ขอแสดงความนับถือ ฉบับวันที่ 6 ม.ค. – 12 ม.ค. 2560

ตามที่หนังสือมติชนสุดสัปดาห์ ฉบับประจำวันศุกร์ที่ 9-วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559 หน้า 6 ลงข่าวว่า น้ำประปาในเขตนครขอนแก่น บริเวณถนนพิมพสุดและถนน 5 พฤศจิกา ไม่สะอาด มีกลิ่นเหม็นนั้น

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ขอเรียนชี้แจงว่า สาเหตุที่น้ำประปาบริเวณถนนพิมพสุดและถนน 5 พฤศจิกา ซึ่งอยู่ในพื้นที่บริการของ กปภ.สาขาขอนแก่น ไม่สะอาด และบางครั้งมีกลิ่นนั้น

คาดว่าอาจเป็นผลมาจากการซ่อมท่อแตกรั่ว

ซึ่งระหว่างดำเนินการอาจมีตะกอนดินบางส่วนตกค้างอยู่ในระบบ

ส่งผลให้น้ำประปามีสีขุ่น และเมื่อทิ้งไว้อาจมีการตกตะกอนที่ก้นอ่างดังภาพที่ปรากฏ

ซึ่งตามมาตรฐานการซ่อมท่อแตกรั่วของ กปภ. เจ้าหน้าที่จะทำการระบายตะกอนในเส้นท่อทุกครั้ง

อย่างไรก็ตาม กปภ.สาขาขอนแก่น ได้เร่งแก้ปัญหาด้วยการระบายตะกอนในเส้นท่อเพิ่มเติมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ ยังได้เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ให้เพิ่มความระมัดระวังในการระบายตะกอนในเส้นท่อทุกครั้งหลังซ่อมแซมท่อแตกรั่วให้มากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ กปภ.สาขาขอนแก่น ขออภัยในความไม่สะดวก ที่เกิดขึ้น

และขอความกรุณาผู้ร้องเรียน โปรดแจ้งข้อมูลที่อยู่อย่างชัดเจนพร้อมเบอร์โทรศัพท์เพิ่มเติมได้ที่ กปภ.สาขาขอนแก่น เบอร์โทรศัพท์ 0-4322-8313 และ 0-4322-1218

หรือ PWA Contact Center โทร. 1662 เพื่อจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบได้อย่างตรงจุดและดำเนินการแก้ไขในกรณีอื่นๆ โดยเร่งด่วนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และกรุณานำข้อเท็จจริงดังกล่าวเผยแพร่ให้ประชาชนทราบต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

นางนรัญชลี รุ่งรัตนาอุบล

ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์

ปฏิบัติงานแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค

 

ชอบม้าก

ผมชอบ “ยุทธบทความ” ของอาจารย์ “สุรชาติ บำรุงสุข” … หนึ่งใน “คนเดือนตุลา” ปี 2516-2519

ที่อาจารย์เขียน ในหัวข้อ “สี่สิบปีแห่งการล้อมปราบ”

…ผมเองก็เป็นคนร่วมในยุคนั้น ได้อ่านแล้วรู้สึก “อิน” ม้ากๆ

ที่อาจารย์ได้เล่าทบทวนประวัติศาสตร์ การเคลื่อนไหวทางการเมืองของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชน ครูอาจารย์ นักวิชาการ ฯลฯ ในสมัยนั้น

ทำให้ผู้อ่านทุกยุคสมัย ได้เห็นภาพอย่างชัดเจน ในความเป็นมา เป็นไป ของเหตุการณ์ช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์ การต่อสู้ของ “ประชาชน” ในสมัยนั้น

…ขอใช้คำว่า “ประชาชน” โดยองค์รวม เพราะนักเรียน นิสิต นักศึกษา และ ฯลฯ บทบาทและความเป็นจริงที่ดำรงอยู่ พวกท่านเหล่านั้นก็คือ “ประชาชน” นั่นเอง

— และนอกจากนั้น

เมื่อเราได้อ่านบทความในเรื่องนี้ ก็จักทำให้ประชาชนเราได้ทบทวนในการเคลื่อนไหวต่อสู้กับเผด็จการ และพวกความคิดศักดินาจารีตนิยมสุดโต่งฯ ตลอดจนพวกกลุ่มทุนผลประโยชน์ต่างๆ ที่กลัวการสูญเสียผลประโยชน์ของตัวเองที่เอารัดเอาเปรียบประชาชนเสมอมา

ที่นั่งอยู่บน หัว หลัง บ่า ไหล่ ประชาชนนิรันดร์มา

…ที่เขียนจดหมายถึง บ.ก. มานี้ ก็เพื่อที่จักฝากสารไปถึงอาจารย์ “สุรชาติ บำรุงสุข” อาจารย์ นักวิชาการผู้กล้า แห่ง “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”

และฝากขอบคุณท่านด้วยเป็นอย่างสูง ที่ได้เขียนเรื่องนี้ให้ประชาชนได้อ่านกัน

คนที่ไม่ได้รับทราบความเป็นไปเป็นมา ของ “ประวัติศาสตร์ประชาชน” ในช่วงหนึ่ง ก็จักได้รับรู้

และถ้าเป็นไปได้ เมื่อบทความนี้จบลงอย่างสมบูรณ์แล้ว ก็อยากให้รวบรวมตีพิมพ์เป็นเล่ม และผมคิดว่า เราคงจักได้เห็นเป็นเล่มด้วย

เพราะตีพิมพ์ใน “มติชนสุดฯ” อย่างเดียว มันกระจัดกระจาย

เรียนรบกวนมาด้วยความเคารพอย่างสูง ขอขอบพระคุณ, ครับ

ด้วยดวงจิตคารวะ

“แสงดาว ศรัทธามั่น”

 

จงใจลงจดหมาย ของ กปภ. และอี-เมล ของ “แสงดาว ศรัทธามั่น” ใน “มติชนสุดสัปดาห์” สัปดาห์แรกของปีระกา

ด้วยเห็นว่า มี “ปฏิสัมพันธ์” ที่ดีต่อกัน ทั้งไม่ว่า ภาครัฐ (วิสาหกิจ) กับชาวบ้าน

หรือระหว่างผู้อ่าน (กวี) กับนักเขียน (นักวิชาการ)

ปี 2560 เราคาดหวังว่า ปฏิสัมพันธ์เช่นนี้ จะเกิดขึ้นเยอะๆ กับทุกฝ่าย

ซึ่งไม่รู้ว่า “โลกสวยเกินไป” สำหรับเจ้าของจดหมายฉบับต่อไปหรือเปล่า

 

เรียนบรรณาธิการ มติชนสุดสัปดาห์

เปิดมติชนสุดสัปดาห์อ่านก่อนเพื่อนก็คือหน้า ขอแสดงความนับถือ และจดหมาย

เพราะยังเป็นที่พึ่งทางใจของคนรักประชาธิปไตยได้บ้าง

พักนี้จืดชืดไปนะ

ไม่มันส์ ถึงใจ เหมือนเดิม

จะคงแบบนี้ไปอีกนานไหม

หรือว่าตายตามประชาธิปไตยไปแล้ว

นายกระบวย สารภี เชียงใหม่

 

จะมันส์ ถึงใจขนาดไหนก็ต้องขึ้นกับผู้อ่านด้วย

จะให้ บ.ก. ยืนเด่นโดยท้าทายคนเดียว ก็กระไรอยู่ (ฮา)

แต่ก็เอาเถอะ ขอสนอง “นายกระบวย” สักหน่อย

พลิกไปอ่านหน้า 53 โดยพลัน

“นงนุช สิงหเดชะ” เธอกวัดแกว่งธงท้าทายศักราชใหม่

ด้วยบทความ

“หงุดหงิดกันไปทั่ว เมื่อโพลบอกว่า รบ.รัฐประหารดีกว่า รบ.เลือกตั้ง”

อ่านแล้ว ใคร คันไม้คันมือ อยาก มันส์ เชิญญ…

บทความก่อนหน้านี้ฐากูร บุนปาน : เป็นความเคยชินของทุกปีแล้วครับ
บทความถัดไปจดหมาย มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 6 มกราคม 2560