การศึกษา / สอดไส้คนนอกนั่ง กศจ. เผือกร้อนรับ ‘ปลัด ศธ.’ ใหม่???

การศึกษา

 

สอดไส้คนนอกนั่ง กศจ.

เผือกร้อนรับ ‘ปลัด ศธ.’ ใหม่???

 

ถือเป็นการ “รับน้อง” เล็กๆ สำหรับนายประเสริฐ บุญเรือง รักษาการปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ที่เข้ารับตำแหน่งได้ไม่นานก็เจอเผือกร้อน

ทั้งเรื่องกลุ่มครูธุรการและภารโรงกว่า 1,000 คน บุก ศธ.เรียกร้องคืนสิทธิประกันสังคม

รวมถึงขอให้กลับมาจ้าง “ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน” ตามเดิม

จากเดิมที่สำนักงบประมาณไม่จัดสรรเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่ลูกจ้างชั่วคราวทุกตำแหน่ง และให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปรับวิธีการจ้างจากเดิมตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเป็นตำแหน่งจ้างเหมาบริการ

ล่าสุดชมรมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งประเทศไทย ได้ประท้วงรายชื่อผู้แทน สพฐ.ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ชุดใหม่ที่ ศธ.ลงนามแต่งตั้งไปเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 แทนชุดเก่าที่ครบวาระไปเมื่อ 3-4 เดือนที่ผ่านมา

โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ผอ.สพท.) 15 คนที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าไปร่วมเป็น กศจ.ชุดใหม่ ได้ประกาศลาออกยกแผง โดยให้เหตุผลในเรื่องสอดแทรกเอานักการเมืองท้องถิ่น ส.ส.สอบตกและวงศาคณาญาตินักการเมืองระดับชาติมาเป็น กศจ.

“ผอ.สพท.ทั้ง 15 ราย ได้ประกาศลาออก โดยจะไม่เข้าร่วมเป็น กศจ.ชุดใหม่ รวมทั้ง ผอ.สพท.ทั่วประเทศจะไม่รับตำแหน่งใดๆ ไม่ว่าจะเป็น กศจ.หรือคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.) ถ้าตราบใดที่ยังไม่ยกเลิกประกาศดังกล่าว ที่แต่งตั้งบุคคลขึ้นมาเป็น กศจ.ตามอำเภอใจ ทั้งที่เดิม ในช่วงที่นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เป็นเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ได้เซ็นหนังสือแต่งตั้งผู้แทน สพฐ. ใน กศจ.ไว้แล้วตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 แต่พอประกาศ กศจ.ชุดใหม่ กลับไม่เป็นชื่อเดิม มีการแทรกชื่อใหม่ ตัดชื่อผู้แทนจาก สพฐ. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ออก ซึ่งชื่อที่แทรกเข้ามาบางคนแม้เป็นครู แต่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับนักการเมือง หรือบางคนไม่เกี่ยวข้องกับ สพฐ. นอกจากนี้ มีการเอานักการเมืองท้องถิ่น ส.ส.สอบตกและวงศาคณาญาตินักการเมืองระดับชาติมาเป็น กศจ.”

นายธนชน มุทาพร ประธานชมรมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งประเทศไทย ระบุ

 

ไม่แค่นั้น ในส่วนของเอกชน ก็โวยว่าถูกสอดไส้รายชื่อคน สพฐ.มาเป็น กศจ.ในโควต้าของ สช.เช่นกัน

โดยนายศุภเสฏฐ์ คณากูล นายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ส.ปส.กช.) ระบุว่า สช.ได้เสนอรายชื่อคนที่มีความรู้ความสามารถและมีความเหมาะสมเข้ามาทำหน้าที่ใน กศจ.ทุกจังหวัดไว้แล้ว แต่เมื่อมีการลงนามประกาศแต่งตั้ง กลับตัดรายชื่อประธานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด อดีตผู้มีความสามารถทางโรงเรียนเอกชน ผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ด้านการศึกษาเอกชนออกไปเกือบหมด แล้วไปแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่เป็นอดีตผู้สมัคร ส.ส. บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) อดีตข้าราชการหรือข้าราชการในสังกัด สพฐ. รวมถึงบางจังหวัดแต่งตั้งเจ้าพนักงานป่าไม้ ภรรยานายอำเภอ เข้ามาเป็น กศจ.ในสัดส่วนผู้แทน สช.

“นอกจากนี้ ยังได้รับแจ้งว่า บางจังหวัดมีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่มิได้มาจากการเสนอชื่อจากจังหวัด ซึ่งการกระทำเหล่านี้ต้องทบทวนว่าผิดกฎหมายหรือไม่”

นายศุภเสฏฐ์ระบุ

 

ล่าสุด นายอำนาจ วิชยานุวัติ รักษาการเลขาธิการ กพฐ. ได้ทำหนังสือถึงรักษาการปลัด ศธ. เพื่อขอให้ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้ง กศจ. วันที่ 11 ตุลาคม แล้วให้ กศจ.ชุดเดิมทำหน้าที่จนกว่าการแต่งตั้งโยกย้ายผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และการเลื่อนขั้นเงินเดือนจะแล้วเสร็จ พร้อมตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้แทน สพฐ.ใน กศจ.ใหม่

