ประวัติศาสตร์ของใคร? โดย สุจิตต์ วงษ์เทศ

ประวัติศาสตร์ของใคร?

สุจิตต์ วงษ์เทศ

เผด็จการทหารที่ต้องการสืบทอดอำนาจ บอกอย่างทระนงองอาจว่าคนไม่รู้ ประวัติศาสตร์-โง่

แต่ประวัติศาสตร์ของเผด็จการทหารเต็มไปด้วยสงครามของวีรบุรุษ ซึ่งล้วน “ท่องจำ ” จากพงศาวดารทั้งดุ้น และพงศาวดารเหล่านั้น ร.5 ทรงมีพระราชดำ รัส (ทรงเปิด “โบราณคดีสโมสร” พ.ศ. 2450) ว่าไม่ใช่ประวัติศาสตร์

“ประวัติศาสตร์แห่งชาติ” ของไทย ได้ทั้งดุ้นจากพงศาวดารที่ถูกเสกสรรปั้น แต่งเหมือน “นิยาย” โดยคนชั้นนำสยามประเทศไทย ด้วยจุดมุ่งหมายเพียงการ ธำ รงอำ นาจของกลุ่มคนชั้นนำ ตามจารีตกลุ่มเล็กๆ ของรัฐจารีตที่กลายเป็น “ชาติ” เท่านั้น จึงกีดกันบรรพชนไทยที่เป็นคนเผ่าพันธุ์ต่างๆ ซึ่งมีมากเป็นคนส่วนใหญ่ ของประเทศไม่มีพื้นที่ในประวัติศาสตร์ไทย “แห่งชาติ”

[เขียนใหม่จากข้อมูลในบทความเก่าๆ หลายเรื่องของครูบาอาจารย์ร่วมสมัย หลายคน]

บทความก่อนหน้านี้กลุ่มคนรุ่นใหม่ มอส. พบ ปปช. ยื่น 8 แสนรายชื่อ – หอบหลักฐาน บี้สอบ กกต.
บทความถัดไปคสช.ประกาศคำสั่ง เดินหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว