สมุนไพรมหิดล/คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล/เต็งหนาม

สมุนไพรมหิดล/คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล

เต็งหนาม

ชื่อพฤกษศาสตร์ : Bridelia retusa (L.) A. Juss.

วงศ์ : PHYLLANTHACEAE (EUPHORBIACEAE)

 

ไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ผลัดใบ ใบประดับย่อย เปลือกต้นสีน้ำตาลเข้ม แตกเป็นสะเก็ดสี่เหลี่ยม

ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปรี

ดอกช่อคล้ายช่อเชิงลด ออกที่ซอกใบ แยกเพศ มีเพศเดียวอยู่ร่วมต้น ช่อดอกเพศผู้สีเขียวแกมเหลืองอ่อนถึงน้ำตาล ช่อดอกเพศเมียสีน้ำตาลแกมแดง กลีบเลี้ยงรูปไข่แกมสามเหลี่ยม กลีบดอกมีหลายขนาด

ผลสด รูปคล้ายผลเมล็ดเดียวแข็ง เมื่อสุกสีเกือบดำหรือน้ำเงินดำ เมล็ดรูปเกือบกลม สีน้ำตาลแดง

สรรพคุณโบราณ เปลือกต้น ต้มน้ำดื่ม เป็นยาฝาดสมาน ปิ้งไฟ แช่น้ำเกลือ ดื่มแก้ท้องร่วง ตำผสมหัวแห้วหมูและผักเสี้ยนผีทั้งต้น ทำเป็นลูกประคบ แก้ปวดหัวเข่า

มีข้อมูลงานวิจัยพบว่า สารสกัดแอลกอฮอล์จากใบและลำต้น เป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวและต้านเชื้อไวรัสเอดส์ได้ในหลอดทดลอง

สารสกัดแอลกอฮอล์จากเปลือกต้นมีฤทธิ์ต้านเนื้องอกและลดความดันโลหิต