ขอแสดงความนับถือ/ฉบับประจำวันที่ 22-28 พฤศจิกายน 2562

ขอแสดงความนับถือ

 

สัปดาห์นี้

เขาว่า การเมือง

จะทำให้ฤดูหนาว แปรเป็นฤดูร้อน

หลบเข้าสู่ร่มเงา “ศาสนา”

เพื่อความเย็นใจกันดีกว่า

 

นิตยา กาญจนะวรรณ แห่ง “มองไทยใหม่”

ในฐานะเคยเรียนที่เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์มา 14 ปี

ขออุทิศคอลัมน์ครั้งนี้และครั้งหน้า

ว่าด้วย คำศัพท์บางคำ ที่เกี่ยวข้องกับคริสต์ศาสนา

ด้วยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส เสด็จราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ

เนื่องในโอกาส เชิญเฉลิมฉลอง 350 ปีแห่งการสถาปนามิสซังสยาม

และฉลอง 50 ปี แห่งสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยและนครรัฐวาติกัน

ระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2562

ถือเป็นสมเด็จพระสันตะปาปา ประมุขโรมันคาทอลิก องค์ที่ 2 ที่เสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยในรอบ 35 ปี

นับจากสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอล ที่ 2 เสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยในฐานะพระราชอาคันตุกะ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2527

 

เวลาผ่านไปรวดเร็ว

ยังจำบรรยายกาศการติดตามทำข่าวสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอล ที่ 2 ได้ดี

ด้วยความที่เป็นเด็กวัด “พุทธ” มาตลอดชีวิต

ทำให้รู้สึกว่า การไปทำข่าวตอนนั้น มากด้วย “ช่องว่าง”

ช่องว่างระหว่างศาสนา

ช่องว่างแห่งความไม่รู้

และแม้ปัจจุบันจะผ่านอะไรมาไม่น้อย

แต่ก็ใช่ว่าจะเข้าใจทุกอย่างปรุโปร่ง

ตรงกันข้าม เรายังมีอะไรต้องเรียนรู้ “ต่างศาสนา” อีกมาก

 

จึงดีอย่างยิ่ง ที่คอลัมน์มองไทยใหม่

จะหยิบเอา “หญ้าปากคอก” มาทบทวนให้เราอีกครั้ง

อย่างคำพื้นฐาน

ระหว่าง คริสตัง กับ คริสเตียน แตกต่างกันอย่างไร

มิสซัง มิชชันนารี มิชชั่น มาจากไหน และใช้กันอย่างไร

นี่ย่อมเป็นสิ่งที่ชาวพุทธควรได้เรียนรู้

เพราะมีแต่การเรียนรู้จากกันและกันเท่านั้น

จึงจะทำให้อยู่กันได้อย่างหลากหลายและสันติ

 

ดังที่ฉัตรสุมาลย์ แห่งคอลัมน์ “ธรรมลีลา”

เอาควันหลงการประชุมอาเซียนซัมมิตมาเล่าสู่กันฟัง

เป็นควันหลงที่หลายคนอาจไม่ทราบว่า นอกเหนือจากเรื่องการเมือง เศรษฐกิจแล้ว

การประชุมอาเซียนซัมมิตในไทย ระหว่าง 4-5 พฤศจิกายนที่ผ่านมา

ยังมีมุมศาสนาด้วย

มีผู้แทนพิเศษทางด้านอิสรภาพทางศาสนาของอเมริกา

คือ “ซามูเอล บราวน์แบ็ก” เข้าร่วมประชุมด้วย

เพื่อสานสัมพันธ์กับบรรดาศาสนิกทั้งพุทธ คริสต์ และมุสลิม ที่มีความสนใจเรื่องอิสรภาพในการนับถือศาสนาด้วย

กิจกรรมหนึ่งที่ซามูเอล บราวน์แบ็ก และคณะ ทำก็คือ นำผู้แทนฝ่ายอิสลาม บาทหลวง อาจารย์ชาวคริสต์จากมหาวิทยาลัยมหิดลที่ศึกษาเรื่องสันติศึกษา

มาแวะเยี่ยมวัตรทรงธรรมกัลยาณี ที่จังหวัดนครปฐมด้วย

ดังที่ทราบ วัตรทรงธรรมกัลยาณี เป็นฐานภิกษุณีที่สำคัญในไทย

 

“ฉัตรสุมาลย์”

สรุปการมาเยือนอารามของภิกษุณีโดยผู้แทนพิเศษของสหรัฐ ว่า

แม้พูดคุยเรื่องภิกษุณีน้อยมาก

แต่ก็เป็นหมายที่ดี ที่ท่านให้ความสำคัญต่ออิสรภาพทางศาสนาอย่างแท้จริง

นอกจากการที่ท่านมาเยือนแล้ว ท่านยังเป็นจุดเริ่มต้นให้ศาสนิกต่างศาสนาในประเทศไทยได้ทำความรู้จักมักคุ้น

เพื่อการทำงานร่วมกัน

ในการช่วยกันถางทางให้เกิดอิสรภาพทางศาสนาอย่างเป็นรูปธรรม

 

ต่างศาสนา ต่างความคิด ต่างความเชื่อ

ยังสามารถต่อเชื่อม “อยู่” ด้วยกันได้

ส่วนการเมือง

อยู่ในทิศทางเดียวกันนี้ได้หรือไม่

ช่วยกันคิดและตอบเถิด ภราดา

บทความก่อนหน้านี้ดาวกับดวงประจำวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 : โดย พิมพ์พรร
บทความถัดไปวิกฤติศตวรรษที่ 21 | การเร่งรัดพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ของจีน