สมุนไพรมหิดล/คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล/ ข้าวสารดอกเล็ก

สมุนไพรมหิดล/คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล

ข้าวสารดอกเล็ก

Raphistemma hooperianum Decne.

APOCYNACEAE

 

ไม้เลื้อย

ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปไข่ หรือรูปไข่แกมขอบขนานหรือรูปหัวใจ ฐานใบเว้า ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ เนื้อใบบาง

ดอก เป็นดอกช่อ ดอกย่อยช่อละ 4-7 ดอก ออกตามซอกใบ ขนาดเล็ก กลิ่นหอม กลีบดอกรูปไข่ ปลายมน สีขาวและกลายเป็นสีเหลืองอ่อนหรือสีนวล

ผลเป็นฝัก รูปไข่แถบขอบขนาน

ตำรายาโบราณ ใช้ ราก ถอนพิษ ทำให้อาเจียน ปรุงเป็นยารักษาแก้ตาแดง ตาแฉะ