รายงานพิเศษ/โชคชัย บุณยะกลัมพ/Alexa AI ช่วยผู้ป่วย สื่อสารกับพยาบาล สั่งการอุปกรณ์ในห้อง

รายงานพิเศษ/โชคชัย บุณยะกลัมพ

https://www.facebook.com/ChokCyberAIEntertainment/

Alexa AI ช่วยผู้ป่วย

สื่อสารกับพยาบาล

สั่งการอุปกรณ์ในห้อง

 

ระบบเรียกพยาบาลได้รับการออกแบบและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครอบคลุมการใช้งานและความต้องการในหลายรูปแบบ เช่น บ้านพักคนชรา, โรงพยาบาล, ศูนย์ดูแลผู้ป่วย เราได้พัฒนาความสามารถต่างๆ มารวมกันไว้ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกสบายของผู้ป่วยเป็นหลัก

ในการเรียกที่หลากหลายรูปแบบรวมอยู่ในปุ่มกดเดียว การเรียกจากหัวเตียง, ห้องน้ำ, การเรียกขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม, การเรียกฉุกเฉิน

ซึ่งระบบสำหรับการสื่อสารระหว่างผู้ป่วยกับผู้ดูแล เพื่อที่จะช่วยสร้างความไว้วางใจให้กับผู้ป่วยโดยเฉพาะในยามฉุกเฉิน เมื่อผู้ป่วยต้องการความช่วยเหลือ โดยที่ผู้ดูแลสามารถทราบได้ทันทีว่าห้องใดหรือเตียงใดเรียกมา เพื่อการช่วยเหลือที่รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์

ระบบเรียกพยาบาล เพื่อความสะดวกของผู้ป่วยที่นอนอยู่ ผู้ป่วยสามารถกดเรียกขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่พยาบาล ระบบเรียกพยาบาลนี้สำคัญมากต่อโรงพยาบาลและบ้านที่ต้องดูแลผู้ป่วย ระบบนี้ยังถูกใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ ระบบเรียกพยาบาลนี้ไม่เพียงแต่จะพัฒนาคุณภาพของการดูแลผู้ป่วยเท่านั้น

การให้บริการในหอผู้ป่วยซึ่งเป็นจุดวิกฤตจุดหนึ่งของโรงพยาบาลเนื่องจากผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่รับไว้นอนในโรงพยาบาลจะเป็นผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลใกล้ชิดและรวดเร็ว ในขณะที่ปริมาณเจ้าหน้าที่มีไม่มากนักแต่ภาระงานมีมาก

ดังนั้น การคิดค้นระบบเครื่องมืออุปกรณ์มาช่วยในการทำงานจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ระบบการเรียกพยาบาลเมื่อผู้ป่วยมีปัญหาในการดูแลจึงมีความสำคัญ การให้ญาติมาตามหรือให้พยาบาลไปเดินดูตลอดเวลาจึงเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และอาจล่าช้าเกินกว่าจะดูแลผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัย

 

โรงพยาบาล Cedars-Sinai ในลอสแองเจลิสเตรียมนำ Alexa มาใช้งานในห้องผู้ป่วย อำนวยความสะดวกกว่า 100 ห้อง

จะช่วยให้ผู้ป่วยกว่า 100 คนในโรงพยาบาล Cedars-Sinia ซึ่งตั้งอยู่ในเบเวอร์ลีโกรฟ ลอสแองเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา จะสามารถให้ผู้ป่วยสื่อสารใช้เสียงสั่งกับ Alexa ซึ่งเป็นอุปกรณ์ AI ที่สามารถรับคำสั่งเสียงมาควบคุมระบบให้ความบันเทิง โทรทัศน์ หรือแม้แต่เรียกพยาบาลโดยไม่ต้องใช้มือกดปุ่มใดๆ ซึ่งจะมีประโยชน์มากสำหรับคนที่เคลื่อนไหวร่างกายได้ลำบาก

โรงพยาบาลแห่งนี้ได้เปิดตัวโครงการนำร่อง แก้ปัญหาดูแลผู้ป่วยนี้ด้วยการทดสอบแพลตฟอร์มการดูแลสุขภาพบน Alexa ซึ่งมีชื่อเรียกว่า “Aiva” เรียกว่าแพลตฟอร์มนี้เป็นผู้ช่วยพยาบาลอัจฉริยะที่ให้ความสำคัญกับผู้ป่วยเป็นอย่างมาก

