โขน วัฒนธรรมร่วม ไทยสมัยอยุธยา รับจากเขมร โดย สุจิตต์ วงษ์เทศ

สุจิตต์ วงษ์เทศ

โขน วัฒนธรรมร่วม
ไทยสมัยอยุธยา รับจากเขมร

สุจิตต์ วงษ์เทศ

หน้ากากและคนมีหน้ากากคลุมหัว ราว 2,500 ปีมาแล้ว น่าจะเป็นต้นแบบหน้าโขนและหัวโขนในสมัยหลังๆ จากภาพเขียนบนเพิงผาเขาสามร้อยยอด อ. สามร้อยยอด จ. ประจวบคีรีขันธ์ (ภาพคัดลอกของกรมศิลปากร)

โขน วัฒนธรรมร่วมอุษาคเนย์ และ คนไทยอยู่ที่นี่ ที่อุษาคเนย์ เพราะประเทศไทยมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาทั้งของพื้นที่และผู้คน เป็นส่วนหนึ่งที่แยกไม่ได้จากอุษาคเนย์ ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์หลายพันปีมาแล้ว (ยังไม่มีเส้นกั้นอาณาเขต) สืบเนื่องต่อมาจนสมัยปัจจุบัน จึงมีบรรพชนร่วม และ วัฒนธรรมร่วม

ไทยเป็นชื่อทางวัฒนธรรม มีขึ้นจากการหล่อหลอมคนหลากหลายเผ่าพันธุ์ ร้อยพ่อพันแม่ หลายพันปีมาแล้ว ทั้งทางภาษาและวัฒนธรรม จนกลายตนเป็นไทย
ไทยไม่ใช่ชื่อเชื้อชาติ เพราะเชื้อชาติไม่มีจริงในโลก แต่เป็นสิ่งสร้างใหม่ในยุโรปใช้ล่าเมืองขึ้น และบางกลุ่มในยุโรปเคยใช้ทางการเมืองฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
เชื้อชาติจากยุโรปแพร่หลายถึงไทยราวหลัง พ.ศ. 2400

 

บทความก่อนหน้านี้กลับไป จากมา : การสดุดีแด่ฮีโร่ในดวงใจ ของศิลปินไทยเชื้อสายอินเดีย (จบ)
บทความถัดไปแล้งนี้ชาวสงขลา หาดใหญ่ สะเดา มั่นใจน้ำประปาเพียงพอ