ฐากูร บุนปาน : สวัสดีปีใหม่ สวัสดีปีไก่

สวัสดีปีใหม่

ให้รื่นเริงใจเหมือนไก่ขัน

รับอรุณรู้ตื่นสดชื่นทุกวัน

กำลังปัญญาครบพร้อมรบรุก

 

ฟันฝ่าขวากหนามสงครามชีวิต

เดินหน้าพิชิตด้วยจิตสุข

ถึงบางวันโศกตรมระทมทุกข์

ก็ให้ล้มแล้วลุกโดยทันที

 

ปีระกาให้เป็นไก่ขยัน

เห็นงานไม่ขยั้นลุยขยี้

ช่วยกันรุมขยิกเข้าจิกตี

สามัคคีในธรรมนำทาง

 

ไม่โชคร้ายรุมปะทะเป็นปีระอา

อบายอธรรมหนีหน้าอยู่ห่างห่าง

เบาสบายด้วยปลดลดละวาง

ว่างในที่ควรว่างเต็มควรเต็ม

 

ไม่แค่คุ้ยไซ้เป็นไก่เขี่ย

เรื่องใดได้เสียเข้มต้องเข้ม

ให้ถึงน้ำถึงเนื้อเป็นเกลือเค็ม

ไม่แค่เล็มแต่ล้วงถึงพวงเครื่องใน

 

ไก่ได้พลอยปล่อยไว้ในนิทาน

เป็นไก่เก่งรู้งานรู้การใหญ่

เร็วช้าหนักเบาไม่เอาแต่ใจ

แตะอะไรจับมั่นคั้นถึงตาย

 

ไม่ใช่ไก่แก่แม่ปลาช่อน

ไม่กลิ้งกะล่อนกระสับกระส่าย

ปัญหาเขามีไว้คลี่คลาย

ตรงตรงง่ายง่ายไม่ซับซ้อน

 

เป็นไก่ชนเดินหน้าเข้าท้าชน

ประโยชน์คนส่วนใหญ่ให้มาก่อน

ทำสิ่งใดไม่หวังสตางค์ทอน

ที่ร้อนที่รุ่มก็ชุ่มเย็น

 

เป็นไก่แก้วเสียงเอกวิเวกหวาน

ขานขับเพลงสุขดับทุกข์เข็ญ

ให้คนยากคนจนพ้นลำเค็ญ

เรียกเพ็ญขับพ้นอนธกาล

 

โก่งคอขันถามความเป็นไท

และประชาธิปไตยที่เป็นฐาน

รัฐธรรมนูญใช่แค่วางตั้งบนพาน

แต่คือสิทธิ์ชาวบ้านรับประกัน

 

ปีไก่เป็นไก่มิใช่กบ

ไม่ต้องหลบในกะลาน่าขัน

ฟ้ากว้างทางไกลกลัวไยกัน

นรกสวรรค์บันดาลด้วยการกระทำ

 

สวัสดีปีไก่

เก่าไปใหม่พลอยตามรอยย่ำ

ล้ออายุเล่นอยู่เป็นประจำ

ยั่วให้ขำแหย่ที่ขรึมพอครึ้มใจ