รายงานพิเศษ / โชคชัย บุณยะกลัมพ/หุ่นยนต์สุนัขลาดตระเวน เตือนเว้นระยะห่างทางสังคม

รายงานพิเศษ/โชคชัย บุณยะกลัมพ

https://www.facebook.com/ChokCyberAIEntertainment/

หุ่นยนต์สุนัขลาดตระเวน

เตือนเว้นระยะห่างทางสังคม

 

social distancing หรือการเว้นระยะห่างทางสังคม เป็นหนึ่งในมาตรการที่รัฐบาลในหลายประเทศใช้เป็นอาวุธในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ สาเหตุของโรคโควิด-19

การอยู่ห่างจากคนอื่นๆ ในสังคมเพียงพอที่จะทำให้เกิดการแพร่เชื้อของโรคน้อยลง หรือช้าลง ทำให้ผู้ที่ปฏิบัติตามเทคนิคนี้ปลอดภัยมากขึ้น

ซึ่งการเว้นระยะเช่นนี้ยังช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์และระบบสาธารณสุขมีเวลาเตรียมความพร้อมในการรับมือผู้ป่วยจำนวนมากได้ ซึ่งใช้สำหรับทุกคนในสังคม รวมทั้งผู้ที่อาจจะยังไม่ได้มีการสัมผัสผู้ติดเชื้อ

หรือผู้สงสัยว่าอาจติดเชื้อโดยตรง

 

การเว้นระยะจากผู้อื่นทำได้ดังนี้

 1. การยืน-นั่งห่างกันอย่างน้อย 1.5-2 เมตร (อ้างอิงจากค่าเฉลี่ยที่เชื้อโควิด-19 สามารถแพร่ไปได้ ซึ่งตามคำแนะนำสากลส่วนใหญ่คือ 6 ฟุต คิดเป็น 1.83 เมตร)
 2. การปิดโรงเรียน หรืองดคลาสเรียน หันมาเรียนออนไลน์
 3. งดการรวมตัวกันในสถานศึกษา ที่ทำงาน หรือสถานบันเทิงต่างๆ อาจมีการยกเลิกกิจกรรมหลายๆ อย่าง เช่น งานเทศกาลสงกรานต์ หรือการรวมญาติในงานไหว้บรรพบุรุษในคนไทยเชื้อสายจีน (เช็งเม้ง) งานบุญ
 4. ในห้องสมุด ควรจัดให้จองหนังสือออนไลน์ เดินไปรับแล้วออกไปอ่านเองในที่พัก หรืออ่านแบบอิเล็กทรอนิกส์
 5. เปลี่ยนระบบการทำธุรกิจ โดยใช้การติดต่อทางโทรศัพท์หรือออนไลน์เป็นหลัก หรือปรับเวลาการมาทำงานให้ยืดหยุ่น
 6. หลีกเลี่ยงการเดินทางด้วยขนส่งที่มีคนหนาแน่น หรือใกล้ชิดกัน เช่น รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ เรือสำราญ หรือเครื่องบิน เป็นต้น
 7. ลดความหนาแน่นในลิฟต์ อาจมีการตีเส้นแบ่งในลิฟต์เพื่อให้ยืนห่างกัน หันหน้าออกจากกัน เลี่ยงการพูดคุยในลิฟต์ หรือเน้นการเดินขึ้นบันได โดยเฉพาะถ้ามีอากาศถ่ายเทได้ดีกว่า
 8. ทำงานที่บ้านแทนที่จะทำในที่ทำงาน (Work from Home) ทำให้ลดการเดินทางมาทำงานและการพบปะคนอื่นในที่ทำงาน ซึ่งเพิ่มทั้งโอกาสการรับและแพร่กระจายของเชื้อ
 9. การเยี่ยมญาติหรือติดต่อสื่อสารกันทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ทาง LINE หรือ video call ต่างๆ แทนการไปพบปะกันโดยตรง
 10. การยกเลิก หรือเลื่อนงานสัมมนา หรืองานประชุมขนาดใหญ่ไปเลย ซึ่งพบได้มากในช่วงนี้ เช่น การยกเลิกการสัมมนาวิชาการกลางปีของสมาคมโรคติดเชื้อ เป็นต้น
 11. รับประทานอาหารจานเดียว หรือสำรับอาหารสำหรับคนเดียว แทนที่จะนั่งกินรวมกันเป็นกลุ่ม เพราะขณะที่เราอาจจะสวมใส่หน้ากากอนามัยเป็นส่วนใหญ่ในสถานที่ชุมชน แต่เวลารับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มต้องมีการถอดออก เพื่อรับประทานอาหารหรือพูดคุยกับเพื่อนร่วมโต๊ะ ทำให้เพิ่มความเสี่ยงในการรับและแพร่เชื้อโควิด-19

