สมหมาย ปาริจฉัตต์ : นักศึกษาเล่าเรื่อง ครูทำให้หัวใจพองโต (4)

สมหมาย ปาริจฉัตต์

เช้าวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมเซอรา อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา บรรยากาศคึกคัก มีชีวิตชีวา คลาคล่ำไปด้วยนักศึกษานั่งเรียงรายอยู่เต็มห้องประชุม

ด้านหน้าเป็นแถวอาจารย์คณะสาขาต่างๆ กับครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครูยิ่งคุณ ครูคุณากร ครูขวัญศิษย์ เครือข่ายจังหวัดชายแดนภาคใต้

ทุกคนไม่ใช่แค่จะมารอคณะประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีมาพบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจทุกคนในโครงการพัฒนาเครือข่ายครูนักสร้างแรงบันดาลใจในสถาบันผลิตครูแค่นั้น

แต่ต้องการมารับฟังเสียงสะท้อนของนักศึกษาที่ออกปฏิบัติการภาคสนาม เล่าเรื่องราวสิ่งที่เขาและเธอได้พบสัมผัส สังเกตการณ์ ทดลองทำ ความคิดและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ถ่ายทอดให้รุ่นน้องที่เพิ่งก้าวเข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่ และมุ่งมั่นปรารถนาที่จะเป็นครูที่ดีมีคุณภาพต่อไปในอนาคตได้รับฟังประสบการณ์

เพื่อเตรียมตัวเตรียมใจออกสนามตามรุ่นพี่ ที่กำลังจะก้าวขึ้นเวทีอีกไม่กี่นาทีนี้อย่างมั่นใจ 

 

พิธีกรประกาศรายชื่อนักศึกษา 8 คน ผู้เป็นเสียงสะท้อนแทนนักศึกษาทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการขณะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วันนี้กำลังเรียนชั้นปีที่สองนำเสนอนักศึกษาเล่าเรื่องหัวข้อ “ว่าที่ครูรุ่นใหม่ ประสบการณ์เรียนรู้และแรงบันดาลใจจากครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

เริ่มจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้แก่ น.ส.นูร์ฟาติน ยะปา น.ส.อาซีซะห์ สะมาแอ น.ส.ฮาลือมะห์ กาเด๊าะห์ลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ได้แก่ น.ส.อาอีเซาะ มาแจ นายมุรวาน สะอะ น.ส.มูยาฮีดะห์ จิงจาเละ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ได้แก่ น.ส.โนรอาตีกะ สามะ น.ส.ซาณียา แมทาลง “ครูมีความมุ่งมั่นมากค่ะ” นักศึกษาคนแรกเริ่มเล่าถึงวันที่พบครูอรพินท์ครั้งแรก “ตอนไปถึงนักเรียนเลิกแถวพอดี ครูเดินสำรวจทั่วบริเวณโรงเรียน ทั้งๆ ที่หน้าที่หลักคือการสอน ครูจึงเป็นทุกอย่างของโรงเรียน ครูเป็นคนละเอียดอ่อน หนูภูมิใจ เด็กๆ นับถือในตัวครูมาก”

ช่วงกิจกรรมละลายพฤติกรรมก่อนเข้าสู่บทเรียน เห็นเด็กนักเรียนแต่ละคนเดินมามีความกระตือรือร้นที่จะมาเรียนมาก ทั้งๆ ที่วิชาภาษาไทยไม่น่าจะทำให้กระตือรือร้นขนาดนั้น

ครูพยายามทำให้เด็กปรับเปลี่ยนความคิดก่อน หากพบว่าเด็กคนไหนมีปัญหา ครูจะช่วยหาทางแก้ให้ตอนนั้นเลยทันที เพื่อให้นักเรียนก้าวไปข้างหน้าต่อให้ได้

“ครูทำให้ดิฉันคิดถึงคำพูดของมาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์ ที่ว่า ถ้าคุณบินไม่ได้จงวิ่ง ถ้าคุณวิ่งไม่ได้จงเดิน ถ้าคุณเดินไม่ได้จงคลาน ไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตาม คุณต้องก้าวต่อไปข้างหน้าให้ได้”

ประโยคท้าย เธออ้างถึงนักพูดสร้างแรงบันดาลใจระดับโลก สะกดผู้ฟังทั้งห้องก่อนเสียงปรบมือดังขึ้นด้วยความประทับใจการเตรียมตัวมาอย่างดี สะท้อนความรู้สึกจากใจออกมาอย่างเป็นธรรมชาติที่สุด

