สมุนไพรมหิดล /คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล/ชงโค

สมุนไพรมหิดล

คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล

ชงโค

ชื่อพฤกษศาสตร์ Bauhinia purpurea L.

ชื่อพ้อง : Caspareopsis purpurea (L.) Pittier, Phanera purpurea (L.) Benth.

วงศ์ :  FABACEAE

 

ไม้พุ่มถึงไม้ต้น สูงได้ถึง 10 เมตร

ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปเกือบกลม เส้นใบ 9-13 เส้น ปลายใบกลมถึงแหลม โคนใบรูปกลมถึงรูปหัวใจ มีหูใบขนาดเล็ก

ดอกช่อแบบช่อกระจะ ออกที่ปลายยอดและซอกใบ ดอกย่อย 6-10 ดอก มีใบประดับรูปไข่ ปลายแหลม กลีบดอกสีชมพูถึงสีม่วงเข้ม

ผลเป็นฝักแตกได้ รูปแถบ เมล็ดมีได้ถึง 10 เมล็ด

สรรพคุณโบราณ : ราก ช่วยขับลม เป็นยาระบาย ช่วยเจริญอาหาร

เปลือกต้น แก้ท้องเสีย

ใบ แก้ไอ แก้ไข้ พอกฝี

ดอก ระบายพิษไข้