ภายในห้องมีการติดตั้งลำโพง Amazon Echo ไว้ในห้องผู้ป่วยกว่า 100 ห้อง โดย Aiva เป็นแพลตฟอร์มสั่งการด้วยเสียงที่ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง และที่นี่เป็นสถานพยาบาลแห่งแรกในโลกที่นำแพลตฟอร์มดังกล่าวมาใช้

ผู้ป่วยที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ด้วยตัวเอง สามารถใช้คำสั่งเสียง จากนั้นอยากสั่งงานอะไรก็บอกลำโพงไป อุปกรณ์ความบันเทิงภายในห้อง จะเปิด-ปิดทีวี เปลี่ยนช่อง เพิ่ม-ลดเสียง เล่นเพลง ทำได้หมด

หรือแม้กระทั่งให้  “Alexa บอกพยาบาลว่าต้องการลุกไปเข้าห้องน้ำ” ในกรณีที่พยาบาลไม่อยู่ในห้องแล้วอยากขอความช่วยเหลือก็ตาม

 

ระบบจะทำการส่งเรื่องไปยังโทรศัพท์สมาร์ตโฟนของพยาบาลหรือแพทย์โดยแยกประเภทของงานให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีหน้าที่รับผิดชอบจะมาดูแลผู้ป่วยทันที แต่ถ้าหากผู้ป่วยสั่งการไปแล้ว ไม่ได้รับการช่วยเหลือตามเวลาที่กำหนด ระบบแพลตฟอร์ม Aiva จะทำการส่งข้อมูลไปยังศูนย์ควบคุมที่อยู่สูงขึ้นไปทันที

ในส่วนฟีเจอร์พื้นฐานอื่นๆ ที่ทางโรงพยาบาลได้ทำการต่อเชื่อมกับอุปกรณ์ต่างๆ การสอบถามข้อมูล สั่งให้อ่านหนังสือเสียง ถามเรื่องสภาพอากาศ รายงานผลกีฬา ช่วยทำให้ผู้ป่วยรู้สึกไม่เหงาแม้เวลาอยู่ในห้องคนเดียว แล้วยังจะช่วยให้พยาบาลผู้ดูแลได้มีเวลาทำงานสำคัญอื่นๆ มากขึ้นอีกด้วย

ก่อนหน้านั้นทางโรงพยาบาลแห่งนี้ก็ได้พัฒนาแอพพ์ MyChart Bedside พร้อมติดตั้งในไอแพดติดไว้ข้างเตียง สำหรับช่วยเช็กข้อมูลการตรวจร่างกาย, ผลทดสอบจากห้องแล็บ รวมถึงข้อมูลของทีมแพทย์และพยาบาลที่ทำการรักษาได้ด้วย ซึ่งตอนนี้ติดตั้งไปมากกว่า 250 เตียงแล้ว

 

Peachy Hain ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและศัลยกรรมของ Cedars-Sinai อธิบายว่า การใช้อุปกรณ์ Amazon Echo ที่รองรับคำสั่งเสียงจะช่วยสร้างประสบการณ์ความรู้สึกที่ดีให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาล จะทำให้ผู้ป่วยมีสมาธิไม่ฟุ้งซ่าน มีกิจกรรมให้ทำได้ตลอดเวลา ในการดูโทรทัศน์ ฟังเพลง หรืออ่านหนังสือ ในช่วงระหว่างการพักฟื้นของผู้ป่วย

อุปกรณ์ปัญญาประดิษฐ์ AI ที่มีการพัฒนาและยกระดับในเรื่องความปลอดภัยและการให้บริการแก่ผู้ป่วย ด้วยการติดตั้งระบบความช่วยเหลือ นับว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้เป็นประโยชน์สำหรับผู้ป่วยและผู้มาใช้บริการของโรงพยาบาลเท่านั้น แต่ยังให้ความสะดวกสบาย ระบบที่ดีจะช่วยลดเวลาทำงานของพยาบาลหรือแพทย์

เพื่อที่จะได้มีเวลาในการดูแลใส่ใจผู้ป่วยให้มากขึ้นอีกด้วย

 

ที่มา

https://www.cedars-sinai.org/newsroom/cedars-sinai-taps-alexa-for-smart-hospital-room-pilot/

Cedars-Sinai puts Amazon Alexa in patient rooms as part of a pilot program

บทความก่อนหน้านี้กกต.เรียกศรีสุวรรณสอบหลังร้อง ‘ปิยบุตร อนาคตใหม่’ กล่าวหาคนอีสานเป็นคนตลก
บทความถัดไปวิเคราะห์ : ข่าวระทึก 24 มี.ค. กระแส ‘ดุ’ โค้งสุดท้าย ลุ้น ‘ผล’ จากคูหา