โขน มาจากลัทธิเทวราช สมัยอยุธยา รับจากเขมร วัฒนธรรมร่วมอุษาคเนย์ โดย สุจิตต์ วงษ์เทศ

โขน มาจากลัทธิเทวราช

สมัยอยุธยา รับจากเขมร

วัฒนธรรมร่วมอุษาคเนย์

สุจิตต์ วงษ์เทศ

[แก้ไขปรับปรุงจากต้นฉบับประกอบบรรยาย เมื่อ 21 มีนาคม 2562
ที่สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา]

รุมรบยักษ์ (จากซ้าย) หนุมาน, พระราม, ทศกัณฐ์, พระลักษมณ์ ตัวละครหลักในโขน (ภาพ
จากหนังสือ THE KHON พิมพ์โดยกรมศิลปากร พ.ศ. 2544 หน้า 25)

1 วัฒนธรรมร่วม

โขนเป็นวัฒนธรรมร่วมอุษาคเนย์ในอาเซียน โดยมีกำเนิดอย่างเดียวกัน หรือ
คล้ายคลึงกัน (แต่พัฒนาการสมัยหลังอาจมีบางอย่างต่างกันในรายละเอียด ส่วน
หลักการสำคัญตรงกัน) ได้แก่ เครื่องราชูปโภค, เนื้อหา, รูปแบบ ดังนี้

บทความก่อนหน้านี้โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน เปิดบ้าน Velasook Senior Smart Village สร้างสังคมสูงวัย อย่างมีคุณภาพ
บทความถัดไป“สมชัย”โพสต์ 6 ความล้มเหลวจากกติกาเลือกตั้ง ให้นึกถึงสถาปนิกทางการเมืองและคนจ้าง