การศึกษา / จับตาแรงกระเพื่อม… เฟ้น ‘บิ๊ก ศธ.-วธ.’ โค้งสุดท้าย

การศึกษา

 

จับตาแรงกระเพื่อม…

เฟ้น ‘บิ๊ก ศธ.-วธ.’ โค้งสุดท้าย

 

ยังต้องลุ้นกันว่า 17 กันยายนนี้ ‘ครูตั้น’ ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จะส่งโผแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับ 11 ซึ่งวันที่ 30 กันยายนนี้ ‘บิ๊ก ศธ.’ ปรบเท้าเกษียณถึง 3 ตำแหน่งสำคัญ คือ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัด ศธ. นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) และนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ทันหรือไม่

หรือจะรอจนถึงโค้งสุดท้าย วันที่ 24 กันยายน…

หลังเลื่อนกำหนดส่งชื่อเข้า ครม. จากเดิมที่ตั้งเป้าว่าจะส่งเข้า ครม.ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายนที่ผ่านมา โดยนายณัฏฐพลให้เหตุผลว่า ยังพูดคุยกับแคนดิแดตทั้ง 24 คน ที่เสมา 1 ขอให้ส่งประวัติ ผลงาน ให้พิจารณาตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม พร้อมทยอยเรียกพูดคุยเป็นรายบุคคล เพื่อดูวิสัยทัศน์ ยังไม่ครบถ้วน อาจทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบ ไม่เป็นธรรม

ขณะที่มีข่าวว่า มือดีส่งข้อมูล ทำให้เกิดแรงกระเพื่อมในตำแหน่งบิ๊ก ศธ.ทั้ง 3 หน่วยงานอีกรอบ!!

 

โดยผู้ที่มีคุณสมบัติครบ จะได้รับการพิจารณาขึ้นแท่นซี 11 ดังนี้ นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัด ศธ. นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) นายประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการ กอศ. นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการ ศธ. นายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการ ศธ. นายสมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการ สกศ. นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ผู้ตรวจราชการ ศธ. นายพีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการ กพฐ. นายพีรศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการ ศธ. นายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัด ศธ. น.ส.ดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัด ศธ. นายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้ตรวจราชการ ศธ.

นางปัทมา วีระวานิช ผู้ตรวจราชการ ศธ. น.ส.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) นายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) นายสนิท แย้มเกสร รองเลขาธิการ กพฐ. นายนิสิต ชายภักตร์ ศึกษาธิการภาค 15 นางรักขนา ตัณฑวุโฒ ศึกษาธิการภาค 2 น.ส.ชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการ ศธ. นายอัมพร พินะสา รองเลขาธิการ กพฐ. นายสันติ แสงระวี ศึกษาธิการภาค 7 นายธีรพงษ์ สารแสน ศึกษาธิการภาค 10 น.ส.ประดินันท์ สตีวงศ์ ผู้ตรวจราชการ ศธ. และนายพีระพล พูลทวี รองเลขาธิการ กอศ.

งานนี้แว่วว่า วิ่งกันฝุ่นตลบ

โผแรกที่ว่าคาดว่า นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัด ศธ. จะได้ขยับขึ้นเป็นปลัด ศธ. เนื่องจากเป็นซี 10 ที่อาวุโสลำดับแรก นายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัด ศธ. ลูกหม้อเก่าขึ้นเป็นเลขาธิการ กพฐ. และนายประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการ กอศ. ขึ้นแท่นเลขาธิการ กอศ. ดูท่าจะไม่นิ่ง

ล่าสุด มีชื่อนายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เสียบเก้าอี้ปลัด ส่งนายประเสริฐ ไปเลขาธิการ กอศ. ขณะที่ตำแหน่งเลขาธิการ กพฐ. ก็มีชื่อ นายอำพร พินะสา และนายสนิท แย้มเกสร รองเลขาธิการ กพฐ. เข้าชิง

นายณัฏฐพลย้ำชัดว่า การแต่งตั้งครั้งนี้ไม่มีเด็กฝากพรรคการเมืองแน่นอน อีกทั้งตัวเองยังไม่รู้จักใครเป็นพิเศษ และไม่ได้ติดหนี้บุญคุณใคร ดังนั้น จึงไม่ต้องนำมาคิด หรือใช้เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง

