E-DUANG : เสื้อผ้า อาภรณ์ กับฤดูกาล สถานการณ์ ความเป็นจริง

ฤดูกาลเปลี่ยน เสื้อผ้าก็จำเป็นต้องเปลี่ยนไปด้วย เพื่อให้สอดรับกับอุณหภูมิอันแวดล้อมอยู่โดยรอบ

เสื้อผ้าหน้าร้อน เสื้อผ้าหน้าหนาวย่อมแตกต่างกัน

เสื้อผ้าเป็นเช่นนี้ วัตรปฏิบัติทางสังคม วัตรปฏิบัติทางการเมืองก็เป็นเช่นนี้

ไม่มีอะไรที่จะดำรงอยู่อย่างเป็น”มหาอภิอมตะนิรันดร์กาล”

การประกาศและบังคับใช้สถานการณ์”ฉุกเฉิน”ในเดือนมีนา คมได้รับการสนองรับจากสังคมอย่างสมบูรณ์ อาจมีเสียงคัดค้านบ้างแต่ก็ไม่มากนัก

แต่หากจะประกาศและบังคับใช้อย่างเนิ่นนาน ยืดเวลาต่อไปอีกจนถึงเดือนมิถุนายนก็เริ่มเป็นเรื่องแปลก การประกาศและบังคับใช้ในเดือนพฤษภาคมจึงต่างไปจากเมื่อเดือนมีนาคม

เวลาเพียง 2 เดือนสภาพการณ์ทางสังคมก็แปรเปลี่ยนไปจนไม่เหมือนเดิม

ความเป็นจริงนี้มิได้อยู่ใน”ความคิด”หากอยู่ ณ เบื้องหน้า

 

การทำความเข้าใจกับ “ปัจจุบัน” จึงเป็นเรื่องสำคัญ ไม่ว่าจะมองจากฐานในทางส่วนตัว ไม่ว่าจะมองจากฐานในทางเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะมองจากฐานในทางการเมือง

ความเป็นจริงจากที่กทม.ดำเนินมาตรการ”เข้ม”ในวันที่ 13 มี นาคม เป็นอย่างไร

ความเป็นจริงจากที่มีการประกาศและบังคับใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในวันที่ 26 มีนา คม เป็นอย่างไร

ทั้งหมดนี้มิได้เป็นเรื่องเร้นลับ ตรงกันข้าม เป็นเรื่องที่อึกทึกครึกโครมเป็นอย่างยิ่ง

ที่สำคัญก็คือ ทุกคนรับรู้ได้ด้วยตนเองครบถ้วน

ที่สำคัญก็คือ ทุกคนรับรู้ได้ว่าการดำเนินมาตรการ”เข้ม”ปิดเมือง ปิดงานของรัฐบาล เป็นปฏิบัติการที่มิได้มีการตระเตรียมในด้านการช่วยเหลือและเยียวยาอย่างเป็นระบบ

ปฎิกิริยาในทางสังคมต่อการยืดเวลาประกาศและบังคับใช้สถานการณ์”ฉุกเฉิน”จึงปรากฏขึ้น

นี่คือสิ่งที่ผู้ปกครองบ้านเมืองจักต้องสำเหนียกและสำนึก

 

สำเหนียกและสำนึกนี้มิได้วางอยู่บนความเป็นจริงที่สังคมได้ประสบด้วยความเจ็บปวดและขมขื่นร่วมกันเท่านั้น

หากแต่ยังเป็นสำเหนียกจากการเปลี่ยนแปลงที่ดำรงอยู่

หากยังไม่สำเหนียก หากยังไม่สำนึก ปฏิกิริยาโต้กลังจากสังคมก็ย่อมจะเกิดขึ้นตามมา

ตามมาเพื่อเป็นการเตือนให้สำเหนียก เตือนให้สำนึก

บทความก่อนหน้านี้ย้อนนาทีก่อน-หลัง “ตัวละครสำคัญ” ใน “รัฐประหาร57” พล.อ.ประยุทธ์ เคยพูด-ทำ แต่งตั้งใครไว้บ้าง?
บทความถัดไปซีพีเอฟ หนุนพลังอสม. ทำงานดูแลชุมชน