ขอแสดงความนับถือ/ฉบับประจำวันที่ 26 ก.ค -1 ส.ค 2562

ขอแสดงความนับถือ

 

อีกคำรบหนึ่งที่ “มติชนสุดสัปดาห์” มอบ สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ เป็นตัวแทนผู้อ่านทุกถ้วนหน้า

ร่วมถวายพระพร เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

ผ่านบทประพันธ์

“28 กรกฎาคม 2562

สู่แดนมธุรสร่มฟ้า”

 

องค์ประเสริฐเลิศล้ำ                       วชิรา ลงกรณ์

ครองราชย์ราษฎร์ศรัทธา                ทบด้าว

พระยศยิ่งวิญญา                         เย็นร่ม ฉัตรเฮย

จงรักภักดีก้าว                             แกร่งกล้าเหลือแสน

 

แดนมธุรสร่มฟ้า                         ฟากฝัน

โลมจิตเหนืออัศจรรย์                   แจ่มแท้

มวลไม้ดอกดุจสรรค์                     สะพรั่ง

เพียงหนึ่งนาทีแล้                        โลกน้อมนำสนาน

 

เบิกบานนานตื่นรู้                        อารมณ์

ฝนหลั่งราวพร่างพรม                   อาบพื้น

เผยสติคลายตรม                        เสริมแต่ง ตรองนา

ธรรมชาติพลิกพื้น                       เฟื่องฟุ้งจรุงสถาน

 

สายธารสัมผัสท้น                        ห้วงฤทัย

อาทิตย์ส่องอาศัย                        สว่างเอื้อ

จันทร์แสงเปล่งเป็นไป                  ปานทิพย์

ดาวกะพริบพราวเกื้อ                    กิจสร้างพลังเสริม

 

ต่อเติมคุณภาพด้วย                      ความดี

แดนอรุณรังสี                              ส่งให้

ทุกขณะมนุษย์มี                          จิตมั่น คงเอย

จึงผลิแย้มอยู่ใกล้                          แมกไม้มนต์ศิลป์

 

เสียงพิณสายดีดซึ้ง                       สุนทรีย์

รูปรสละเลิกมี                            หม่นไร้

กลิ่นสัมผัสพอดี                          ดุลย- ภาพแฮ

ผลเหตุเป็นหลักให้                      แห่งนี้ดีสนอง

 

เรืองรองมธุรสแพร้ว                     เพียงรัก

บรรเจิดอาณาจักร                        จรดฟ้า

ปวงชนใฝ่ฟูมฟัก                         สู่ฝั่ง วิมานเทอญ

พ้นทาสเป็นไทท้า                        เทพไท้ทั้งผอง

 

ร้องกรองพจน์เอ่ยอ้าง                  อวดฐาน

ธ “วาสนา” เกริกกาล                   ก่องเกื้อ

“บุญสม” ร่วมสมาน                    แนบมิตร

รวมเรื่องราวโอบเอื้อ                   โอษฐอ้าฟูสมัย

 

อย่างที่ทราบโดยทั่วไป

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นี้

ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาต

ให้รัฐบาลจัดพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล

ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ณ พระลานพระราชวังดุสิต ในวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 18.00 น.

โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

ให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ หนังสือ “พระสุนทรีวาณี”

ด้วยทรงพระอนุสรณ์ถึง “คาถาพระสุนทรีวาณี”

ที่โบราณสรรเสริญว่า หากบริกรรมสม่ำเสมอจะเกิดปัญญา

และคาถานี้อันมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สะท้อนถึงพระคุณสมบัติของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ผู้ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ค้นคว้าที่มาและปรัชญา ของคติพระสุนทรีวาณีโดยละเอียด

นับเป็นสิ่งมงคล ก่อนที่จะถึงโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคมนี้

ถือเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา “แรก” ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผ่านพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เสด็จขึ้นครองราชย์

 

ในการเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล “คาถาพระสุนทรีวาณี” เมื่อเย็นวันที่ 22 กรกฎาคม นั้น

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยังทรงโปรดเกล้าฯ ให้เชิญพระคันธารราษฎร์ มาเป็นพระประธานในพิธีมหามงคลด้วย

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวไทย

โดยเฉพาะเกษตรกรที่กำลังประสบวิกฤตภัยแล้งอย่างรุนแรงตอนนี้

ด้วยพระคันธารราษฎร์ ที่ทรงสถาปนาขึ้นใหม่ในรัชกาลปัจจุบันนั้น

นอกจากเพื่อให้พสกนิกรทั้งหลายได้กราบสักการะเป็นสวัสดิมงคลแก่ชีวิตแล้ว

พระคันธารราษฎร์ยังเป็นพระพุทธรูปปางขอฝน

เพื่อยังความอุดมสมบูรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยด้วย

การที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญพระคันธารราษฎร์ มาเป็นพระประธานการเจริญพระพุทธมนต์

ย่อมเป็นการบำรุงขวัญพสกนิกรและเกษตรกรไทย

ให้มีกำลังใจในการฟันฝ่าภัยแล้งที่เกิดขึ้นทั่วประเทศขณะนี้

และเปี่ยมความหวังว่า ฝนจะกลับมาสร้างความอุดมสมบูรณ์ในที่สุด

บทความก่อนหน้านี้ดาวกับดวงประจำวันเสาร์ ที่ 27 กรกฎาคม 2562 : โดย พิมพ์พรร
บทความถัดไปกรองกระแส / ความจริง การเมือง จาก 88 การ์มองเต้ รีสอร์ท กับ พลังประชารัฐ