E-DUANG : ลักษณะ พลเมือง กัมมันตะ ความคึกคัก ของ “เลือกตั้ง”

เหตุปัจจัยอะไรทำให้คนไทย ไม่ว่าจะอยู่ในต่างประเทศ ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศ ไปยืนเข้าแถวรอรับบัตรเพื่อเดินไปเลือกคนที่เขาไว้ วางใจ

คำตอบที่ตรงเป้าที่สุดก็คือ เพราะเขา”อยากเลือกตั้ง” เพราะเขาอยากใช้สิทธิของเขาเพื่อเลือกคนที่เขาต้องการ

นั่นก็คือ ต้องการสำแดง”อำนาจ”ของ”ประชาชน”

ไม่ว่าจะโดยกระบวนการของการเลือกตั้ง”ล่วงหน้า” ไม่ว่าจะโดยการเดินเข้าไปในแต่ละคูหาของการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม

ในความเป็นจริงคือ การบอกให้รู้ไปยังพรรคและนักการเมือง ว่าพวกเขาคิดอย่างไร

นี่คือความ ACTIVE นี่คือลักษณะอันเป็น”กัมมันตะ”

 

ไม่ว่าจะมองจากด้านของ “คสช.” ไม่ว่าจะมองจากด้านของพรรคและกลุ่มทางการเมืองที่ไม่เห็นด้วยกับการเข้ามาของ “คสช.” ลักษ ณะอันเป็นกัมมันตะเช่นนี้เป็นเรื่องน่ายินดี

เพราะนี่คือ เป้าหมายที่ต้องการมิใช่หรือ

หากเขาเห็นว่า การเข้ามาทำรัฐประหารของคสช.เป็นเรื่องดี เป็นเรื่องถูกต้อง เขาก็ย่อมจะไปเลือกพรรคของคสช.

นั่นก็หมายถึงความชอบธรรมในการสืบทอดอำนาจ

ขณะเดียวกัน หากเขาไม่เห็นด้วยกับการที่คสช.เข้ามายึดอำ นาจโดยการทำรัฐประหาร เขาเห็นว่าเวลาเกือบ 5 ปีในยุคของคสช.ไม่เป็นประชาธิปไตย ไม่ได้สร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศชาติและสังคม

เขาก็ย่อมจะไม่เลือกพรรคการเมืองของคสช.หรือมีส่วนร่วมกับคสช. เขาก็ย่อมจะไปเลือกพรรคที่ประกาศอยู่ตรงกันข้าม กับคสช.

นี่เป็นเรื่องธรรมดาอย่างปรกติยิ่งของระบอบประชาธิปไตยที่เรียกร้องต้องการให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วม

นี่คือรูปธรรมแห่งลักษณะอันเป็น”กัมมันตะ”ของ”พลเมือง

 

ยิ่งประชาชนสำแดงความเป็นพลเมืองออกมาเลือกตั้งด้วยจำนวน มากเพียงใด ยิ่งสร้างสีสันและเพิ่มความมั่นใจให้กับระบอบประชาธิปไตย

สำแดงถึงแนวโน้มและทางเลือกของประชาชนจะไปในทิศทางใด

เอาคสช. หรือว่าไม่เอาคสช.

บทความก่อนหน้านี้“พิชัย” ย้อน “บิ๊กตู่” ต้องแนะ พปชร.นโยบายมีแต่ใช้เงินเยอะ การคลังจะแย่ แถมก่อนหน้านี้ รบ.ก็แจกสะเปะสะปะ
บทความถัดไปคึกคัก! แห่ใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในกทม.พุ่ง 87.22% ไม่มีเขตใดต่ำกว่า 80%