น่าระทึก ชะตากรรม “ธนาธร-ปิยบุตร” มิตรร่วมรบ / ฉบับประจำวันที่ 26 เม.ย.- 2 พ.ค. 2562

นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นายปิยบุตร แสงกนกกุล
ร่วมกันจัดตั้งพรรคอนาคตใหม่ขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม 2561
กลุ่มกุมอำนาจมองอย่างหยามเหยียดว่าไม่มีทางเติบโตและได้รับการสนับสนุนเพราะเป็นการจัดตั้งพรรคการเมืองที่แตกต่างไปจากขนบและแบบธรรมเนียมเดิม
1 ไม่มีกลุ่มทุนใหญ่ 1 ไม่มีระบบหัวคะแนน
แต่ระยะเวลาเพียงไม่กี่เดือนพรรคอนาคตใหม่ก็ค่อยๆ เติบใหญ่และสร้างปรากฏการณ์มากมายที่ได้รับความสนใจจากสังคม
โดยเฉพาะการปักธงในทางความคิด

เป้าหมายเฉพาะของพรรคอนาคตใหม่คือนิวโหวตเตอร์ซึ่งมีจำนวนมากถึง 6 ล้านคะแนนเสียง และเมื่อผลการเลือกตั้งปรากฏออกมาว่าพรรคอนาคตใหม่ได้คะแนนรวมสูงกว่า 6.2 ล้านเสียง มี ส.ส.ทั้งระบบเขต ระบบบัญชีรายชื่อมากถึง 88 คน
ตรงนี้แหละที่สร้างตื่นตระหนกเป็นอย่างสูง
ตรงนี้แหละที่ทำให้จำเป็นต้องสร้างคดีใหม่-รื้อฟื้นคดีเก่าไม่ว่าของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นายปิยบุตร แสงกนกกุล ขึ้นมา
เป้าหมายก็คือ หยุดพรรคอนาคตใหม่ หยุดความตื่นตัวของคนรุ่นใหม่

คําประกาศของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นายปิยบุตร แสงกนกกุล เมื่อก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่มีความแจ่มชัดและเป็นเอกภาพ นั่นก็คือ อนาคตเรากำหนดเอง
นั่นก็คือ ร่วมกับทุกพลังทางการเมืองที่ต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
และมีความหวังความฝันร่วมกัน นั่นก็คือ สถาปนาระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงให้เกิดขึ้น
เป็นการประกาศการต่อสู้ตามรัฐธรรมนูญ และด้วยวิธีการทางรัฐสภา
การเผชิญกับปัญหาทุกปัญหาที่ถาโถมเข้ามาเท่ากับเป็นการพิสูจน์หลักการของพรรคอนาคตใหม่
หลักการของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นายปิยบุตร แสงกนกกุล ว่าจะมีความแข็งแกร่ง มั่นคงและยืนหยัดเพียงใด
ชะตากรรม ของ Comrade in arms มิตรร่วมรบ อย่าง”ธนาธร-ปิยบุตร”จะเป็นอย่างไร
น่าระทึกใจยิ่ง
—————-