มองบ้านมองเมือง/ปริญญา ตรีน้อยใส /โครงการรักษาปอด ของกรุงเทพฯ

ปริญญา ตรีน้อยใส

มองบ้านมองเมือง/ปริญญา ตรีน้อยใส

โครงการรักษาปอด ของกรุงเทพฯ

 

ถ้าเปรียบกรุงเทพฯ เมืองหลวงของไทย กับร่างกายมนุษย์แล้ว ต้องนับเป็นโชคของคนไทย ที่สภาพร่างกายของกรุงเทพฯ นั้น ดีกว่าเมืองอื่นๆ

ด้วยมีปอดขนาดใหญ่อยู่ใจกลางปริมณฑล

ปอดหรือพื้นที่สีเขียวนี้ ทำหน้าที่ฟอกอากาศเป็นพิษ ดูดซับฝุ่น และผลิตออกซิเจน มาช้านาน ทำให้คนกรุงเทพฯ มีอากาศดีๆ ไว้หายใจตลอดมา

เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นที่อิจฉาของคนเมืองอื่น

ปอดที่ว่านี้คือ พื้นที่บริเวณบางกระเจ้า

พื้นที่ที่โอบล้อมด้วยคุ้งน้ำเจ้าพระยาโดยรอบ ตรงข้ามกับชุมชนคลองเตย พระรามสาม บางนา และปู่เจ้าสมิงพราย

ด้วยพื้นที่ดังกล่าว อยู่คนละฝั่งแม่น้ำ ทำให้ความเจริญหรือการพัฒนาสิ่งก่อสร้าง ข้ามไปไม่ถึง หรือช้ากว่าพื้นที่อื่น

พื้นที่ส่วนใหญ่จึงยังเป็นสวน ชุมชนชาวสวน

แปลกต่างไปจากฝั่งตรงข้ามที่เป็นเมือง มีอาคารสูง คอนโดมิเนียม โรงงาน ศูนย์การค้า ตึกแถว ร้านค้าหนาแน่น

 

ในอดีต สภาพพื้นที่ ยังคงสภาพธรรมชาติไว้เป็นส่วนใหญ่ ด้วยการเข้าถึงยากลำบาก จึงไม่ค่อยมีคนอยู่อาศัย

แต่หลายปีที่ผ่านมา เริ่มมีการขยายถนน ทำให้ผู้คนโยกย้ายเข้าอยู่เพิ่มมากขึ้น โรงงาน คลังสินค้า เริ่มเกิด แม้แต่ที่พักแรมริมสวนหรือริมน้ำ

ด้วยเหตุนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงออกกฎกระทรวง เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 กำหนดให้เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดใน 6 ตำบลของอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

มีข้อกำหนดต่างๆ ตามเกณฑ์ของเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม อาทิ

ห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารและบริเวณ เป็นโรงงาน โรงแรม อาคารสูง ท่าเรือสำราญ การจัดสรรที่ดิน ไปจนถึงสนามกอล์ฟ

สำหรับอาคารและสิ่งก่อสร้างที่มีอยู่แล้ว หากจะสร้างทดแทนของเดิม ก็ต้องเป็นไปตามข้อกำหนด ในเรื่องควบคุมมลพิษ และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งต้องจัดทำอีไอเอ

มีการควบคุมความสูงอาคาร ไม่ให้เกิน 9 เมตร ถ้าเป็นอาคารทรงจั่วปั้นหยา หรือทรงไทย ถึงจะยอมให้ได้ถึง 12 เมตร

หากจะก่อสร้างบ้านพักที่อยู่อาศัย ต้องมีพื้นที่อาคารรวมไม่เกิน 200 ตารางเมตร ถ้าเป็นอาคารประเภทพาณิชยกรรม ต้องไม่เกิน 50 ตารางเมตร และไม่เกินร้อยละ 50 ของที่ดินในแต่ละตำบล

ยังมีการควบคุมการก่อสร้างไม่เกินร้อยละ 50 ของพื้นที่ทั้งหมด โดยพื้นที่ที่เหลือ ส่งเสริมให้ปลูกไม้ยืนต้น พันธุ์พื้นเมือง

 

ข้อกำหนดต่างๆ ล้วนมุ่งหวังที่ยับยั้งมะเร็งร้ายทำลายปอด ที่มาในรูปของอาคารสิ่งก่อสร้างที่เห็นและเป็นอยู่ทั่วบ้านทั่วเมือง ไม่ว่าจะเป็นอาคารใหญ่ อาคารสูง ไม่ว่าจะเป็นตึกแถว ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า สำนักงาน โรงแรม รีสอร์ต บูทีกโฮเต็ล บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม รวมแล้วเกือบทุกประเภท

และเป็นการรักษาสภาพพื้นที่สีเขียวที่มีอยู่ หากส่งเสริมให้ปลูกต้นไม้เพิ่ม เพื่อช่วยบำรุงรักษาสภาพปอด ให้ทำงานได้เต็มที่ คนกรุงเทพฯ จะได้แข็งแรง อายุยืนยาวต่อไป

จึงเป็นข่าวดีจริงๆ สำหรับคนกรุงเทพฯ และคนไทยทั้งประเทศ