กรินทร์ จิรัจฉริยากูล : นกยางกรอกพันธุ์อินเดีย

นกยางกรอกพันธุ์อินเดีย Indian Pond Heron Ardeola grayii

นกยางขนาดเล็ก คอและขาสั้น

ในไทยมี 3 ชนิด มีรูปร่างและสีสันคล้ายกันมาก พันธุ์ชวา พันธุ์จีน และพันธุ์อินเดีย

พันธุ์ชวาเป็นนกประจำถิ่น อีก 2 ชนิดเป็นนกอพยพ

ปากสีเหลืองปลายดำ หัว คอและอกสีน้ำตาล ท้องสีขาว

พันธุ์อินเดียสีจางกว่าอีก 2 ชนิด มีจำนวนน้อยและพบเห็นได้ยากกว่า

ชอบยืนนิ่งรอจับเหยื่อตามริมน้ำ