จรัญ พงษ์จีน : ศูนย์ปฏิบัติธรรม สมเด็จพระสังฆราช

“ลึกแต่ไม่ลับ” ฉบับประจำอาทิตย์นี้ ต้องกราบขออภัยท่านผู้อ่านและแฟนประจำ “มติชนสุดสัปดาห์” ทุกท่าน “ขอพื้นที่” พูดถึง “ลูกพี่” คือ “นสพ.มติชนรายวัน” ที่มีอายุขัยเข้าข่ายหนุ่มใหญ่วัยฉกรรจ์ ก้าวสู่ปีที่ 43 แล้ว หากนับย้อนหลังจากฉบับแรกที่วางแผงสู่ท้องตลาดเมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2521

แม้วันเวลาจะเปลี่ยนผ่าน แต่ “มติชน” ยังมีจุดยืนที่มั่นคงถาวร ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อประโยชน์สาธารณะ สังคม และส่วนรวม นอกจากภาระหน้าที่หลักคือการนำเสนอข่าวสาร ตามหลัก “ธรรมาภิบาล”

อันเป็นแนวทางเพื่อให้สังคมของประเทศ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข บนพื้นฐานแห่งความถูกต้องเที่ยงธรรม

กิจกรรมหนึ่งที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องยาวนานเป็นเวลาหลายปี คือโครงการ “แบ่งปันความรู้ เชิดชูศาสนา พัฒนาแหล่งน้ำลำคลอง” ใต้เงาคิดของ “คุณขรรค์ชัย บุนปาน” ประธานมติชน

ต่อยอดมาตั้งแต่ปี 2548 ที่ “บริษัทมติชน-มูลนิธิ ดร.โกวิท-กระทรวงศึกษาธิการ-กรมราชทัณฑ์” จัดระดมทุนเพื่อจัดหาหนังสือเข้าห้องสมุด กระทั่งปี 2558 ในขณะนั้น “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา

บริษัทมติชน-มูลนิธิ ดร.โกวิท วรพิพัฒน์-มูลนิธิบรรจง พงศ์ศาสตร์-และกรมราชทัณฑ์ ได้ร่วมกันจัดโครงการระดมทุนซื้อหนังสือเติมห้องสมุดพร้อมปัญญาเข้าเรือนจำทั่วประเทศ 60 แห่ง เพื่อเฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระเทพฯ” ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา นำหนังสือไปจัดแบ่งหมวดหมู่ เพื่อให้ผู้ต้องขังได้ศึกษาหาความรู้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา ภายใต้โครงการ “ห้องสมุดพร้อมปัญญา ปี 2558”

นอกจากนั้น “มติชน” ยังมีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำลำคลอง คือการพัฒนาพื้นที่คลองเปรมประชากรที่ไหลผ่านสามจังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ ที่เขตดุสิต เขตบางซื่อ เขตจตุจักร เขตหลักสี่ เขตดอนเมือง จังหวัดปทุมธานี ที่อำเภอเมือง อำเภอสามโคก และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่อำเภอบางปะอิน เป็นระยะทาง 50 กิโลเมตร

พัฒนาเพื่อฟื้นฟูสภาพลำน้ำ เป็นพลังในการสร้างจิตสำนึกให้กับชุมชน โรงเรียนอีกจำนวนมากที่อยู่รอบลำน้ำ ร่วมกันรักษาลำน้ำสู่สภาพปกติ โดยรักษาลำน้ำให้ใสสะอาด ทำให้สัตว์น้ำมีชีวิตอยู่รอด หวังจะให้โครงการนี้นำร่องเป็นต้นแบบ จุดเริ่มต้นขยายที่หมายไปยังคลองอื่นๆ ทั่วประเทศ

 