มาร์ติน ลูเธอร์ คิง (Martin Luther King) นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนชาวอเมริกัน เจ้าของรางวัลโนเบลด้านเสรีภาพปี พ.ศ.2507 ปี 2555 ทางการสหรัฐเปิดตัวอนุสรณ์สถานมาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์ ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ให้ชาวอเมริกันเห็นความสำคัญของความยุติธรรม ประชาธิปไตย ความหวังและความรัก

ตามสโลแกนของเขา “I Have a Dream” 

 

นักศึกษาคนต่อมา ตอบคำถามถึงสิ่งที่ได้จากการไปสังเกตการณ์การสอนของครูกาญจนา จองเดิม ครูชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนบ้านนาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ครูขวัญศิษย์ 2558

“ครูจัดกิจกรรมในชั้นเรียนได้หลากหลาย มีเทคนิคการสอน จัดการบรรยากาศให้มีความสุข นำสื่อการสอนมาใช้ นักเรียนรู้สึกอบอุ่น สนุกสนาน ให้เรามีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ มีหลักยึดในการทำงาน ตามแนวทางวิชาชีพ แรงบันดาลใจที่ได้จากครู เอาข้อคิดมาปรับใช้ได้อย่างแน่นอน”

นักศึกษาอีกคนเล่าถึงสิ่งที่พบเจอ ที่ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จ.สงขลา ได้รับการต้อนรับอย่างดี เห็นบรรยากาศ การเคารพซึ่งกันและกัน แม้อยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรม การจัดหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้ม ภาษามลายู โดยใช้ทักษะ 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ทำให้ใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง ตรงกับความต้องการที่จะสื่อออกไป”

“พวกเธอได้แรงบันดาลใจอะไร” พิธีกรตั้งคำถามที่สอง

นักศึกษาคนแรกตอบ “ก่อนมาเป็นครูทุกคนมีแรงบันดาลใจต่างกัน แต่มีเป้าหมายเดียวกันคือเป็นครูที่ดี อาจเกิดความรู้สึกอิดโรย เหนื่อยบ้าง ท้อบ้าง ไขว้เขวบ้าง ครูอรพินท์เป็นแหล่งพลังงานมหาศาล ซึ่งหายากมาก ครูเป็นพลังให้นักเรียน ทำให้หัวใจพองโตก่อนก้าวไปเป็นครู ทำให้อยากเป็นครูดีในอนาคต ลูกศิษย์รักและไว้วางใจ ครูนำความรู้ไปประยุกต์ ไม่พูดให้รู้ แต่ปฏิบัติให้เห็น เริ่มที่ตัวเราก่อน ที่ครูก่อน เด็กจะเป็นศิษย์ที่ดีได้

“ปัญหานักเรียนใน 3 จังหวัด เด็กอ่านเขียนไม่คล่อง การพัฒนาทักษะ บูรณาการการสอน เอามาผสมผสานโดยไม่ลืมรากเหง้า ภาษาถิ่น”

“ครูกาญจนาทำให้เราได้จิตวิญญาณจากครู ความฝันเป็นครูที่ดีได้ ค่อยเป็นค่อยไป ไม่ไกลเกินเอื้อม ดังคำกลอนของ ม.ล.ปิ่น มาลากุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ว่า

“กล้วยไม้มีดอกช้า ฉันใด

การศึกษาเป็นไป ฉันนั้น

แต่ดอกออกคราวไร งามเด่น

การศึกษาปลูกปั้น เสร็จแล้วแสนงาม”

เธอจบคำกล่าว เฉียบคมไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเพื่อนคนแรก

เสียงปรบมือยินดียาวนานไม่แพ้กันระหว่างที่ ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เสร็จจากภารกิจช่วงเช้าก้าวเข้ามาร่วมเวที ที่ทุกคนรอฟังอย่างใจจดใจจ่อว่า ผู้บริหารสูงสุดในฐานะที่ปรึกษาโครงการครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ จะกล่าวทักทายทุกคนว่าอย่างไร

รอติดตาม

บทความก่อนหน้านี้“เสี่ยหนู” ไม่ขัด “มาร์ค” นั่งเก้าอี้ปธ.กมธ.แก้รธน. ภท.เน้นส่งคนเก่งมีบารมีร่วม
บทความถัดไปต่างประเทศ : 1 ปี โบอิ้ง 737 แม็กซ์ โหม่งโลก พลพวงการแข่งขันสู่ความละเลย?