“แต่ละหน่วยงานต่างต้องการคนที่มีความถนัดและมีความสามารถแตกต่างกัน ขณะนี้ผมกำลังศึกษารายละเอียดข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ วิสัยทัศน์ในการพัฒนาการศึกษาที่ผู้บริหารระดับ 10 ที่มีคุณสมบัติเข้ารับตำแหน่งส่งมา เพื่อคัดเลือกว่าใครจะเหมาะสมบริหารองค์กรใด ตอนนี้ยังไม่มีคนในใจ เพราะจะต้องเรียกแคนดิเดตทุกคนเข้ามาพูดคุย แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์และแนวทางในการดำเนินงานในอนาคตด้วย ก่อนเสนอให้ ครม.พิจารณา”

นายณัฏฐพลกล่าว

 

ในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการ วธ. ย้ำชัดว่า เก้าอี้ปลัด วธ. ซี 11 หนึ่งเดียวยังไม่มีความคิดที่จะเปลี่ยน แต่เบื้องต้นจะดำเนินการในส่วนของการแต่งตั้งทดแทนอัตราที่เกษียณอายุราชการก่อน

ซึ่งปีนี้มีนายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เกษียณอายุราชการ

ทั้งนี้ อดีตอธิบดีกรมศิลปากร อย่างนายบวรเวท รุ่งรุจี อดีตอธิบดีกรมศิลปากร บอกชัดว่า คนที่จะมาเป็นอธิบดีกรมศิลปากรคนใหม่ควรจะเป็นลูกหม้อของกรมศิลปากร เพราะหากเลือกคนที่ไม่ใช่ลูกหม้อ ก็อาจต้องใช้เวลาเรียนรู้งานในแต่ละด้าน ซึ่งที่ผ่านมาเคยมีการเสนอให้คนนอกเข้ามา เพราะเชื่อว่าจะบริหารงานได้ แต่อยากบอกว่างานของกรมศิลปากร ไม่ใช่เรื่องครูพักลักจำ เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายได้

ขณะที่นายเอนก สีหามาตย์ อดีตอธิบดีกรมศิลปากร กล่าวคล้ายกันว่า คนที่จะมาเป็นอธิบดีกรมศิลปากร ควรเป็นคนที่มีความรู้และมีประสบการณ์ด้านการบริหารมรดกทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการทำงาน และถ้ามาทำงานแล้วอยากให้เร่งพัฒนาและผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทั้งด้านภาษา การอ่านหนังสือโบราณคดี การอนุรักษ์โบราณสถานต่างๆ เพื่อสร้างคนสืบทอดองค์ความรู้เอกลักษณ์ทางด้านนี้โดยเฉพาะ

ขณะเดียวกันต้องทำงานแบบเชื่อมโยงกับบริบทพื้นที่ หรือหน่วยงานที่มีผลกระทบกับการทำงาน เน้นการมีส่วนร่วม สร้างความเข้าใจ จะช่วยลดปัญหาการทำงานในพื้นที่ ทำให้งานอนุรักษ์และพัฒนาเดินไปด้วยกันได้ อีกทั้งควรนำสิ่งที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมมาช่วยเพิ่มมูลค่า เพราะถ้าคนในพื้นที่เห็นว่ามีประโยชน์ สร้างรายได้ ก็จะช่วยกันรักษาให้คงอยู่

ล่าสุด พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กำชับในการประชุม ครม.อีกครั้งว่า ในฐานะที่รัฐบาลมาจากการเลือกตั้ง การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงต้องมีความโปร่งใส ลดข้อขัดแย้ง ข้อร้องเรียนต่างๆ!!

  ต้องจับตาว่ามือดีที่ ‘ครูตั้น’ และรัฐมนตรี วธ. จะส่งขึ้นมากุมบังเหียนหน่วยงานสำคัญทั้งในส่วนของ ศธ. และ วธ. จะหน้าตาดี มีคุณภาพสมกับที่ใช้เวลาเฟ้นกันจนนาทีสุดท้ายหรือไม่!!