“มติชน ก้าวสู่ปีที่ 43” เครือบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ร่วมกับมูลนิธิ ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ และมูลนิธิบรรจง พงศ์ศาสตร์ ดำเนินโครงการ “แบ่งปันความรู้ เชิดชูศาสนา พัฒนาแหล่งน้ำลำคลอง” ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง เชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อรวบรวมทุนทรัพย์มอบแด่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ในการเดินหน้าสร้างศูนย์อันจะเป็นประโยชน์ยิ่งต่อพระพุทธศาสนา และเหล่าสาธุชน ก่อสร้าง “ศูนย์ปฏิบัติธรรม สมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร) เนื่องในโอกาสครบวาระ 150 ปีแห่งการสถาปนาวัด

จุดมุ่งหมายให้เป็นสถานปฏิบัติธรรมของอุบาสก อุบาสิกา และสถานที่พำนักของภิกษุซึ่งชราภาพและอาพาธ บนพื้นที่กว่า 127 ไร่ บริเวณคลองเก้า อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

โดยมี “สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อัคคชิโน) เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานอำนวยการโครงการ เตรียมเปิดตัวอย่างเป็นทางการในงานสมโภชวัดราชบพิธฯ ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2563

ศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้เน้นความ “สัปปายะ” กล่าวคือ มีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม สะดวกสบายแก่การปฏิบัติธรรม กลมกลืนกับธรรมชาติ สงบ เรียบง่าย ประกอบด้วยสถานที่ปฏิบัติธรรม เป็นสถาปัตยกรรมหลัก นอกจากนี้ ยังมีอาคารอเนกประสงค์ โรงครัว รวมถึงที่พักสำหรับฆราวาสชาย-หญิง วิหาร สถานพยาบาล กุฏิ ศาลาการเปรียญ ตำหนักสมเด็จพระสังฆราช อาคารเรียนพระภิกษุ หอฉัน โรงเพาะชำ รวมถึงพื้นที่ปลูกป่าทั้งสวนไทย ไม้มงคล และสมุนไพร

ผลงานการออกแบบของ “อาศรมศิลป์” นำโดย “ธีรพล นิยม” ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ร่วมด้วย “เผ่า สุวรรณศักดิ์ศรี” ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 “สมเด็จพระสังฆราช” ประทานวโรกาสให้ “นายวราวุธ ศิลปอาชา” รัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา” หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา “นายขรรค์ชัย บุนปาน” ประธาน บมจ.มติชน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าเฝ้า โดย “วราวุธและกัญจนา” ร่วมสมทบทุน 11 ล้านบาท สร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม “สมเด็จพระสังฆราช”

“เครือมติชน” ภายใต้โครงการแบ่งปันความรู้ เชิดชูศาสนา พัฒนาแหล่งน้ำลำคลอง เนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 43 เตรียมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อรวบรวมทุนทรัพย์มอบแด่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในการเดินหน้าสร้างศูนย์อันจะเป็นประโยชน์ยิ่งต่อพุทธศาสนาและเหล่าสาธุชน

เพื่อส่งเสริมและสานต่อกิจการด้านพระพุทธศาสนาให้ธำรงและรุดหน้ายิ่งขึ้น ซึ่ง “ศูนย์ปฏิบัติธรรมฯ” ที่ได้กำเนิดขึ้นจากผู้มีจิตศรัทธายิ่งใหญ่ ร่วมกันบริจาคที่ดินกว่า 127 ไร่

เป็นโครงการดีๆ ที่สร้างประโยชน์อีกมิติให้กับศาสนา ร่วมบริจาคได้ที่ “มติชน” เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ สาขากระทรวงศึกษาธิการ ชื่อบัญชี “มูลนิธิ ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ แบ่งปันความรู้ฯ” เลขบัญชี 059-0-15288-2 เงินที่บริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีประจำปีได้

บทความก่อนหน้านี้ในประเทศ : ส่องศึกในพรรคเพื่อไทย จากรอยร้าวสู่รอยแยก
บทความถัดไปมุกดา สุวรรณชาติ : ใคร…วิ่งไล่ลุง วิ่งไล่โกง ทำไม…วิ่งหาความยุติธรรม