รายงานพิเศษ / โชคชัย บุณยะกลัมพ/กรรมาธิการยุโรปร่างระเบียบเข้ม คุมเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ AI

รายงานพิเศษ/โชคชัย บุณยะกลัมพ

https://www.facebook.com/ChokCyberAIEntertainment/

กรรมาธิการยุโรปร่างระเบียบเข้ม

คุมเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ AI

 

ในยุคปัญญาประดิษฐ์ AI ที่ประสบความสำเร็จโดยการนำไปใช้งานในฝั่งองค์กรและอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเป้าหมายในระยะยาวคือต้องนำปัญญาประดิษฐ์ AI ไปหาทุกคน ทุกองค์กร และบ้านทุกหลัง

รวมถึงพัฒนาโซลูชั่น AI ให้ครอบคลุมและครบเครื่องที่สุด

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มีพัฒนาการรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว และสร้างโซลูชั่นสำหรับอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

ในโลกอัจฉริยะ นวัตกรรมที่ครอบคลุมเป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น ในขณะเดียวกันสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆ ด้วยโซลูชั่นโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่พร้อมรองรับทุกสถานการณ์ ความสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและสร้างมูลค่าทางธุรกิจให้สูงขึ้น

ทั้งทางด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและสมาร์ตดีไวซ์ด้วยโซลูชั่นที่ผสมผสานในสี่กลุ่มหลักคือ เครือข่ายโทรคมนาคม, ไอที, สมาร์ตดีไวซ์ และบริการคลาวด์ บิ๊กดาต้า

บริษัทต่างๆ มีความมุ่งมั่นที่จะนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาสู่การใช้งานทุกระดับเพื่อทุกผู้คน ทุกครัวเรือน และทุกองค์กร

 

คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) ได้ระบุว่ายุโรปเป็น ผู้นำด้านดิจิตอลที่น่าเชื่อถือ ผู้นำด้านเอไอที่น่าเชื่อถือและผู้นำด้านเศรษฐกิจได้เปิดเผยยุทธศาสตร์และการปฏิรูปดิจิตอล ปัญญาประดิษฐ์ AI ถึงแม้ว่ายังตามหลังสหรัฐกับจีน

ซึ่งจีนก้าวหน้าในการพัฒนาเทคโนโลยีเอไอขึ้นมาเรื่อยๆ มีบริษัท “สตาร์ตอัพ” ในด้านปัญญาประดิษฐ์ที่มีมูลค่ามากกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจำนวนมากที่สุดในโลก หรือคิดเป็นกว่าครึ่งของบริษัทที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยีเอไอทั่วโลก

นโยบายส่งเสริม AI ของรัฐบาลจีน ซึ่งมักใช้วิธีส่งเสริมให้รัฐบาลท้องถิ่นทดลองนำ AI ไปปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยให้ร่วมมือกับเอกชนนำ AI ไปปรับใช้ในเรื่องการจราจร สาธารณสุข การเกษตร การศึกษา ฯลฯ

ด้านนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐ ประกาศแผน American AI Initiative ที่มุ่งหวังให้หน่วยงานรัฐบาลให้ความสำคัญกับการวิจัยลงทุน AI เป็นลำดับแรก และเพื่อให้มั่นใจว่านวัตกรรม AI ที่ยอดเยี่ยมจะมาจากผู้สร้างเทคโนโลยีในสหรัฐ สนับสนุนการวิจัยระยะยาว ให้นักวิจัยในสหรัฐสามารถเข้าถึงข้อมูลจากหน่วยงานรัฐบาลกลางมากขึ้น ปรับปรุงผลลัพธ์การทำงานของ AI

และยอมรับว่าสหภาพยุโรปพลาดคลื่นลูกแรกที่ไม่ได้เข้าร่วมการต่อสู้ครั้งแรก ซึ่งเป็นการต่อสู้เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว

แต่ก็ยืนยันว่ายุโรปพร้อมเป็นผู้นำ ในสงครามข้อมูลครั้งใหม่แบบ “บิ๊กดาต้า” (big data)

พร้อมสร้างความเชื่อมั่นในการเป็นศูนย์กลางคลังข้อมูล จะให้ความสำคัญด้านความเป็นประชาธิปไตยในการเปิดกว้างให้เกิดความยั่งยืนของข้อมูล เพื่อสร้างตลาดเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจ เชิงอุตสาหกรรม คมนาคมขนส่งและทางด้านสุขภาพ

จะสร้างความสะดวกและความได้เปรียบ สามารถช่วยแก้ปัญหาในด้านต่างๆ เช่น การดูแลสุขภาพ การเกษตร และสิ่งแวดล้อม แต่เทคโนโลยีนี้ก็อาจสร้างผลเสียได้ในแง่ของการแบ่งแยกปฏิบัติ การละเมิดความเป็นส่วนตัว

และอาจจะถูกนำไปใช้ในการประกอบอาชญากรรมได้

 

ทั้งนี้ ทางคณะกรรมาธิการยุโรปจึงร่างข้อเสนอเพื่อควบคุมการใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อให้แน่ใจว่าสาธารณชนจะสามารถไว้วางใจเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้ ทำให้บริษัทด้านเทคโนโลยี ปัญญาประดิฐ์ AI ทั่วโลก ต้องยึดถือปฏิบัติตาม

ขณะนี้อยู่ระหว่างการออกกฎข้อบังคับที่เข้มงวดระบุความชัดเจนเกี่ยวกับการจัดการแต่ละขั้นตอนถึงความเสี่ยงของระบบปัญญาประดิษฐ์ AI ปกป้องคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อเปิดกว้างการทำธุรกิจจากสหรัฐและจีนที่จะเข้ามาในตลาดยุโรป กฎระเบียบใหม่นี้ทางคณะกรรมาธิการยุโรปจะประกาศใช้ในไม่ช้า

ซึ่งยุทธศาสตร์นี้ไม่ใช่กฎหมายแต่เป็นเพียงกฎระเบียบ จะเปิดรับการแสดงความคิดเห็นจากผู้บริโภค โดยคณะกรรมาธิการระบุว่าจะทำการเปิดเผยข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมช่วงปลายปี 2020 ซึ่งข้อบังคับเหล่านี้จะต้องได้รับการเห็นชอบอนุมัติจากรัฐสภายุโรปเสียก่อน