วางบิล/เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ / รางวัลข่าวและภาพข่าวยอดเยี่ยม พร้อมกิจกรรม

เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์

วางบิล/เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์   

รางวัลข่าวและภาพข่าวยอดเยี่ยม

พร้อมกิจกรรม

 

ระหว่างรับตำแหน่งบรรณาธิการหนังสือพิมพ์มติชนตั้งแต่เดือนเมษายน 2524 ถึงมกราคม 2534 รวม 10 ปี กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์มติชนนำเสนอข่าวเรื่องการทุจริตในวงราชการ วงการศึกษาและวงการเมืองสม่ำเสมอ ได้รับรางวัลข่าวและภาพข่าวยอดเยี่ยมของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล กับรางวัลอื่นหลายสิบข่าว

รวมรางวัลข่าวเด่น ๆ หลายข่าว อาทิ ข่าวเรื่องของอัยการ เรื่องการทุจริตซื้ออุปกรณ์การศึกษา และข่าวยอดเยี่ยมทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนระเบียบการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ คือข่าวทุจริตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่นำเสนอติดต่อกันนานนับเดือน มีที่มาที่ไปของข่าวในลักษณะคล้ายภาพยนตร์เรื่อง “ดีพ โทรส” ของฮอลลีวู้ด

ข่าวเริ่มจากมีผู้โทรศัพท์เข้ามาที่กองบรรณาธิการมติชนว่ามีเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตเครื่องราชอิสริยาภรณ์สนใจไหมในช่วงปลายปี ผู้รับโทรศัพท์คือ บุญเลิศ ช้างใหญ่ บรรรณาธิการข่าวการเมือง หลังจากนั้นแจ้งว่า จะโทรศัพท์กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วจะนัดหมายให้ไปรับรายละเอียด โดยไม่เปิดเผยตัวผู้โทรศัพท์แจ้งเรื่อง

เมื่อมีการปรึกษาหารือระหว่างบรรณาธิการและผู้เกี่ยวข้อง เช่น บรรณาธิการบริหาร บรรณาธิการข่าวการศึกษา ผู้สื่อข่าวการศึกษา ผู้สื่อข่าวการเมือง แล้วลงมติกันว่าให้เก็บข่าวนี้ไว้ก่อน แต่ให้สืบเสาะที่มาที่ไปของข่าวและข้อเท็จจริง

ซึ่งปรากฏว่ามีเหตุ ข้อเท็จจริง และเป็นแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้จึงมอบหมายให้บุญเลิศเป็นหัวหน้าทีมงานดำเนินการข่าวนี้ แม้เจ้าตัวผู้แจ้งข่าวจะไม่เปิดเผยชื่อเสียงเรียงนามก็ตาม

 

บุญเลิศ “ช้างใหญ่” คชายุทธเดช เล่าให้ฟังว่า วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ธันวาคม 2529 ต่อเนื่องวันต้อนรับปีใหม่ มกราคม 2530 “มติชน” ได้นำเสนอข่าวทุจริตเรื่องการทุจริตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกแง่มุม จากบรรณาธิการ หัวหน้าข่าวและผู้สื่อข่าวสายการศึกษา สายทำเนียบรัฐบาล และสายการเมือง สภาผู้แทนราษฎร เป็นข่าวพาดหัวหน้า 1 ติดต่อกันกว่า 3 เดือน ถึงเดือนมีนาคม และยังนำเสนอเป็นระยะเมื่อมีข่าวต่อเนื่องและเกี่ยวข้อง

มูลนิธิอิศรา อมันตกุล ประกาศเปิดให้ส่งข่าวและภาพข่าวประกวดของมูลนิธิ โดยสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินการ เมื่อต้นปี 2531 แล้วประกาศรางวัลวันที่ 4 มีนาคม 2531 ปรากฏว่าข่าวยอดเยี่ยมมูลนิธิอิศรา อมันตกุล คือข่าวทุจริตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์มติชน

จากนั้นการนำเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์จึงมีการปรับเปลี่ยนระเบียบระบบมากระทั่งทุกวันนี้ นับว่าการนำเสนอข่าวก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงและสามารถนำไปสู่การจับกุมผู้ดำเนินการมาดำเนินคดีได้หลายคน รวมทั้งพระระดับเจ้าคุณของวัดแห่งหนึ่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย

รางวัลข่าวและภาพยอดเยี่ยมมูลนิธิอิศรา อมันตกุล เป็นรางวัลประจำปีของวงการหนังสือพิมพ์ที่มูลนิธิอิศรา อมันตกุล จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติยศและรำลึกถึง อิศรา อมันตกุล นักข่าวนักหนังสือพิมพ์ผู้มีวัตรปฏิบัติเป็นนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมาตลอด ทั้งเป็นผู้หนึ่งที่ริเริ่มก่อตั้งสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยขึ้นมาเมื่อวันที่ 5 มีนาคม ปี 2498 และวันที่ 5 มีนาคมของทุกปีเป็น “วันนักข่าว”

