กรินทร์ จิรัจฉริยากูล : นกเขนท้องแดง

นกเขนท้องแดง Daurain Redstart Phoenicurus auroreus

หัว ท้ายทอย หลังสีเทา หน้าและคอดำ หลังและปีกดำ มีแถบสีขาวใหญ่ ลำตัวด้านล่างสีน้ำตาลส้ม

ตะโพกและขอบหางคู่นอกสีน้ำตาลแดง ขนกลางหางสีดำ

ชอบอยู่ตัวเดียว ตามกิ่งไม้ใบพุ่ม ต้นไม้ขนาดกลาง หากินหนอนและแมลงตามต้นไม้

โฉบจับแมลงที่บินผ่าน

ไม่ค่อยลงมาบนพื้นดิน