และยังสามารถซื้ออาหารมารับประทานที่โต๊ะทำงาน หรือที่พักของตนเอง แทนที่จะนั่งในศูนย์อาหาร ซึ่งมีความหนาแน่นกว่า หากเลี่ยงไม่ได้ยังสามารถนั่งเว้นระยะห่างจากผู้อื่น เช่น นั่งเก้าอี้เว้นเก้าอี้ หรือจัดวางโต๊ะให้ห่างกัน

มาตรการป้องกันการระบาดแบบเว้นระยะห่างมีประสิทธิภาพและสามารถช่วยทุเลาระดับความรุนแรงของการระบาดได้จริง หลายประเทศจึงได้ออกคำสั่งปิดเมืองปิดประเทศรวมไปถึงการใช้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมที่เข้มงวดและครอบคลุมมากขึ้น รวมถึงสวนสาธารณะ

 

ในประเทศสิงคโปร์ได้นำหุ่นยนต์สุนัขลาดตระเวนช่วยเตือนการเว้นระยะห่างเพื่อป้องกันการแพร่กระจายและติดเชื้อ สำหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการสวนสาธารณะ

หุ่นยนต์สุนัขพัฒนาโดย Boston Dynimics ที่มีชื่อว่า Spot ออกตระเวนแจ้งเตือนการเว้นระยะในสวนสาธารณะ ซึ่งอยู่ในการดูแลของ National Parks Board (NParks) ช่วยสอดส่องความปลอดภัย

Spot ถูกพัฒนาขึ้นพร้อมติดตั้งเซ็นเซอร์รอบๆ ตัวเอาไว้เพื่อหลบหลีกสิ่งกีดขวาง มีลักษณะคล้ายสุนัขมีสี่ขาสามารถเดินได้ตามพื้นที่ต่างๆ ได้ดี สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย เช่น ส่งของ, ตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซ

แถมตอนนี้หลายๆ ประเทศเอามาประยุกต์ใช้เป็นหุ่นยนต์ telemedicine ติดแท็บเล็ตเข้าไป เพื่อช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์รับมือกับ COVID-19

 

ทั้งนี้ การที่มีการทดสอบหุ่นยนต์เกิดจากความร่วมมือระหว่าง NParks และ Smart Nation and Digital Government Group (SNDGG) ที่ได้นำหุ่นยนต์สุนัขออกลาดตระเวนรอบๆ สวนสาธารณะ พร้อมแจ้งเตือนให้คนที่เข้ามาใช้สวนสาธารณะเว้นระยะห่างตามมาตรการรณรงค์เพื่อความปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ สาเหตุของโรคโควิด-19

หลักการทำงานของหุ่นยนต์สุนัขลาดตระเวนจะทำการติดตั้งกล้องพร้อมกับซอฟต์แวร์ของ GovTech พัฒนาขึ้น จะประเมินจำนวนผู้ที่เข้ามาทำกิจกรรมในสวนสาธารณะ แต่จะไม่มีการเก็บข้อมูลหรือเฝ้าติดตามบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ

การทดสอบครั้งนี้จะใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ หากประสบความสำเร็จจะนำมาใช้ในช่วงเช้าและช่วงเย็นที่มีปริมาณคนที่เข้ามาใช้ทำกิจกรรมจำนวนมากๆ

และจะขยายไปใช้ในสวนสาธารณะแห่งอื่นอีกด้วย

 

ที่มา / https://www.straitstimes.com/singapore/robot-reminds-visitors-about-safe-distancing-measures-in-bishan-ang-mo-kio-park

บทความก่อนหน้านี้จดหมาย/ฉบับประจำวันที่ 22-28 พฤษภาคม 2563
บทความถัดไปอาทิตย์ละมื้อ / “คนข้างครัว” / แกงไตปลา