E-DUANG : ​​​ความมี ชีวิต ของพรรคการเมือง ความมี ชีวิต ของ “อนาคตใหม่”

เมื่อได้รับเชิญไปออกรายการ”ตอบโจทย์”ของไทยพีบีเอส น.ส.พรรณิ การ์ วาณิช ได้เอ่ยถึงความมีชีวิตของพรรคการเมือง

และยืนยันถึงการมีชีวิตของ “พรรคอนาคตใหม่”

บทสรุปเช่นนี้มิได้เป็นเรื่องเลื่อนลอย ว่างโหวง หากแต่มาจากความเป็นจริงในทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นของพรรคประชาธิปัตย์ ไม่ว่าจะเป็นของพรรคไทยรักไทย

หรือแม้กระทั่งพรรคชาติไทย

ความมีชีวิตของพรรคการเมืองเหล่านี้ ส่วนหนึ่ง มาจากคุณภาพ ของพรรคการเมืองที่ดำรงอยู่อย่างเป็น”สถาบัน”

ส่วนหนึ่ง มาจากตัว”บุคลากร”อันดำรงอยู่อย่างเป็น”ปฏิมา”

เหมือน นายควง อภัยวงศ์ กับพรรคประชาธิปัตย์ เหมือน นายบรรหาร ศิลปอาชา กับพรรคชาติไทย

ถามว่าพรรคไทยรักไทยเหตุใดมีความพยายามบดขยี้และทำลายตั้งแต่รัฐประหารเมื่อเดือนกันยายน 2549 มาแล้ว

ทำลายทั้งพรรค ทำลายทั้ง นายทักษิณ ชินวัตร

ถามว่าแล้วสามารถทำลายได้หรือไม่  หากทำลายได้สำเร็จเหตุใดจึงต้องทำลายพรรคพลังประชาชน เหตุใดจึงต้องทำลายพรรคเพื่อไทย

เหตุใดจึงต้องก่อกระแสและดำเนินการรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษ ภาคม 2557 ด้วยเล่า

เพราะในความเป็นจริงพรรคเพื่อไทยคืออวตารแห่งพรรคพลังประ ชาชน ขณะเดียวกัน พรรคพลังประชาชนก็คืออวตารแห่งพรรคไทยรักไทย

ไม่เพียงแต่ทำลาย นายทักษิณ ชินวัตร ไม่สำเร็จ หากยังไม่สามารถทำลาย น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อีกด้วย

ที่ไม่สามารถทำลายพรรคไทยรักไทยลงได้อาจเป็นเพราะผลงานและ ความสำเร็จนั้นใหญ่หลวงและปรากฏอย่างเป็นรูปธรรม

ขณะที่พรรคอนาคตใหม่ยังไม่ได้เป็น”รัฐบาล”

คำถามก็คือ ลักษณะการมีชีวิตของพรรคอนาคตใหม่แสดงออกอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับพรรคไทยรักไทย

เมื่อเปรียบเทียบกับพรรคประชาธิปัตย์ พรรคชาติไทย

คำตอบของเรื่องนี้อยู่ที่จำนวน 6.3 ล้านคะแนนเสียง คำตอบของ เรื่องนี้อยู่ที่จำนวน ส.ส. 80 กว่าคน

6.3 ล้านคะแนนเสียงนั่นแหละคือชีวิตของพรรคอนาคตใหม่

บทความก่อนหน้านี้บทวิเคราะห์ | จับทาง “ฝ่ายค้าน” จัดทัพศึกไม่ไว้วางใจ “ชนะน็อก” หรือแค่ “ชกลม” ?
บทความถัดไปเดินตามดาว 4-10 พฤศจิกายน 2562 : โดย ปุสาคโม