E-DUANG : สถานการณ์ ปักธง ทางความคิด ปรากฏการณ์สระบุรี ถึงเพชรบุรี

โลกของโซเชียล มีเดีย กำลังกลายเป็นโลกของ”คนรุ่นใหม่” โดยมีบรรดาลุงๆป้าๆ ไปสอดแซมเล็กน้อย

ตัวอย่างหนึ่งซึ่งกำลังได้รับความสนใจ

1 ก่อนหน้านี้เคยมีการโพสต์ข้อความการเข้ารับตำแหน่งของผู้อำ นวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรี ซึ่งดำเนินไปอย่างโอ่อ่าอลังการ

มีการจัดริ้วขบวนและตั้งแถวอย่างคึกคัก มีนักเรียนหมอบกราบถวายพานดอกไม้

ขณะเดียวกัน 1 มีการเฟซบุ๊คไลฟ์นักเรียนทั้งโรงเรียนจัดม็อบต่อต้านและปิดประตูไม่ให้การต้อนรับการเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรี

      ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นเรื่องของออนไลน์ เรื่องของโซเชียล มีเดีย

 

ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ที่จังหวัดสระบุรี ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ที่จัง หวัดเพชรบุรี

1 จำกัดกรอบของโรงเรียน 1 จำกัดกรอบในโซเชียล มีเดีย

ดำเนินไปเหมือนกับการแปรอักษรในกีฬามิตรภาพระหว่างสวนกุ หลาบวิทยาลัย เทพศิรินทร์

ดำเนินไปเหมือนกิจกรรม”ไหว้ครู”ของแต่ละโรงเรียน

แต่ที่มีลักษณะ “ร่วม” อย่างมิได้นัดหมายก็คือ สะท้อนให้เห็นปรากฏการณ์อย่างใหม่ สะท้อนแนวคิดอย่างใหม่ที่ไม่เห็นด้วยหรือแหกจากพิธีกรรมอันเป็นขนบเดิม

เป็นการปะทะระหว่างความคิดในแบบ “เก่า” กับการเสนอตัวเข้ามาของความคิดในแบบ”ใหม่” เจาะลึกลงไปในขนบและธรรมนิยมของสถานศึกษา

1 เป็นแนวทาง”อนุรักษนิยม” 1 เป็นแนวทาง”เสรีนิยม”

 

ไม่ว่าในยุคก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อเดือนมิถุนายน 2475 ไม่ว่าในยุคก่อนเกิดสถานการณ์เมื่อเดือนตุลาคม 2516 ลักษณะ”ร่วม”อันเด่นชัดยิ่ง

คือ การมีจุดเริ่มในทาง “ความคิด” และ “โรงเรียน” คือสถาบันแห่งการปักธงในทางความคิด

เพียงแต่เมื่อปี 2475 ก่อนปี 2516 เป็นยุคก่อน”อะนาล็อก”

เพียงแต่ในปี 2562 อยู่ในยุคหลัง”อะนาล็อก”และเดินหน้าเข้าสู่ยุคแห่ง “ดิจิตัล”อย่างเต็มที่

อันตราเร่งและความเร็วจึงดำเนินไปอย่าง”ทวี”

บทความก่อนหน้านี้“เสธแมว” เชื่อ ปชช.ยังมอบความศรัธาให้ “เพื่อไทย” ย้ำ เมื่อถึงเวลาอามิสสินจ้างก็ไม่มีผล
บทความถัดไป“ภูมิธรรม” ชี้เปลี่ยนรัฐธรรมนูญเป็นของประชาชนได้ การเมืองไทยย่อมเปลี่ยน