จดหมาย/ฉบับประจำวันที่ 9-15 สิงหาคม 2562

จดหมาย

0 ผู้ใหญ่ (1)

 

ประเทศกูไม่มี

ศักดิ์เอ๋ยศักดิ์ศรี

ภาวะผู้นำชาติ มีกันบ้างไหม

จริยธรรมฤๅหมดจากประเทศไทย

จะอยู่กันอย่างไรเอาแต่ใจตัว

กติกามารยาทพวก “กู” สร้าง

เอาแต่อ้างกฎหมายไม่เห็นหัว (ประชาชน)

กูไม่ผิดหน้าด้านเก่งไม่เกรงกลัว

เมืองไทยนี้ มีคนชั่วทั่วไทยเอย

นายสมัยสงคราม

 

นายสมัยสงครามเขียน “ประเทศกูไม่มี”

ก่อนมีกรณีปัญหานายกฯ ประยุทธ์ นำ ครม.ถวายสัตยปฏิญาณไม่ครบถ้วน

แต่บังเอิญเข้ากันได้ดี ชนิดเป๊ะ!

รัฐธรรมนูญ คนร่างก็เป็นคนของท่าน

นำมาใช้ ก็โดยพวกท่านอีกนั่นแหละ

แล้วจู่ๆ ก็ไม่กระทำตามเสียซะอย่างงั้น

พอมีคนข้องใจ ก็บอกเรื่องจบแล้ว

ทั้งที่ผ่านมา เอะอะอะไรก็ต้องทำตามกฎหมาย

แต่เอาเข้าจริง ก็ไม่ใช่ตามนั้น–

“ผู้ใหญ่” ไม่ควรเป็นเช่นนี้

ถูกแล้วล่ะที่แสดงท่าทียอมรับ และมองหาทางออก

 

0 ผู้ใหญ่ (2)

 

ในวัยมัธยม-อุดมศึกษา

ผมแปลกใจว่าทำไมมหาวิทยาลัยจึงต้องมีหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาจิตวิทยา

เพราะจิตหรือใจเรานั้นอยู่ในตัวตนของเราอยู่แล้ว

เมื่อเราคิดจะกระทำการใดๆ เราก็ย่อมรู้แน่แก่ใจตนเองถึงความดี ความไม่ดี

ความควรมิควรและบาปบุญคุณโทษจากเหตุแห่งการกระทำของเรา

ทว่า เมื่อถึงวัยทำงาน (การเผชิญปัญหา)

จึงได้เข้าใจว่า “จิตวิทยา” นั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องศึกษาเรียนให้รู้แจ้งเห็นจริง

และวิชาความรู้นั้นก็ไม่ได้จำกัดอยู่แต่เพียงในหลักสูตร-ตำราการเรียนการสอน

ด้วยสรรพสิ่งอันมากระทบใจและอายตนะของเราให้เกิดความหวั่นไหวนั้นล้วนเป็นวิทยา

ซึ่งจำต้องใช้จิตพินิจพิเคราะห์จำแนกแยกแยะทำความเข้าใจ น้อมนำมาปรับแต่งให้วิถีชีวิต-การดำเนินงานผ่านไปได้โดยสวัสดิภาพราบรื่นตามสภาวะและสถานการณ์

…หากมิเช่นนั้นแล้ว

การปล่อยปละละเลยไม่ใส่ใจศึกษา ไตร่ตรองพิจารณาเรื่องราวต่างๆ อันมากระทบ-ข้องอยู่ให้สุขุมรอบคอบ รอบด้านก่อนตัดสินใจกระทำการใดๆ ลงไปตามความเชื่อที่ไม่ชอบมาพากล

ก็หวั่นใจว่าวิกฤตชีวิตจะติดตามมาอย่างไม่หยุดหย่อน…

อาการป่วยไข้ในสังคมบ้านเมืองเราก็จะกำเริบเสิบสานอลหม่านต่อไปไม่มีที่สิ้นสุด (ฉุดไม่อยู่)

…เพราะทุกวันนี้หลายสิ่งที่เห็น ไม่เป็นอย่างที่เราคิด

การวินิจฉัยพิพากษาผู้กระทำผิดก็ขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศ ฝนฟ้าคะนอง

“ผู้ปกครอง” อ่านหนังสือวันละ 7-8 ร้อยบรรทัด แต่คนฟังอึดอัดเอือมระอา

พฤติกรรม-คำพูดในแวดวงการเมืองยอกย้อนซ้อนกล

ขัดแย้งกับมโนภาพ “ผู้ใหญ่” ในวิชาศีลธรรมและหน้าที่พลเมืองไทยในวัยประถม-มัธยมศึกษาที่เราได้เรียนเขียนอ่านมา

ซึ่งส่อแสดงให้เห็นว่าประเทศชาติบ้านเมืองไทยเรานั้นสูญเสียงบประมาณการศึกษาให้คนมีคุณค่าน่าเลื่อมใสศรัทธาไปอย่างอนาถใจ…

จิตวิทยาอันว่า Put the right man in the right job …จึงเป็น “ความฝันอันสูงสุด” ให้เราโหยหาในทุกระดับการเลือกตั้ง

โดยเฉพาะความหวังในการเลือกตั้งใหญ่ครั้งต่อไป

เพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ประเทศชาติบ้านเมืองดำเนินไปด้วยวิถีทางแห่งประชาธิปไตยอย่างแท้จริง…

ด้วยความเคารพและนับถือ

สงกรานต์ บ้านป่าอักษร

 

มโนภาพ “ผู้ใหญ่” ในวิชาศีลธรรมและหน้าที่พลเมืองไทย

ที่สงกรานต์  บ้านป่าอักษร ยกขึ้นมาว่า ไม่ตรงกับพฤติกรรม-คำพูด “ผู้ใหญ่” ในแวดวงการเมือง

ที่ยอกย้อนซ้อนกล

อยากจะหามุม “แย้ง”

เดี๋ยวจะหาว่าเออออแต่ในหมู่พวกเดียวกัน

แต่ก็หามุมแย้งไม่ออกจริง-จริง

พับเผื่อย!

บทความก่อนหน้านี้เดินตามดาว/หมอทรัพย์ สวนพลู /ประจำวันที่ 9-15 สิงหาคม 2562
บทความถัดไปอีลอน มัสก์ เชื่อมสมองมนุษย์กับ AI อัพโหลดความคิด เข้าไปในคอมพิวเตอร์/รายงานพิเศษ/โชคชัย บุณยะกลัมพ