมีย โดยพองขนรอบคอให้ตั้งชันเพื่อดึงดูดความสนใจ

นกอพยพย้ายถิ่นนอกฤดูผสมพันธุ์ที่พบได้น้อย