จดหมาย/ฉบับประจำวันที่ 13-19 มีนาคม 2563

จดหมาย

 

0 จ๋งจ๋าน บิ๊ก

อะฮึ อะฮึ

แม่จ๋า หนูจ๋งจ๋านลุงป้อม ลุงตู่ ลุงป๊อก

เพราะลุงแดงจะไล่ออกจากบ้านหลวงกันแย้ว

หาว่าเกษียณแย้ว บ้านช่องของตัวเองก็มี ทำไมไม่ไปอยู่

แย้วลุงแดงของหนูมาทำลายประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามของกองทัพหมดยังงี้

และลุงแดงก็จะเกษียณอีกไม่กี่เดือนนี้แย้ว

ลุงแดงของหนูจะเร่ร่อนไปอยู่ที่ไหนกันล่ะ

หนูจ๋งจ๋านลุงแดงจังเยย ฮ่า เอ๊ย แง้

ดารานำแสดง : โก๊ะตุ๋ย แม้มารดาจะเอาโรตียัดใส่มือปลอบใจ แต่ก็ยังไม่ยอมหยุดแหกปาก

โลเกชั่น : ซอยมังกร ถนนเยาวราช ใกล้โรงหนังคาเธ่ย์

ตากล้อง : อีตาปิยพงศ์ (เมืองหละปูน) เจ้าเก่า

ปิยพงศ์ (เมืองหละปูน)

 

จ๋งจ๋านตัวเองดีกว่าโก๊ะตุ๋ย

โดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจ ปากท้อง

ที่กำลังแห้งตายเพราะแล้ง วิกฤตไวรัส

และความไร้ฝีมือของพวกลุงทั้งหลายนั้น-แง้

 

0 บิ๊กไร้สิทธิ

ตามที่รองประธานกรรมาธิการทหาร สภาผู้แทนราษฎรและคณะ

ออกมาแถลงเกี่ยวกับระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการพักอาศัยในบ้านพักทหารปี 2548

ระบุว่า ผู้ที่จะอยู่ในบ้านพักได้ จะต้องเคยเป็นผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กองทัพบกและประเทศชาติจนเป็นที่ประจักษ์

ซึ่งขณะนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี อยู่ในบ้านพักตามระเบียบข้อนี้

จึงยังคงสามารถพักอาศัยอยู่ได้นั้น

คำแถลงดังกล่าวนั้น กระทำมิได้

เพราะบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ 2560 ที่ใหญ่กว่าระเบียบของกองทัพบก ระบุในเรื่องการขัดกันแห่งผลประโยชน์ใน ม.184(3) ประกอบ ม.186 วรรคสอง ที่ระบุไว้ชัดเจนว่า

“ส.ส. ส.ว. หรือรัฐมนตรีจะรับเงินหรือประโยชน์ใดๆ จากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเป็นพิเศษ นอกเหนือไปจากที่หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจปฏิบัติต่อบุคคลอื่นๆ ในธุรกิจการงานปกติไม่ได้ และรัฐมนตรีต้องไม่ใช้สถานะหรือตําแหน่งกระทําการใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม อันเป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อประโยชน์ของตนเอง ของผู้อื่น หรือของพรรคการเมืองโดยมิชอบตามที่กําหนดในมาตรฐานทางจริยธรรมมิได้ นอกจากนั้น ตาม พ.ร.ป.ป.ป.ช.2561 ม.128 ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่รัฐ 2543 ก็ห้ามรับทรัพย์สินและหรือประโยชน์อื่นใดเกินกว่า 3,000 บาทมิได้”

ดังนั้น พล.อ.ประยุทธ์ซึ่งเป็นอดีตข้าราชการทหารไปแล้ว แต่ยังคงใช้บ้านพักหรือคฤหาสน์ใหญ่โตในค่ายทหาร ย่อมถือได้ว่าได้รับผลประโยชน์อื่นใดเกินกว่า 3,000 บาทโดยชัดแจ้ง

