จดหมาย/ฉบับประจำวันที่ 19-25 กรกฎาคม 2562

จดหมาย

0 สฤษดิ์ ธนะรัชต์

ผมดูสถานการณ์ปัจจุบันแล้ว

นึกถึงจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ อดีต ผบ.ทบ. และอดีตนายกรัฐมนตรี

ท่านเป็นคนที่รักชาติ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ยิ่งกว่านายกรัฐมนตรีคนก่อนๆ ที่ท่านจะมาเป็นนายกรัฐมนตรี

ในเรื่องความรักชาติ เมื่อมีการเลือกตั้งเมื่อ พ.ศ.2500 มีการโกงการเลือกตั้งที่อำเภอดุสิต

มีการคัดค้านกันอย่างกว้างขวาง รวมถึงกลุ่มนิสิต นักศึกษา

จอมพลสฤษดิ์จึงได้ปฏิวัติยึดอำนาจจอมพล ป. พิบูลสงคราม

ทั้งๆ ที่จอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้สนับสนุนอุ้มชูท่านจนเป็น ผบ.ทบ. และดำรงตำแหน่งจอมพล

ในช่วงที่จอมพลสฤษดิ์ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

ไม่มีการปลุกระดมให้ประชาขนแบ่งฝ่ายเกลียดชังกัน

ตั้งแต่หมดยุคสฤษดิ์-ถนอม-ประภาส แล้ว มีการปลุกระดมให้ประชาชนแบ่งฝ่าย

เกลียดชังกัน จ้องจะฆ่ากัน จนถึงปัจจุบัน

คนรุ่นนี้ มีสติปัญญา ความรู้มากกว่าคนรุ่นก่อน

จะมีความคิดแก้ปัญหานี้อย่างไร

“ประชาชนคนเก่า”

 

ภาพจำของจอมพลสฤษดิ์ของคนไทย

มีหลายภาพจำ

แต่หลายคน เลือกจำภาพสุดท้าย

คือการยึดทรัพย์ของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์

ตามมาตรา 17 ของรัฐธรรมนูญการปกครองแห่งราชอาณาจักร พ.ศ.2507

ที่นายกรัฐมนตรีจอมพลถนอม กิตติขจร ในขณะนั้น

มีคำสั่งให้ทรัพย์สินกองมรดกของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ และทรัพย์สินในกองมรดกของท่านผู้หญิงวิจิตรา ธนะรัชต์ ให้ตกเป็นของรัฐ

ด้วยปรากฏชัดเจนปราศจากข้อสงสัยว่า จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ขณะยังมีชีวิตอยู่

ได้ใช้อำนาจหน้าที่ในทางราชการโดยมิชอบ กระทำการเบียดบังและยักยอกทรัพย์ของรัฐไปหลายครั้ง

มีจำนวนมากถึง 604,551,276.62 บาท

การกระทำดังกล่าวนี้มีผลเป็นการบ่อนทำลายความมั่นคงของราชอาณาจักร

นี่ยังไม่รวมกรณีอื้อฉาว สตรีของ “จอมพลผ้าขาวม้าแดง”

 

0 ธง แจ่มศรี

 

ธง แจ่มศรี ที่เพิ่งเสียชีวิตลงในวัย 98 ปี เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562

ถือเป็นวีรบุรุษของชาติไทย ในสายตาของผม

ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น

ธง แจ่มศรี เคยเป็นเลขาธิการของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย

ซึ่งถือเป็นศัตรูทางการเมืองสำคัญที่สุดของรัฐบาลไทยโดยเฉพาะในยุคเผด็จการทรราช

แล้วจะเป็นวีรบุรุษของชาติไทยได้อย่างไร

ธง แจ่มศรี ยังเป็นคนไทยเชื้อสายเวียดนาม

แล้วจะรักชาติไทยได้อย่างไร

ธง แจ่มศรี เป็นวีรบุรุษที่แท้ของชาติ

เพราะครั้งหนึ่งพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้เสนอช่วยพรรคคอมมิวนิสต์ไทย บุกยึดประเทศไทยด้วยกำลังอาวุธ

แต่ ธง แจ่มศรี ในฐานะเลขาธิการพรรค ไม่ยอมรับข้อเสนอนี้

เพราะถือเป็นการรุกรานไทย จนภายหลังพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามตัดขาดความสัมพันธ์กับพรรคคอมมิวนิสต์ไทย

ถ้าวันนั้น เลขาธิการพรรคเป็นผู้อื่นที่ยอมรับความช่วยเหลือจากเวียดนาม

ประเทศไทยอาจไม่เป็นเช่นทุกวันนี้

อาจมีสถาบันที่แตกต่างไป ประเทศก็อาจแตกเป็นเสี่ยงๆ

ธง แจ่มศรี จึงสมควรแก่การคารวะอย่างที่สุดในฐานะวีรบุรุษที่แท้ที่ปกป้องชาติไทย

นับถือ นับถือ

ดร.โสภณ พรโชคชัย

ป.ล. ผมไม่เคยเข้าป่า

ไม่เคยเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์

แต่ศรัทธา ธง แจ่มศรี

ที่ยึดมั่นในอุดมการณ์ประชาธิปไตย

เคารพในความเห็นของคนส่วนใหญ่

ไม่เปลี่ยนสี ไม่ขายตัวให้กับเผด็จการทรราช

และยังเป็นตัวอย่างชีวิตที่สมถะเรียบง่าย

เป็นนักวัตถุนิยมที่ไม่นิยมวัตถุ

 

ภาพจำของธง แจ่มศรี ในสายตาคนไทย

ก็มีหลายภาพจำ

จะบอกว่า เขาเป็นผู้พยายามปลดปลดบ่อยสังคมไทย ก็มีผู้คิด

จะบอกว่า เขาเป็นศัตรูสำคัญของชาติ ที่นำก่อสงครามประชาชน ก็มีผู้เชื่อ

กระนั้น เมื่อเวลาผ่านไป

การดึงตัวออกมา แล้วมองเข้าไปอย่างคนนอก

มองจอมพลสฤษดิ์อย่างรอบด้าน

มองธง แจ่งศรี อย่างครบถ้วน

เราก็จะมองเห็นด้านบวกและลบ คุณและโทษ

ที่สามารถนำมาใช้เป็นบทเรียนอันสำคัญได้

บทความก่อนหน้านี้ธนาคารธนชาต ยันไม่ปลดพนักงาน แต่พัฒนาทักษะให้เก่งขึ้น ไม่ว่าจะรวมกิจการหรือไม่ก็ตาม
บทความถัดไปขอแสดงความนับถือ/ฉบับประจำวันที่ 19-15 กรกฎาคม 2562