นับแต่ก่อตั้งหนังสือพิมพ์มติชนเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2521 เป็นต้นมา กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์มติชนได้รับรางวัลทั้งข่าวและภาพข่าวยอดเยี่ยมมาโดยตลอด อาจมีเว้นบ้างในปีที่ไม่มีรางวัลยอดเยี่ยม แต่มีรางวัลดีเด่นและรางวัลชมเชย

ทั้งภาพข่าวหลายภาพได้รับรางวัลยอดเยี่ยมหรือชมเชยเช่นกัน

ไม่เพียงรางวัลที่ได้รับจากสถาบันอีกหลายแห่ง ความนิยมชมชอบการนำเสนอข่าวของมติชนซึ่งยังคงมีความคิดนำเสนอปรากฏการณ์ที่ปรากฏและความจริงที่เกิดขึ้นในสังคม กองบรรณาธิการมติชนยังมีกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกส่วนร่วมกับสังคมหลายโครงการ

อาทิ การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม จัดอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน มีโครงการลดอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ จัดการปัญหายาเสพติด จัดกลุ่มจิตอาสาใช้ชื่อว่า “มติชนจิตอาสา” ช่วยเหลือสังคมในหลายด้าน อนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม อบรมพนักงานในการลดใช้พลังงานเท่าที่จำเป็น

จัดสวัสดิการให้พนักงาน อาทิ มอบเข็มกลัดทองคำ “มติชน” หนัก 1 บาทให้ผู้ปฏิบัติงานครบ 10 ปีทุกปี มอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน จัดให้พนักงานได้ออกกำลังกายให้มีสุขภาพและจิตใจ โดยผู้สอนด้านนี้เฉพาะ พร้อมฝึกอาชีพ เช่น การประกอบอาหารและอาชีพอื่นหลายอาชีพเป็นประจำ

 

สําหรับกิจกรรมทางสังคม มีอาทิ การปลูกต้นไม้ เช่น ต้นสัก ยางนา และตะเคียน ในรอบหลายปีที่ผ่านมา พร้อมให้ทุนการศึกษานักเรียน ทั้งของบริษัทมติชนและข่าวสด

ในทุกรอบ 3 เดือนชาวมติชนร่วมกันบริจาคโลหิตมาเป็นเวลากว่า 24 ปี โดยเชิญสภากาชาดไทยจัดหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่มารับพร้อมกับประชาชนในย่านนั้นและประชาชนที่ทราบข่าว มีโครงการดนตรีในสวนสมัยกาลดนตรีไทย ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนของทุกปีร่วมกับกรุงเทพมหานคร

นอกจากนั้น ยังมีโครงการ “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ในโครงการ “แบ่งปันความรู้ เชิดชูศาสนา พัฒนาแหล่งน้ำลำคลอง” ที่สำคัญคือการจัดสร้างและบูรณะศาลาการเปรียญไม้สักทองแกะสลักทั้งหลังที่วัดแก้วไพฑูรย์ (วัดบางประทุนใน) ริมคลองบางประทุน บางขุนเทียน เป็นที่เชิดหน้าชูตาของชาวบางขุนเทียนและประเทศไทย ซึ่งมีอยู่เพียงแห่งเดียว

โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ คือโครงการ “ส่งเสริมการอ่าน” 10 เล่ม 1,000 โรงเรียน ร่วมกับมูลนิธิโกวิท วรพิพัฒน์ และมูลนิธิบรรจง พงศ์ศาสตร์

 

บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้มีความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย ต่อต้านและไม่สนับสนุนการคอร์รัปชั่น ให้เป็นไปตามหลักบรรษัทธรรมาภิบาลที่ดี และตระหนักว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นภัยร้ายแรงต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นเป็นลายลักษณ์อักษรโดยกำหนดให้บริษัทและในเครือปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นเพื่อมุ่งที่จะผลักดันและรักษาวัฒนธรรมองค์กรโดยยึดมั่นว่า

“คอร์รัปชั่นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ในการทำธุรกรรมทั้งกับภาครัฐและภาคเอกชน”

ทั้งนี้ ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

บทความก่อนหน้านี้โฟกัสพระเครื่อง/โคมคำ /เหรียญรุ่นแรก 2508 หลวงปู่ดูลย์ อตุโล วัดบูรพาราม สุรินทร์
บทความถัดไปยานยนต์ สุดสัปดาห์ / สันติ จิรพรพนิต/เทียบฟอร์ม 2 มินิเอ็มพีวี เอ็กซ์แพนเดอร์ VS เออร์ติกา