“การคัดเลือกผู้แทน สพฐ.ใน กศจ. ถือเป็นอำนาจของ สพฐ.โดยตรง เพียงแต่ส่งชื่อให้ปลัด ศธ.ลงนามประกาศอย่างเป็นทางการ เมื่อมีองค์ประกอบครบ ก็สามารถคัดเลือก อกศจ. เพื่อดำเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือน แต่งตั้ง โยกย้าย ข้าราชการครูและผู้บริหารสถานศึกษาได้ทันที เชื่อว่า แต่ละ กศจ.จะดำเนินการได้ทันตามกำหนดในวันที่ 30 พฤศจิกายน เพราะสามารถนำบัญชีเดิมที่มีอยู่มาพิจารณาประกอบได้ ส่วนตัวเห็นว่า ผู้แทน สพฐ.ใน กศจ. ชุดที่แต่งตั้งวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ไม่มีปัญหาขัดข้อง เพียงแต่บางรายชื่ออาจยังเป็นข้อสงสัยของสังคม เช่น กรณีมีชื่อนักการเมืองท้องถิ่น หรือมีความเกี่ยวข้องกับนักการเมือง หรือเป็นอดีตผู้สมัคร ส.ส. การสรรหาผู้แทนใน กศจ.ครั้งที่ผ่านมา ผมไม่ทราบรายละเอียด เพราะยังไม่ได้เข้ามารับตำแหน่ง เป็นดุลพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ชุดเดิม แต่เมื่อสังคมมีข้อสงสัย สพฐ.ก็ไม่นิ่งนอนใจ ได้เร่งแก้ไข”

นายอำนาจระบุ

 

และในที่สุดนำมาสู่นายประเสริฐ บุญเรือง รักษาการปลัด ศธ. ออกประกาศผู้แทน สพฐ.และ สช.ใน กศจ.ใหม่ โดยนายประเสริฐระบุว่า ขณะนี้ สพฐ.และ สช.ได้ปรับปรุงรายชื่อและประกาศใหม่แล้ว

โดย สพฐ.ประกาศรายชื่อผู้แทน สพฐ.ใน กศจ.ทั้ง 76 จังหวัด ไปตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม ส่วน สช.ได้ประกาศวันที่ 18 ตุลาคม

ตอนนี้ถือว่าองค์ประกอบของคณะกรรมการจากทั้ง 6 หน่วยงาน คือ ผู้แทน สพฐ. สช. สอศ. อุดมศึกษา สำนักงาน ก.ค.ศ. และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ครบแล้ว

สัปดาห์หน้าแต่ละจังหวัดแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.) 3 คณะได้เลย ซึ่งคณะเร่งด่วน คือ อกศจ.ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล จากนั้นส่งชื่อให้คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ ศธ.ในภูมิภาค ที่มีรัฐมนตรีว่าการ ศธ.เป็นประธาน เห็นชอบ

ซึ่งตนพยายามจะนัดประชุมให้ได้ภายในวันที่ 24-25 ตุลาคม เพื่อให้แต่ละจังหวัดประชุมพิจารณาการแต่งตั้ง โยกย้ายและเลื่อนเงินเดือนได้ในสัปดาห์ต่อไป เชื่อว่าจะทันตามกรอบเวลาวันที่ 30 พฤศจิกายน

“เหตุที่ต้องปรับปรุงรายชื่อผู้แทนในประกาศครั้งนี้ ไม่ใช่เพราะมีการแทรกชื่อ คณะกรรมการคัดเลือกชุดเดิมน่าจะมองว่า สามารถแต่งตั้งได้ ขณะที่คนที่ไม่ได้รับคัดเลือก ก็ยืนยันว่าชื่อมีปัญหา ซึ่งต้องฟังทั้ง 2 ฝ่าย ส่วนคนที่ถูกถอดจะสามารถฟ้องได้หรือไม่นั้น การแต่งตั้งผู้แทนเป็นอำนาจของคณะกรรมการแต่ละหน่วยงานพิจารณา ไม่สามารถฟ้องได้ เรื่องนี้ถือว่าจบ” นายประเสริฐกล่าว

นับเป็นศึกเล็กๆ ใน ศธ. ต้อนรับปลัด ศธ.คนใหม่ โดยเฉพาะในส่วนของ สช.ที่มีการประกาศแต่งตั้งผู้แทน สช.ใน กศจ.ถึง 2 ครั้งในวันเดียวกันคือ วันที่ 18 ตุลาคม แถมรอบที่ 2 ก็ถูกเอกชนโวยว่ามีการแต่งตั้งจากคนนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับเอกชนถึง 29 จังหวัด

ฉะนั้น ต้องรอดูว่าปลัด ศธ.จะรับมืออย่างไร ซึ่งแว่วว่าแกนนำเอกชนจะนัดรวมพลเคลื่อนมาที่ ศธ.เร็วๆ นี้

บทความก่อนหน้านี้มองบ้านมองเมือง / ปริญญา ตรีน้อยใส / โรงแรมศาลเจ้า
บทความถัดไป“เพื่อไทย” เย้ย “ประยุทธ์” ถูกอเมริกาแบนสิทธิ์ฯ จะโทษรัฐบาลไหน?