จดหมาย/ฉบับประจำวันที่ 29 พ.ย. – 5 ธ.ค. 2562

จดหมาย

0 ร้อน

อ่านจดหมาย กวีสังขาร ในมติชนสุดสัปดาห์ ฉบับที่ 2044 / 18-24 ตุลาคม 2562
ท่านบอกคันรูหูไม่สบอารมณ์กับคำตอบที่คุณหวิดสนุก แจงต่อสภา
ทำให้ฉันนึกถึงจดหมายของกรรณิการ์ แอลเอ
ที่หงุดหงิดกับนายมีชวย ที่ร่างรัฐธรรมนูญจนรวยไปทั้งโคตร
ฉันก็หงุดหงิด และคันรูหูเช่นกัน
แต่เอาเถิด ถึงเขาจะเป็นอย่างไร
ประวัติศาสตร์ก็จารึกแล้วว่า รัฐธรรมนูญนี้เป็นรัฐธรรมนูญที่อัปลักษณ์ที่สุดของประเทศไทย
ส่วนนายหวิดสนุก ที่หลายคนยกย่องนับถือ
ตอนนี้ก็ได้ฉายาว่า ลูกขุนพลอยพยัก และองครักษ์พิทักษ์นาย (ศรีธนญชัย ยุคดิจิตอล ฮ่าฮ่า)
เห็นได้ชัดว่า คนเรานั้น เห็นลาภยศเงินทองสำคัญกว่าเกียรติยศชื่อเสียง ศักดิ์ศรี
ที่ประเทศไทยไม่เจริญ ถอยหลังลงคลองไปเรื่อยๆ เพราะมีคนประเภทนี้นั่นเอง
ขอแสดงความนับถือ
คนอีสาน


าแบบ “ร้อน”
ร้อนด้วยความไม่พึงใจและหงุดหงิด
ต่อเหล่าผู้รู้ในศูนย์กลางอำนาจ
ที่นอกจากบางคนเป็นองครักษ์พิทักษ์นายแล้ว
บางคนยังฝังความอัปลักษณ์ไว้ในกฎหมายสำคัญของชาติด้วย
จะแก้ก็แก้ยาก หรือแทบเป็นไม่ได้
ชวนให้คันรูหู และไม่สบอารมณ์ยิ่ง
หวังว่า ได้ระบายแล้ว คงสบายใจ หรืออารมณ์ดีขึ้น
ไม่สติแตก
ใจเย็นขึ้น
หรือหากยังไม่ดีขึ้น ก็ลองทำดังจดหมายฉบับต่อไป

0 เย็น

ขอทำตัวเป็นผู้รู้อีกสักครั้งนะครับ
ครั้งก่อน ผมได้เขียนถึงสติ ปัญญา มาแล้ว
วันนี้จะขอพูดถึง
การใช้สติในชีวิตประจำวัน
เกี่ยวกับได้มาซึ่งสติ ในสติปัฏฐาน 4
ท่านว่า สติเหมือนรอยเท้าช้างใหญ่
ใหญ่กว่ารอยเท้าของสัตว์ทั้งหลายในป่าใหญ่
ท่านหมายถึงสิ่งทั้งปวง
มีสติเท่านั้น เป็นที่เกิดความสำเร็จทั้งหลายทั้งปวง
มีสติเท่านั้น เป็นที่ตั้ง
ท่านได้บอกไว้ในโพชฌงค์ 7
ข้อแรก คือ มีสติเป็นจุดเริ่มต้น และสตินี้เอง จะเป็นตัวควบคุมจิตไม่ให้ฟุ้งซ่าน
เกี่ยวกับสติปัฏฐาน 4 มีดังต่อไปนี้
1 ให้พิจารณากายในกาย
2)ให้พิจารณาเวทนาในเวทนา (ความรู้สึก)
3) ให้พิจารณาจิตในจิต
4) ให้พิจารณาธรรมในธรรม
ขอขยายความดังนี้
ทั้ง 4 ข้อ สามารถกระทำได้ในชีวิตประจำวัน
ข้อที่ 1 เกี่ยวกับสุขภาพร่างกาย ให้ใช้จิตเป็นตัวสำรวจอยู่ทุกวัน
ข้อที่ 2 เกี่ยวกับอารมณ์ ความรู้สึก ให้รู้ตัวอยู่เสมอๆ ว่า ขณะนี้เรารู้สึกอย่างไร สุข หรือทุกข์ หรือเฉยๆ
ข้อที่ 3 จิตในจิต ให้ดูจิตใจตัวเองบ่อยๆ ทุกเวลาที่คิดได้
ข้อที่ 4 ธรรมในธรรม ให้พิจารณาสิ่งที่พบเห็นในแต่ละวัน ไม่เหมือนกัน
ขอให้พิจารณาสิ่งที่พบเห็นนั้นกับหลักธรรมต่างๆ ที่รู้มา จะสามารถวินิจฉัยได้ว่าสิ่งนั้นๆ ถูกหรือผิดอย่างไร เป็นต้น
ทั้งหมดนี้ เป็นข้อคิดสั้นๆ พอเข้าใจ ทำบ่อยๆ แล้วจะชินไปเอง
ด้วยความนับถือ
ร.ต.ท.นฐพล พิทักษ์

ตอนนี้ คำว่า อยู่เป็น อยู่ไม่เป็น กำลังฮิต
อยู่เป็น ไม่ค่อยเป็นห่วงเท่าอยู่ไม่เป็น
เพราะหากเผลอไปรู้สึกว่า อยู่ไม่เป็น หมายถึงการแตกหัก หรือกระทำตอบโต้อย่างรุนแรงในทุกประเด็น
คงจะไม่ใช่
อหิงสา ก็เป็นการอยู่ไม่เป็น อย่างหนึ่งด้วย
ซึ่งไม่ใช่เอะอะอะไรก็ลงท้องถนน
การเพลี่ยงพล้ำ หรือรู้สึกกระทำ
ก็คงมิได้มีการตอบโต้ แบบหมัดต่อหมัด
หนักแน่น เป็นรอยเท้าใหญ่ของช้างในป่า น่าจะถูกต้อง
นั่นคือมีสติ
อยู่ไม่เป็น ก็ต้องไม่เป็นอย่างมีสติ
สู้อย่างมีสติ ย่อมดีกว่าสู้แบบไม่มีสติ แน่นอน!

บทความก่อนหน้านี้เดินตามดาว /หมอทรัพย์ สวนพลู /ประจำวันที่ 29 พ.ย. – 5 ธ.ค. 2562
บทความถัดไปรายงานพิเศษ/โชคชัย บุณยะกลัมพ/Toyota โชว์นวัตกรรมอนาคต Tokyo Motor Show 2019