“เชื่อมั่นผู้นำ” หรือไม่ ?

ในสถานการณ์วิกฤตไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหน ความเป็นเอกภาพร่วมมือร่วมใจกันกันกอบกู้ของคนในสังคมเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะทำให้ผ่านความเลวร้ายไปได้

ในทางกลับกันหากขาดความร่วมมือร่วมใจ ต่างคนต่างคิดเอาตัวรอด จะยิ่งเป็นการกระตุ้นให้เกิดความโกลาหลและส่งผลให้การแก้ปัญหาเต็มไปด้วยความยากลำบากมากยิ่งขึ้น นั่นหมายถึงที่เลวร้ายอยู่แล้วจะยิ่งรุนแรงขึ้นไปอีก

ประเด็นจึงอยู่ที่จะสร้างความเป็นเอกภาพในการร่วมมือร่วมใจ เป็นสังคมที่ต่างคนต่างช่วยกันคนละไม้ละมือได้อย่างไร

คำตอบนี้ บทบาทของ “ผู้นำ” มีความสำคัญอย่างยิ่ง

สังคมใดที่ “ผู้นำ” ทำให้สมาชิกที่อยู่ร่วมกันเชื่อได้ว่า “มีความรู้ความสามารถ ฉลาดที่จะค้นคิดวิธีการจัดการกับสถานการณ์ มีความเด็ดขาดกล้าหาญที่จะเดินนำหน้าพาสังคมเผชิญกับวิกฤตอย่างมีความหวัง” ความร่วมมือร่วมใจ และเสียสละที่จะช่วยกันแก้ไขคนละไม้ละมือจะเกิดขึ้น

และนั่นจะเป็นหนทางที่พาให้รอดพ้นจากความเลวร้ายไปได้

“ผู้นำที่ไร้ความสามารถ” แสดงออกมาแต่ละเรื่องไม่ทำให้ประชาชนสัมผัสได้ถึง “ความมีไหวพริบปฏิภาณที่จะสะท้อนความฉลาดของมันสมอง” มีแต่จะก่อความโกลาหล เพราะประชาชนจะเกิดความคิดว่าต้องพึ่งพาตัวเอง

เมื่อต่างคนต่างดิ้นรนเอาตัวรอด ความวุ่นวาย ตื่นตระหนกก็จะเกิดขึ้น

ดังนั้น ผู้นำจึงมีความสำคัญ

สำคัญตรงที่สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนได้หรือไม่

ดัชนีที่สะท้อนว่า “สังคมมีความเชื่อมั่นหรือไม่” คือ “ความกลัว”

ไม่เชื่อมั่นก็ “กลัวมาก” หากเชื่อมั่นก็ “ไม่กลัว” หรือ “กลัวน้อย”

สถานการณ์ระบาดของ “โควิด-19” เป็นวิกฤตล่าสุด

ความเชื่อมั่นต่อผู้นำในการรับมือเป็นอย่างไร

ล่าสุด “นิด้าโพล” สำรวจความรู้สึกนึกคิดของประชาชน เรื่อง “COVID-19”

ในคำถาม “กังวลแค่ไหนกับสถานการณ์ในประเทศไทย” ร้อยละ 32.86 กังวลมาก, ร้อยละ 35.32 ค่อนข้างกังวล, ร้อยละ 18.33 ไม่ค่อยกังวล, ร้อยละ 13.49 ไม่กังวลเลย

เมื่อถามว่า “กลัวหรือไม่ว่าจะติดเชื้อ COVID-19” ร้อยละ 23.97 กลัวมาก, ร้อยละ 36.97 ค่อนข้างกลัว, ร้อยละ 22.14 ไม่ค่อยกลัว, ร้อยละ 17.22 ไม่กลัวเลย

เมื่อคนกลัวมากกว่าไม่กลัว

โอกาสที่จะตื่นตระหนักจึงมีความเป็นไปได้สูง

ดังนั้น ทำอย่างไรให้ประชาชนเชื่อมั่นใน “ผู้นำ” อันหมายถึงผู้นำบอกอะไรแล้วคนในสังคมพร้อมจะทำตาม จึงเป็นโจทย์ใหญ่

สำหรับประเทศไทยเรา เป็นเรื่องน่าสนใจอย่างยิ่งว่า

ที่ผ่านมา “ประชาชนเชื่อผู้นำแค่ไหน”

บทความก่อนหน้านี้ปตท.สผ. มอบแอลกอฮอล์แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลิตเจลล้างมือแจกจ่ายประชาชน
บทความถัดไปปิดสถานี MRT ศูนย์ราชการนนทบุรี ฆ่าเชื้อตามมาตรการกรมควบคุมโรค หลังพบ พนง.ติดโควิด-19