กรองกระแส / พื้นที่ความคิด กับบทบาททางการเมือง ในยุคแห่งไวรัส

กรองกระแส

 

พื้นที่ความคิด

กับบทบาททางการเมือง

ในยุคแห่งไวรัส

 

ไม่ว่าจะเป็นการรัฐประหาร ไม่ว่าจะเป็นการประกาศและบังคับใช้ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ไม่ว่าจะเป็นการประกาศและบังคับใช้กฎอัยการศึก

สะท้อนกระบวนการทาง “ทหาร”

ต้องการยึดอำนาจเด็ดขาดไปอยู่ในมือ ต้องการควบคุม กำกับ ต้องการจำกัดทั้งในทางกายภาพและในทางความคิด

ใครขัดขืนก็ถูกจับกุม คุมขัง

แม้มาตรการทาง “ทหาร” จะใช้อำนาจเด็ดขาด จะใช้กำลังเข้าควบคุมกำกับและกระทั่งจำกัดการเคลื่อนไหวให้อยู่ภายในกรอบที่กำหนดไว้ในระดับที่แน่นอนหนึ่ง

แต่คำถามก็คือ สามารถจำกัดและกำจัด “ความคิด” ได้หรือไม่

 

สมรภูมิการต่อสู้

ความคิดการเมือง

 

ถามว่า เหตุใดทั้งๆ ที่มี พ.ร.บ.คอมมิวนิสต์ตั้งแต่เมื่อปี 2476 และแม้จะถูกยกเลิกไปในปี 2489 ก็ได้รับการรื้อฟื้นมาประกาศและบังคับใช้อีกในปี 2495

แต่สามารถกำจัด “คอมมิวนิสต์” ลงไปได้หรือไม่

ตรงกันข้าม ยิ่งมีการเผด็จอำนาจและใช้ความรุนแรงถึงกับประหารชีวิตคอมมิวนิสต์ในยุคแห่งจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ไม่ว่านายรวม วงศ์พันธ์ ไม่ว่านายครอง จันดาวงศ์

แต่กลับยิ่งทำให้คอมมิวนิสต์เติบใหญ่ ขยายตัว

จากที่เคยต่อสู้แต่เพียงในเมืองก็ขยายและกระจายตัวลงไปในชนบท จากที่เคยต่อสู้ทางการเมืองก็ยกระดับเป็นการต่อสู้ด้วยอาวุธ

สร้างเขตจรยุทธ์ สร้างฐานที่มั่นขึ้นมาได้

จึงเป็นที่มาแห่งการเปลี่ยนแปลงวิธีการจากที่เคย “ปราบปราม” ด้วยความรุนแรง มาเป็น “การต่อสู้” ในทาง “ความคิด”

ก่อให้เกิดคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 66/2523

 

มาตรการการทหาร

มาตรการการเมือง

 

การเอาชนะในทางการทหาร การเอาชนะในทางการเมือง มิได้อยู่ที่กำลังและการใช้อาวุธ มิได้อยู่ที่อำนาจเบ็ดเสร็จ เผด็จการ หากแต่อยู่ที่ชัยชนะในทางความคิด

การใช้กำลังปราบปราม “คอมมิวนิสต์” เป็นบทเรียนอันทรงความหมาย

เป็นบทเรียนอันทรงความหมายที่ไม่ได้เปลี่ยนเฉพาะจากคำว่า “ปราบปราม” มาเป็น “ต่อสู้” หากแต่ยังก่อเกิดคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 66/2523

นำเอามาตรการ “การเมือง” มานำมาตรการ “การทหาร”

การจะเอาชนะพรรคไทยรักไทย พรรคพลังประชาชน จึงมิใช่ด้วยกรรมวิธีการยุบพรรค เพราะแม้จะมีการยุบพรรคไทยรักไทย พรรคพลังประชาชน ก็ยังเกิดพรรคเพื่อไทย

เท่ากับยืนยันว่าการต่อสู้ในทาง “ความคิด” ยังดำรงคงอยู่

ไม่เพียงแต่จะมีพรรคเพื่อไทยผงาดยืนอย่างองอาจและหาญกล้า หากแต่ยังเกิดพรรคการเมืองใหม่ ไม่ว่าจะเป็นพรรคไทยรักษาชาติ ไม่ว่าจะเป็นพรรคอนาคตใหม่ เกิดขึ้นอย่างไม่ขาดสาย

แม้จะยุบพรรคอนาคตใหม่ก็ยังเกิดคณะก้าวหน้า เกิดพรรคก้าวไกล

 

สมรภูมิความคิด

พื้นที่ความคิดใหม่

 

ไม่ว่าจะมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส ไม่ว่าจากสถานการณ์นี้จะนำไปสู่การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน มุ่งหมายจำกัดกรอบการเคลื่อนไหว

โดยรูปธรรมอาจทำให้การเคลื่อนไหวทางการเมืองติดขัด ไม่ราบรื่น

โดยรูปธรรมบทบาทของอำนาจนิติบัญญัติที่เคยแสดงออกผ่านรัฐสภาก็ถูกจำกัดกรอบและเหลือพื้นที่น้อยมาก

แต่ถามว่า การต่อสู้ในทาง “ความคิด” ยังดำรงคงอยู่หรือไม่

การเคลื่อนไหวของพรรคเพื่อไทยจบไปพร้อมกับไวรัสหรือไม่ การเคลื่อนไหวของพรรคก้าวไกลจบไปพร้อมกับไวรัสหรือไม่

บทบาทของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ บทบาทของนายปิยบุตร แสงกนกกุล หมดไปหรือไม่

คำตอบจากการเคลื่อนไหวของพรรคเพื่อไทย คำตอบจากการเคลื่อนไหวของพรรคก้าวไกล คำตอบจากบทบาทของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นายปิยบุตร แสงกนกกุล

        บทบาทในการปักธง “ความคิด” ยังดำรงคงอยู่อย่างคึกคัก เปี่ยมด้วยความหวัง ตั้งใจ