ที่หาข้ออ้างมาอรรถาธิบายก็ไม่มีกฎหมายที่เหนือกว่ารัฐธรรมนูญมารองรับ

เช่น เพื่อความปลอดภัยของผู้นำประเทศ หรือมีระเบียบของกองทัพบกอนุญาตให้พักได้นั้น

เป็นข้ออ้างที่สามารถใช้ได้แต่ในประเทศสารขันธ์เท่านั้น

นายศรีสุวรรณ จรรยา

เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย

 

ร้องข้างนู้น สำเร็จทุกที

ร้องข้างนี้ “เสร็จ (ลุง)” ทุกที-แม้นบ่ (ฮา)

 

0 ตามฮ่องกง

มีข่าวว่า “คลังเตรียมแจกเงินแสนล้าน สู้ COVID-19” นั้น

เป็นมาตรการที่ไม่ถูกต้อง

ทั้งนี้ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2541 ที่ว่า “เราไม่ควรให้ปลาแก่เขา แต่ควรจะให้เบ็ดตกปลาและสอนให้รู้จักวิธีตกปลาจะดีกว่า”

ทางราชการอาจเลียนแบบฮ่องกง

เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ฮ่องกงแจกเงินประชาชนราว 7 ล้านคน (อายุ 18 ปีขึ้นไป) คนละ 4 หมื่นบาท (10,000 ฮ่องกงดอลลาร์) เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ รวม 71,000 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง จากงบฯ กระตุ้นเศรษฐกิจทั้งหมด 120,000 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง (490,528 ล้านบาท)

โดยรัฐบาลนำเงินทุนสำรองทางการคลังมากกว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์ฮ่องกงที่สะสมมาตั้งแต่ช่วงเศรษฐกิจรุ่งเรือง

แสดงว่าที่แจกไปยังเล็กน้อย ถือว่า “ขนหน้าแข้งไม่ร่วง”

แต่ทำให้เงินในคลังของรัฐบาลติดลบถึง 139,100 ล้านดอลลาร์ฮ่องกงในปีงบประมาณหน้า

ซึ่งเป็นงบประมาณขาดดุลครั้งแรกของฮ่องกงในรอบ 15 ปี

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ต่างกับไทยโดยสิ้นเชิง

โดยในช่วง 2 ปีแรกตั้งแต่ปี 2557-2558 รัฐบาลขาดดุลงบประมาณรวม 500,000 ล้านบาทจากวงเงินงบประมาณ 5,100,000 ล้านบาท หรือคิดเป็น 9.8% ของวงเงินงบประมาณทั้งหมด

ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2559-2563 รัฐบาลขาดดุลงบประมาณไป 2,412,280 ล้านบาท จากวงเงินงบประมาณทั้งหมด 14,969,000 ล้านบาท หรือคิดเป็น 16.12% ของวงเงินงบประมาณทั้งหมด

โดยช่วง 3 ปีแรกมีการตั้งงบประมาณเพิ่มกลางในช่วงกลางปีงบประมาณอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น การที่รัฐบาลไทยไป “ตามก้น” ฮ่องกงหรือประเทศอื่นใดที่แจกเงิน จึงไม่สอดคล้องกับกรณีประเทศไทย

และจะสร้างปัญหาแก่ประชาชนในการเป็น “ทาสเงินกู้” ในระยะยาวต่อไป

ดร.โสภณ พรโชคชัย

(www.area.co.th)

 

สไตล์ลุงเค้า

ตอนแรกปากไวจะให้

เจอค้าน เจอด่า มาก-มาก ก็ถอย

ขาลง ใครจะดื้อล่ะว้า (ฮา)

บทความก่อนหน้านี้เดินตามดาว / หมอทรัพย์ สวนพลู/ประจำวันที่ 13-19 มีนาคม 2563
บทความถัดไปส.ส.อดีตอนาคตใหม่แห่สมัครสมาชิก“ก้าวไกล” คึกคักแต่ไม่ครบ ส่วน “คารม”มาด้วย