สมุนไพรมหิดล/คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล มะดัน

สมุนไพรมหิดล/คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล

มะดัน

Garcinia schomburgkiana Pierre

GUTTIFERAE (CLUSIACEAE)

 

ไม้ต้น สูง 3-7 เมตร

ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปขอบขนาน รูปใบหอกหรือรูปไข่แกมขอบขนาน

ดอกแบบช่อกระจุกสั้น แยกเพศอยู่ร่วมต้น สีเหลืองส้ม

ผลเป็นแบบผลสดเปลือกแข็งเมล็ดเดียว รูปกระสวย

ตำรายาโบราณ ผล แก้กระษัย ฟอกโลหิต ฟอกประจำเดือน